• Tarih: 27.11.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Av. Dila Sultan ÇİLESİZ

13 Soruda Emlak Vergisi

13 SORUDA EMLAK VERGİSİ

1. Emlak Vergisi Nedir?

Kişilerin sahip oldukları gayrimenkuller bakımından ödemekle yükümlü oldukları vergidir.

2. Emlak Vergisinin Mükellefi Kimdir?

Emlak vergisi mükellefleri;

  • Taşınmaz malikleri
  • İntifa hakkı sahipleri
  • Her ikisinin de bulunmaması halinde emlak vergisine konu gayrimenkulden malik gibi tasarruf edenlerdir.

3. Emlak Beyanı Nedir?

Emlak beyanı, emlak vergisine konu olan yeni bir bina, arsa veya arazi edinilmesi halinde edinilen taşınmazın aynı yıl içinde ilgili belediyeye bildirilmesidir. Emlak beyanı yalnızca bir kere yapılacak olup her bir satış işlemi sonrasında yeni malik tarafından yapılması gerekmektedir.

4. Emlak Vergisi Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi, emlak beyanı yapıldıktan sonra her yıl mayıs ve kasım aylarında ödenir.

5. Paylı Mülkiyette Emlak Vergisi Nasıl Ödenecek?

Emlak vergisi bakımından, müşterek (paylı) mülkiyetteki maliklerden her biri, gayrimenkulün vergi değerinin kendi paylarına düşen kısmı için bildirimde bulunmak durumundadırlar. Bir başka ifadeyle, müşterek mülkiyette malikler, kendi hisseleri oranında ayrı ayrı emlak vergisi ödeyeceklerdir.

6. Elbirliği Mülkiyette Emlak Vergisi Nasıl Ödenecek?

7. İştirak halinde mülkiyette (elbirliği mülkiyette) ise maliklerden her birinin mülkiyet hakkı, gayrimenkulün tamamını kapsadığından; emlak vergisinin tamamının ödenmesinden, “müteselsilen” sorumludurlar. Bu durumda, emlak vergisi bildirimi, kural olarak maliklerin müşterek imzası ile verilecektir. Ancak malikler dilerlerse ayrı ayrı da bildirimde bulunabilirler.

8. Emlak Vergisine Esas Değer Nasıl Tespit Edilir?

Emlak vergisi, her yıl yeniden değerleme oranına göre gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden hesaplanır. Rayiç değer ise takdir komisyonunca belirlenmektedir.

9. Rayiç Değere Karşı Dava Açılabilir Mi?

Takdir komisyonlarınca belirlenen rayiç değerin haksız olduğu düşünülüyorsa bu kararlara karşı vergi mahkemelerinde emlak vergisi mükellefleri tarafından yani malik ve hak sahipleri tarafından itiraz davası açılabilmesi mümkündür.

 

  • Emlak Vergisinden Muaf Kişiler Kimlerdir?
  • Herhangi bir gelire sahip olmayan kişiler,
  • Şehit aileleri ve çocukları,
  • Gaziler,
  • Engelliler

Emlak vergisinden muaftır.

10. Emlak Vergisinden Muaf Taşınmazlar Nelerdir?

Yukarıda sıralanan ve emlak vergisinden muaf kişilere ait taşınmazların yanı sıra devlete ait olan taşınmazlar da emlak vergisinden muaftır. Bunun yanı sıra farklı devletlere ait olan taşınmazlardan da emlak vergisi alınması mümkün değildir.

11. Yazlık Konutlarda Emlak Vergisi İndirimi Uygulanır Mı?

Taşınmazın, yazlık konut gibi yılın yalnızca belli dönemlerinde kullanılıyor olması emlak vergisinden muafiyet veya indirim sağlamamaktadır. Bu gibi taşınmazlar bakımından emlak vergisi mükellefleri tarafından vergi ödenmesi gerekmektedir.

12. Geliri Olmamasına Rağmen Taşınmazı Olan Kişiler Emlak Vergisinden Muaf Mı?

Emlak vergisinden muaf kişiler arasında herhangi bir gelire sahip olmayanlar sayılmışsa da bu kişilere ait emlak vergisine konu taşınmazdan başka bir taşınmazın da olmaması gerekir. Emlak vergisine konu taşınmazın da kendi ikametleri için kullanılması esastır.

13. Emlak Vergisi Alınmaması Gereken Kişilerden Vergi Alınırsa İade Mümkün Mü?

Emlak vergisi alınmaması gereken kişilerden vergi alınmışsa, vergi muafiyeti için başvuruların yapılmasından sonra, ödenen verginin 5 yıllık süreyle geriye dönük olarak faiziyle birlikte iadesi mümkündür.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/13-soruda-emlak-vergisi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/13-soruda-emlak-vergisi

Diğer Makaleler