• Tarih: 26.12.2021
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Burak ASLANPINAR

Sosyal içerik üreticileri, mobil uygulama geliştiricileri vergi istisnasının ayrıntıları ve tebliğ taslağı

Youtuber, influencer, fenomen diye de bilinen sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerine 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi istisnası getirilmişti (Gelir Vergisi Kanunu mükerrer md. 20/B).

Konuyla ilgili;

Köşe Yazısı: https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/youtuber-influencer-fenomen-vergisi-nasil-olacak

Youtube Videosu: https://youtu.be/qS1l214ur0k

Uygulamanın nasıl olacağı, vergi dairesine ve bankalara bildirimin nasıl yapılacağı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Söz konusu 318 Seri No.lu Tebliğ Taslağı ve eki İstisna Belgesi Örneğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı - No 318 - Sosyal içerik mobil oyun üretici istisnası hakkında

İstisna Belgesi - GVK md 20:B Sosyal içerik mobil oyun youtuber adsense admob

Tebliğ Taslağına göre istisnadan faydalanmak isteyenlerin;

  • vergi dairesine başvurarak "193 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 20/B MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ"ni alması,
  • bu istisna belgesini bankaya ibraz etmesi,
  • sonrasında da banka hesap bilgilerini de 1 ay içinde vergi dairesine iletmesi gerektiği belirtilmiş.

Konuyla ilgili olarak Tebliğ Taslağının şu kısmı dikkat çekici:

"... istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden (EK-1)’de yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. Başvuruda bulunanların istisna kapsamına giren faaliyetleriyle ilgili olarak;

a) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin mezkûr madde hükmüne göre istisna edilen faaliyetler arasında olduğunun tespitini veya tesisini müteakip başvuru sahiplerine istisna belgeleri verilecektir.

b) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecektir."

Tebliğ Taslağı hakkında görüşler 27.12.2021 tarihine kadar alındıktan sonra Tebliğin son hali yayımlanacak.

Gelişmeler burada duyurulacaktır.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/sosyal-icerik-ureticileri-mobil-uygulama-gelistiricileri-vergi-istisnasinin-ayrintilari-ve-teblig-taslagi
Diğer Makaleler