• Tarih: 08.05.2024
 • Yazar: Av. Arb. Dr. Y.Burak Aslanpınar & Stj. Av. Faik Mert Karakeçili

10 Soruda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı

 • 1- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir ?

  Hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanların avukat, hakim, savcı ve noter olabilmek için girmeleri gereken sınavdır. 

 • 2- Hukuk Meslekleri Giriş Sınavına kimler girmek zorunda?

  Avukat, hakim, savcı ve noter olmak isteyen, üniversiteye 24.10.2019 tarihinden sonra kayıt yaptıran ve 31.03.2024 tarihinden önce mezun olanlar bu sınava girmek zorundadır. Dolayısıyla 24.10.2024 tarihinden önce mezun olanlar bu sınava girmek zorundadır.

 • 3- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı kimleri kapsıyor ?

  Hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanları kapsamaktadır.

 • 4- İdari Yargı Ön Sınavı nedir ?

  İdari Yargı Hakimliği mesleğine başvurmak isteyen hukuk fakültesi dışındaki bölümlerden mezun olanların girmesi gereken sınavdır.

 • 5- İdari Yargı Ön Sınavına kimler girebilir ?

  İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

 • 6- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı kim tarafından yapılacak ?

  Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olup bu sınavlara ilişkin Bakanlıktaki sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

 • 7- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı kaç sorudan oluşur ve barajı geçmek için en az kaç puan almak gerekir ? 

   Sınav test şeklinde olacak olup çoktan seçmeli en az yüz(100) sorudan oluşur. Sınava giren adaylardan, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Baraj puanı, 70 puan olarak belirlenmiştir. 

 • 8- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı hangi konuları kapsar?

 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Konuları : 

a) Anayasa Hukuku 6 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 6 puan,

ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,

d) Medeni Hukuk 12 puan,

e) Borçlar Hukuku 10 puan,

f) Ticaret Hukuku 10 puan,

g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,

ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,

h) Ceza Hukuku 8 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,

i) İş Hukuku 6 puan,

j) Vergi Hukuku 4 puan,

k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,

l) Avukatlık Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan,

İdari Yargı Ön Sınavı Konuları :

a) Anayasa Hukuku 8 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 10 puan,

ç) Türk İdari Teşkilatı 6 puan,

d) İdari Yargılama Usulü 8 puan,

e) Medeni Hukuk 8 puan,

f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan,

g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan,

ğ) Hukuk Yargılama Usulü 6 puan,

h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 4 puan,

i) Vergi Hukuku 10 puan,

j) Vergi Usul Hukuku 4 puan,

k) Maliye ve Ekonomi 10 puan,

l) İmar ve Çevre Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 • 9- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman ve yılda kaç defa yapılacak ?

  Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda en az iki defa; İdari Yargı Ön Sınavı ise Eylül ayında olacak şekilde en az yılda bir defa yapılacaktır.

 • 10- Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavına girebilecek mi ?

  Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilecektir.

İdari Yargı Ön Sınavına hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Ve İdari Yargı Sınavı Yönetmeliği Tam Metin İçin Tıklayınız

 

 

 

 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/10-soruda-hukuk-mesleklerine-giris-sinavi-ve-idari-yargi-on-sinavi
Diğer Makaleler