• 03.01.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

7. Yargı Paketinde Arabuluculuk Değişiklikleri 2023 Son Dakika

7. Yargı Paketinde birçok kanunda önemli değişiklikler yapılıyor. Bu videoda söz konusu değişikliklerden önemli bir kısmını oluşturan arabuluculuk hükümlerindeki düzenlemeler 7 başlık altında anlatılıyor.

Türkiye'de 2023 yılının başlarında yürürlüğe girmesi beklenen Yedinci Yargı Paketinde, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarda yapılan arabuluculuk konusundaki değişiklikler şu 7 başlıkta videoda anlatılıyor:

-Gayrimenkullerde arabuluculuk çözümü (mahkeme kararı gibi uygulama) etkin hale geliyor

-Kira, miras, kat mülkiyeti ve komşu uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı oluyor

-Milletlerarası sulh/arabuluculuk anlaşmalarının (Singapur Sözleşmesi/Konvansiyonu) kapsamında icra edilmesi asliye ticaret mahkemesi şerhiyle oluyor

-Ticari arabuluculuk anlaşmalarında sadece avukatlar ve arabulucu ile anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge oluyor

-20 yıl kıdemi olan hukukçulara sınavsız arabuluculuk imkanı geliyor

-Arabulucunun hazır olmayan tarafları bilgilendirme yükümlülüğü geliyor

-Menfi tespitte arabuluculukta ihtiyati tedbir kararı alınabilmesi sağlanıyor

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/7-yargi-paketinde-arabuluculuk-degisiklikleri-2023-son-dakika

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/7-yargi-paketinde-arabuluculuk-degisiklikleri-2023-son-dakika

Diğer Makaleler