• 05.10.2022
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Arabuluculuk Ücreti Ne Kadar? / Ücreti Kim Öder? / Yeni Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 2022-2023

Arabuluculuk ücreti ne kadardır?

Anlaşma ücreti halinde kim öder?

Anlaşmama halinde arabuluculuk ücretini kim öder?

Arabuluculuk ücreti yüzde kaç olarak belirlenir? Dava şartı yani zorunlu arabuluculuğa tabi olan işçi-işveren, tüketici uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücretini Adalet Bakanlığı (Devlet) mi öder?

Devletin ödediği ücret Davada haksız çıkan taraftan geri alınır mı?

vs. Soruların cevabını bu videoda bulabilirsiniz.

Arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre ödenecek ücret ve kesilecek serbest meslek makbuz tablosu:

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/guncel/2023-yili-arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesi-resmi-gazetede-yayimlandi

2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (04.10.2022 tarihinden itibaren geçerli:

https://www.aslanpinar.com/cms-uploads/2022/10/2023%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Arabuluculuk%20Asgari%20%C3%9Ccret%20Tarifesi.pdf

Arabuluculuk Ücreti Ne Kadar? / Ücreti Kim Öder? / Yeni Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 2022-2023

Arabulucukla ilgili en çok merak edilen soruların başında Arabulucuk ücretiyle ilgili meseleler geliyor. Arabulucuk ücretini kim öder? Arabulucuk ücreti ne kadardır? Asgari ücret tarifini ne ifade eder? Arabulucuk ücretini karşı tarafa yüklemek mümkün müdür? Bunlardan bahsedeceğiz kısaca. Öncelikle anlaşma halinde, Arabulucukla bir anlaşma sağlanması halinde Arabulucuk ücretini taraflar öder.

 

Arabulucuk ücreti taraflarca kural olarak eşit şekilde karşıladır. Yani %50, %50 olarak karşıladır. Ancak tarafların bu eşit paylaşımı değiştirmesi mümkün.

 

Taraflardan birine, iki tarafın da Arabulucuk'un da kabulü ile birlikte anlaşması halinde taraflardan birine yüklenmesi mümkün. Aynı şekilde belli bir kısmının en %70'ini bir taraf, %30'unu bir taraf da ödeyebilir. Ama böyle bir anlaşma sağlanmalıysa kural olarak yarı yarıya ödenir.

 

4 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan yeni Arabulucuk Asgari Ücret Tarifesi 2023 Arabulucuk Asgari Ücret Tarifesi diye geçmekle birlikte 4 Ekim 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi bu tarife. Bu tarifeye göre anlaşma tutarı 100.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda anlaşma tutarının %6'sı, örneğin 50.000 TL'ye anlaştığı taraflar, bu durumda 3000 TL bir Arabulucuk ücreti doğar. Kural olarak da bunlar taraflarca 1500 TL, 1500 TL olarak karşılanması gerekir.

 

Ancak bu tutar Arabulucuk Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenen saat ücretinin altında kalamaz. 2 saatlik, örneğin işçi işveren veya tüketici uyuşmazlığında bu tutar 1600 TL olarak belirlenmiş durumda. Anlaşma halinde tarafların ödediği Arabulucuk ücreti anlaşamama halinde eğer ortada bir dava şartı, yani davadan önce başvurulması zorunlu olan bir Arabulucuk süreci varsa öncelikle Adalet Bakanlığı bütçesinden, yani devlet tarafından ödeniyor Arabuluculara.

 

Daha sonra dava açılması halinde haksız çıkan taraftan geri alınıyor. Bu dava şartlı uyuşmazlıklar neydi? İşçi işveren uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklar olarak geçiyor. Bahsettiğimiz 2 saatlik Arabulucuk ücreti bu durumda öncelikle Adalet Bakanlığı bütçesinden ödeniyor.

 

Daha sonra haksız çıkan taraftan dava açılırsa geri alınıyor. Yeni çıkan Arabulucuk Asgari Ücret Tarifesi 4 Ekim 2022 tarihi ve sonrasında düzenlenen son tutanaklar bakımından, yani Arabuluculuğun son bulması tarihi bakımından uygulanacak. Daha önceki son tutanaklar, Arabuluculuk süreçleri bakımından ise daha önceki tarife uygulanacak.

 

Çok merak edilen son bir soruya daha cevap verelim. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin altında bir ücret ödenmesi mümkün müdür? Hayır. Adı üstünde Arabulucuk Asgari Ücret, yani en az ücret tarifesi.

 

Ancak bu ücret tarifesinin üzerinde bir ödeme yapılabilir. İhtihari olarak tarafların başvurduğu Arabulucuk sürecinde Arabulucuk'a daha yüksek bir ücret ödenebilir. Ancak Asgari Ücret Tarifesinin altındaki anlaşmalar geçersizdir.

 

Arabuluculukla ilgili, ücretlerle ilgili, mali konularla ilgili yeni güncel gelişmeleri takip etmek için abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/arabuluculuk-ucreti-ne-kadar-ucreti-kim-oder-yeni-arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesi-2022-2023

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/arabuluculuk-ucreti-ne-kadar-ucreti-kim-oder-yeni-arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesi-2022-2023

Diğer Makaleler