• Tarih: 06.04.2022
  • Yazar: Stj. Öğr. Dila Sultan ÇİLESİZ

Kararın sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı iddialara mahkeme tarafından cevap verilmemesi gerekçeli karar hakkının ihlali niteliğindedir

06.04.2022 tarihli ve 31801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "TÜLAY GÜL BAŞVURUSU"nun konusu; kararın sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı iddiaların gerekçede karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Somut olay, başvurucunun mağdur olduğu bir mala zarar verme eyleminden doğmuştur. Katılanlardan biri, başvurucunun kendisini darp ettiğini iddia etmiş olmasına rağmen Genel Adli Muayene Formu'nda darp izine rastlanmadığı görülmüştür. Katılanın olaydan birkaç gün sonra tekrar hastaneye müracaatı sonucunda hazırlanan Genel Adli Muayene Formu'nda ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralamaya rastlanmıştır.

Olayın tek tanığı, başvurucunun kasten yaralama suçunu işlediğini beyan etmiştir. Başvurucu ise olay tarihinde düzenlenen adli rapor ile kasten yaralama eyleminde bulunmadığını ve tanık ifadesi ile katılan ifadesinin çelişkili olduğunu beyan etmiştir.

İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama neticesinde, başvurucunun katılana karşı kasten yaralama suçunu işlediği yönünde kesin olarak karar verilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, ihlalin tespiti, yargılamanın yenilenmesiyle birlikte 20.000 TL manevi tazminat talebiyle bireysel başvuruda bulunmuştur.

Başvurucu, ilk derece mahkemesi tarafın karar verildiği esnada olayla illiyet bağı bulunmayan hastane raporunun esas alındığını, katılan ve tanık beyanı arasında çelişki bulunduğunu ileri sürmesine rağmen bu hususun göz ardı edildiğini, katılanın kasten yaralama eylemi nedeni ile herhangi bir maddi zararının bulunduğu ortaya konulmaksızın katılanın zararının giderilmediği gerekçesi ile lehe hükümlerin uygulanmadığını, bu suretle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini beyan etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun iddialarını gerekçeli karar hakkı kapsamında değerlendirmiştir. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

-İlk derece mahkemesinin birbiriyle zıt olarak düzenlenen iki farklı adli rapordan başvurucunun aleyhine olan rapora itibar etme sebebine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığı,

-Olayda birden fazla kişiye isnat edilen suçlara ilişkin geniş kapsamlı bir yargılama yürütülmesine rağmen bireysel başvuruya konu kasten yaralama suçu açısından hangi beyanlara itibar edildiğinin anlaşılamadığı,

-Başvurucunun ileri sürdüğü ve sonuca etki edebilecek temel iddiaların tartışılmadığı ve başvurucuya cevap verilmediği,

Hususları dikkate alınmış olup başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğin, ihlalin ilk derece mahkemesi kararından kaynaklandığı anlaşıldığından kararın bir örneğinin gönderilmesi suretiyle yeniden yargılama yapılmasına ve başvurucunun tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/kararin-sonucunu-degistirebilecek-nitelikteki-esasli-iddialara-mahkeme-tarafindan-cevap-verilmemesi-gerekceli-karar-hakkinin-ihlali-niteligindedir
Diğer Makaleler