• 30.03.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Vergi Affı 2023 Kapsamında Hangi Borçlar Var? / Adli Para Cezası, Emlak Vergisi, GSS Prim Borcu

Bu videoda Cumhuriyet tarihinin en geniş vergi affı / borç yapılandırması / matrah ve vergi artırımı olan 7440 sayılı Torba Kanundaki borçların silinmesi, yapılandırma ve taksitlendirme kapsamında olan alacakların/borçların hangileri olduğu kısa, net ve anlaşılır şekilde anlatılıyor.

Bu videoda aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir:

-Hangi borçlar silinecek?

-Dava konusu (ihtilaflı) yapılandırma / taksitlendirme imkanı olan borçlar hangileri?

-Yapılandırma kapsamındaki kesinleşmiş alacaklar hangileri?

-Belediyelere olan borçlar yapılandırma kapsamında mı?

-Emlak vergilerinde taksitlendirme / yapılandırma var mı?

-Emlak vergisi bildirimi yapmama cezası için af var mı?

-Adli para cezasında yapılandırma / taksitlendirme var mı?

-SGK prim ve GSS borçlarının yapılandırılması nasıl olacak?

7440 sayılı Kanunun tam metnine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/guncel/vergi-affi-borc-yapilandirmasi-matrah-artirimi-hakkindaki-yeni-torba-kanun-tam-metin-2023-son-resmi-gazetede-yayimlanan

7440 sayılı Kanundaki önemli tarihlerin tablosuna aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/guncel/7440-sayili-kanun-kapsaminda-dikkat-edilmesi-gereken-onemli-tarihler

Vergi affı borç yapılandırması, taksitlendirme, bazı kamu alacaklarının silinmesine ilişkin 7440 Sayılı Kanun bayağı kapsamlı. Doğal olarak bazı tereddütler oluşuyor. Benim alacağım borcum bu kapsamda mı? Silinecek mi? Silinmeyecek mi? Nasıl taksitlendirilecek? Bu soruları cevaplamak amacıyla kısa, net, öz bir video çekelim dedik.

 

Bu videoda hangi alacaklar, hangi borçlar torba kanun yapılandırma kapsamına giriyor, hangileri silinecek? Buna cevap vereceğiz. Söz konusu cevabı verirken aslında en doğrusu başlıkları ayırmak, 3 başlık altında incelemek en doğrusu görünüyor. Şöyle ki, 2000 TL'nin altındaki borçlar silinecek.

 

Önce buradan başlayalım. Hangi borçlar silinecek? İkinci olarak itilaflı, dava konusu edilmiş borçlar var. Bunlar hangileri? Hangi borçlar bu kapsama giriyor? Buna bakalım.

 

Üçüncü olarak en geniş kapsamlı olan, yapılandırma, taksitlendirme imkanı olan, kesinleşmiş kamu olacakları hangileri? Bunları değerlendirip daha sonra sizin borcunuz hangisine giriyor? Bunu değerlendirme fırsatı bulacaksınız. 2000 TL'nin altında olup silinecek borçları belirlemek için 4 başlığa bakmanız gerekiyor. Bu başlıklardan birincisi, 31.12.2022 tarihi itibariyle olan bir borç, var olan bir borç olması gerekiyor.

 

Bu tarih dahil. İkincisi, vergi dairelerinin tahsil dairesi olduğu bir borç olmalı. 6183 sayılı amme alacakların tahsili usulü hakkında, kanun kapsamında vergi dairelerinin tahsil takip ettiği borçlardan olması gerekiyor.

 

Üçüncüsü, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle o borcun vergi dairesinin tahsil edeceği alacaklar olarak görülmesi gerekiyor. Dördüncüsü, en çok tereddüt edilen konu, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle tüm vergi dairelerindeki borçların toplamı o kişiyle ilgili olmak üzere, gerçek kişilerde zaten bu mümkün, o kişiyle ilgili tüm vergi dairelerindeki borçların toplamı 2000 TL'yi geçmiyor olmalı. İki vergi dairesinde borcunuz var diyelim.

 

Birisi motorlu taşıtlar vergisinden dolayı, diyelim ki 1500 TL. Bir de işte gelir vergisinden dolayı 1800 TL bir borcunuz var iki vergi dairesinde. Bu borçlar silinecek mi? İkisi de 2000 TL'nin altında.

 

Hayır, kanun diyor ki tüm borçların toplamı 2000 TL'yi geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla burada hiçbiri silinmeyecek. Ama birazdan anlatacağız.

 

Yapılandırma, taksitlendirme mümkün. Bu 4 şartı belirledik. Vergi dairelerinin tahsil dairesi olduğu borçlar olarak söyledik.

 

Peki bu borçlar hangileri? Adli para cezası giriyor mu kapsama? TSS borcu giriyor mu kapsama? Veya şu vergi borcu giriyor mu? Şu para cezası giriyor mu? Bakın burada ben bir başlıklardan bahsedeyim. Ama onun dışında da yine aynı şeyi söylüyorum. Vergi dairelerinin tahsil dairesi olduğu borçlar olması gerekiyor.

 

Bunların en başında ne geliyor? Vergi usul kanunu kapsamında takip edilen vergi borçları ve cezaları. Vergiye bağlı ceza olabilir. Ayrıca kesilmiş ceza olabilir.

 

Bunlar diğer bütün borçlarla toplandığında vergi dairelerindeki 2000 TL'yi geçmiyorsa silinebilir. İdari para cezasıdır. Yine bu kapsamda.

 

Ecri misil borçları bu kapsamda. Yine baktığınız zaman adli para cezaları da yine bu kapsamda. 2000 TL'yi geçmiyorsa, başka da borç yoksa ve vergi dairesinin takip ettiği durumdaysa bu durumda silinebilir.

 

Adli para cezası çokça merak ediliyor, soruluyor. Yine baktığımızda örneğin KKDF borcu olabilir. Kaynak kullanımı destekleri fonu.

 

Ya da öğrenim katkı kredisi borcu olabilir. Bu da 2000 TL'ye geçmiyorsa yine aynı kapsamda silinmesi mümkün. Vergi dairelerinin takip tahsil ettiği diyor.

 

Dolayısıyla emlak vergisi örneğin belediyelerce takip tahsil edildiği için bu kapsama girmiyor. Bunu da belirtmiş olan çokça soruluyor. Dava konusu olmuş olan, ihtilaflı olan, inceleme tarihat aşamasındakiler de yine aynı şekilde.

 

Borçlar hangileri? Bunlar hangilerinde taksitlendirme yapılandırma imkanı var? Bir buna bakalım isterseniz. Dava konusu olmuş olan, örneğin verginin aslında %50 ve hatta %10'a kadar düşen bir ödeme seçeneği sunan, yine taksitlendirmenin de mümkün olduğu borçlar var kanunun 3. maddesi kapsamında. Bu borçların kapsamına girenler öncelikle vergi usul kanunu çerçevesindeki vergiler ve vergi cezaları.

 

Vergiye bağlı olabilir, olmayabilir. Vergiler ne? Gelir vergisi, KDV, kurumlar vergisi gidiyor, devam ediyor. Bunlar dava konusu edilmiş olsa dahi dava konusu bu vergi yapılandırma söz konusu olabiliyor.

 

Üstelik çok da avantajlı oluyor. Yalnız davadan feragat etmek gerekiyor. Bu vergilerle ilgili vergi ziyar cezası söz konusu olabilir.

 

Vergiye bağlı ceza oluyor bu da. Onda silinme mümkün. Yani vergiyi yapılandırıyorsunuz duruma göre tamamını %50'sini veya %10'unu ödeyebilirsiniz davaya kazandıysanız.

 

Vergi ziyar cezası siliniyor. Özel usulsüzlük cezası var örneğin. Vergi aslına bağlı olmayan ceza.

 

Burada da yine çok önemli bir indirim var. Davanın durumuna göre değişiyor. Yine faizleri, gecikme zamları burada yapılandırılıyor öyle söyleyelim.

 

Yıllık %9 faizle ödeme fırsatınız oluyor. 48 aya kadar taksit var. Yine taksitlendirme olursa bir vaade farkı uygulanıyor.

 

Peşin ödemede ise ayrıca indirim var. Şimdi vergi ziyar cezası veya vergi aslına bağlı olmayan örneğin özel usul cezasında bu yapılandırma mümkün. Gümrük vergileri ve gümrük cezalarında da yine aynı şekilde yapılandırma mümkün.

 

İdari para cezaları dava konusu edildiyse evet orada da mümkün. Ecri misil dava konusu edildiyse orada da yapılandırma dava konusu olanlar bakımından yapılandırma mümkün. Bunu da söylemiş olalım.

 

Kesinleşmiş alacaklara geldik. Üçüncü başlığımız kesinleşmiş alacakların kapsamı baya geniş. Burada yine az önce bahsettiğimiz vergi, vergi cezaları zaten kapsamda.

 

Onun haricinde belediyelere olan borçlar, vergi borçları da kapsamda. Örneğin çevre temizlik vergisi. Örneğin katılım payları.

 

Mesela asfalt katılım payları var. Kanalizasyon katılım payları var. Bunlar da kesinleşmiş ise yine yapılandırma kapsamında, taksitlendirme kapsamında.

 

Emlak vergileri çok soruluyor. Emlak vergileri de yine aynı şekilde yapılandırma, taksitlendirme kapsamında. Yapılandırmadan 7.440 sayılı kanundan faydalanabilirsiniz.

 

Emlak vergisi borçları içinde. Burada size çok önemli bir tip verelim. Şimdi emlak vergisi beyana tabi bir vergi değil.

 

Siz bir emlakı satın aldığınızı bildiriyorsunuz. Artık size ait olduğunu bildiriyorsunuz. Ve size emlak vergisi doğrudan tahakkuk ettiriliyor.

 

Yani bizim buradaki yükümlülüğümüz esasen o gayrimenkulü satın aldığımızı bildirmek. Bildirim yükümlülüğü var. Bu bildirim yükümlülüğü yerine getirmezseniz para cezası kesiliyor.

 

Bu para cezası kesilmesi bakımından bir örtü laf var kanunda. Siz eğer 31-12-2022 tarihinden önce edildiğiniz bir gayrimenkulü hala bildirmediyseniz 31 Mayıs 2023 tarihine kadar bildirim yaparsanız hiç para cezası kesilmeyecek. Bu kanunda örtülü bir af.

 

Bu afı bu tüyü de vermiş olalım. Şimdi belediyeye olan borçlar dışında 6183 sayılı kanun kapsamında alacaklardan bahsedebiliriz. Çok kapsamlı.

 

Az önce de zaten örneklerini verdik. Yani bunun torbanın içine neredeyse her şey giriyor. İdari para cezalarından bahsedebiliriz.

 

İdari para cezalarının içine trafik cezasından tutun. Seçim cezası vs. bir çok idari para cezası giriyor.

 

Hepsinde yapılandırma mümkün. Adli para cezası da yine kesinleşmiş. Alacak olarak vergi dairesinin takibinde olduğu için olduğu durumda yine yapılandırma imkanı mümkün.

 

Bunu da söylemiş olalım. Çok önemli çok sorulan bir başka konu. Sosyal güvenlik kurumunun alacakları.

 

İşte burada prim alacakları var. GSS var bakın. Genel sağlık sigortası prim borçları olan çokça vatandaşımız var.

 

Bunların borçları da yine aynı şekilde kesinleşmiş olduğu takdirde 31.12.2022 burada milat. O ve öncesinde olması gerekiyor. Daha sonrasında 31.Mayıs 2023'e kadar başvuru.

 

30.Haziran 2023'e kadar da ilk taksitin ödenmesi gerekiyor. Bu kapsamda kesinleşmiş alacaklarında yapılandırılması, taksitlendirmesi kısacası aya kadar mümkün. Bu 7.440 sayılı kanun kapsamında yine çokça senetüt olacak.

 

O anlaşılıyor. Ama mümkün olduğu kadar net, basit, anlaşılı bir şekilde ifade etmeye çalıştık. 3 başlık altında incelemekte fayda var.

 

Öncelikle 1- Silinecek borçlar kapsamında mı? Zaten oradaysa sıkıntı yok. Silinecek. Kendi elinden silinecek.

 

2- Borcunuz dava konusu oldu mu? İhtilaflı mı? Veya dava konusu edilebilir bir durumda mı? Bu durumda ayrı bir kapsamda değerlendiriliyor. Bu ikisi kapsamda değilse eğer kesinleşmiş alacaklar kapsamında yapılandırma, taksitlendirme mümkün. Orada da neredeyse bütün kamu olacakları bu kapsamda onu görmüş oluyoruz.

 

Vergi affı yapılandırması konusunda 7. yargı paketi çıktı. O konuda da yeni içerikler üretmeye devam edeceğiz. Mali hukuk konularla ilgili güncel içerikleri, güncel konuları takip etmek için kanalımızı takip edin.

 

Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-affi-2023-kapsaminda-hangi-borclar-var-adli-para-cezasi-emlak-vergisi-gss-prim-borcu

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-affi-2023-kapsaminda-hangi-borclar-var-adli-para-cezasi-emlak-vergisi-gss-prim-borcu

Diğer Makaleler