• Tarih: 21.04.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

MASAK tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcılar için "Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi" hazırlanmıştır

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcılar için elektronik ve kağıt ortamındaki şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacı ile "Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi" hazırlanmıştır.

Söz konusu rehberin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ü) bendinde sayılan kripto varlık
hizmet sağlayıcılarını kapsayacağı 1.2 numaralı kısmında belirtilmiştir.

Buna ilişkin olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin tipler yayımlanan rehberde şu şekilde sıralanmıştır:

1. Yeni açılmış bir hesapta kısa aralıklarla yüksek montanlı işlemlerin
gerçekleştirilmesi

2. Tutar sınırlarına takılmamak için parçalama yönteminin kullanılması

3. Satın alınan kripto varlıkların derhal başka bir borsaya –özellikle AML/CFT
düzenlemesinin zayıf olduğu başka bir yargı alanında faaliyet gösteren- aktarılması

4. Kripto varlıkların bir borsaya yatırıldıktan kısa süre sonra geri çekilmesi (işlem
ücretlerine rağmen)

5. Kripto varlıkların bir borsaya yatırıldıktan kısa süre sonra - portföy
çeşitlendirmesi gibi mantıklı bir açıklaması yoksa- birden fazla kripto varlığa
dönüştürülmesi

6. Kripto varlıkların bir borsaya yatırıldıktan kısa süre sonra özel bir cüzdana
çekilmesi

7. Benzer işlemlerin kısa süre içerisinde aynı IP üzerinden gerçekleştirilmesi

8. Aynı IP adresinden çok sayıda hesaba erişim sağlanması

9. Aynı IP adresinden çok sayıda hesap açılması

10. Yabancı borsadaki tek bir cüzdana birden fazla kişi tarafından transfer yapılması

11. Bir hesaptan yabancı borsalardaki çok sayıda cüzdana transfer yapılması

12. Yabancı borsalardaki farklı hesaplardan tek bir cüzdana transfer yapılması

13. Yeni hesap açan kişinin ilk yatırımının mali profili ile uyumsuz şekilde çok
yüksek tutarda olması

14. Yüksek tutarda yatırım yapan kişinin aynı gün yüksek tutarda satış yapması veya
aynı gün tüm parayı çekmesi

15. Birden fazla cüzdandan tek bir cüzdana gelen paranın oradan da başka bir cüzdana
aktarılması

16. Bilindik bir kripto varlığın merkezi bir borsaya taşınması ve daha sonra derhal
daha az bilindik bir kripto varlıklara çevrilmesi

17. Kripto varlıkların, kumar, illegal bahis, darkweb vb. yasadışı faaliyetler amacıyla
kullanıldığı bilinen veya forumlarda bu amaçla paylaşılan cüzdanlara
gönderilmesi

18. Yeni açılmış bir hesapta hiçbir trade işlemi olmaksızın yalnızca başka cüzdandan
gelen paraların nakit olarak çekilmesi

19. Daha önce şüpheli işlem bildirimine konu olmuş bir IP’den yeni bir hesap açılması

20. Daha önce şüpheli işlem bildirimine konu olmuş bir kişinin transfer ettiği cüzdana
farklı kişiler tarafından da transfer yapılması

21. Platform kullanıcılarının yaş ortalamasının oldukça üzerinde yer alan ve kripto
varlıklara ilişkin teknolojilere aşina görünmeyen kişiler tarafından işlemler
gerçekleştirilmesi,

22. Müşteriye ait telefon, e-posta, IP adresi gibi bilgilerinin sıklıkla değiştirilmesi

23. Aynı gün içinde ve kısa zaman aralıklarında aynı hesaba farklı IP’lerden giriş
kaydı bulunması

24. İşlem açıklamasında yasadışı ibarelerin yer alması

25. Kripto varlık nakte çevrilirken çok sayıda banka hesabına bölünerek çıkartılması

Söz konusu rehberin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/masak-tarafindan-kripto-varlik-hizmet-saglayicilar-icin-supheli-islem-bildirim-rehberi-hazirlanmistir
Diğer Makaleler