• Tarih: 08.07.2009
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Kredi Kartı Affı, Yalnızca İcralık Olanlar İçin

HÜRSES

Bir önceki yazımızda kredi kartı yıllık aidatının yasal olmadığını, bu yönde Yargıtay’ın kararı olduğunu yazmıştık. Aslında, kredi kartı aidatının alınması, kanun maddesiyle engellenecekti. Ancak ilgili kanun maddesi meclis komisyonlarında değişerek öyle bir hal aldı ki; bırakın engellenmesini, alınabilmesi için yasal zemin oluşturuluyordu. Sonuçta madde, içinde yer aldığı kanun tasarısından tamamen çıkarıldı. Aidat konusu, yine bankalarla müşteriler arasındaki sözleşmeye ve yargıya bırakıldı.

Aidatla ilgili düzenlemenin içinden çıkarıldığı kanun ise yaklaşık 875 bin kredi kartı borçlusunu ilgilendiriyor. 07.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5915 sayılı Kanun ile kredi kartı borçlarına taksitlendirme, düzenleme, yapılandırma; lafı dolandırmadan söyleyelim, “af” getirildi.

Buna göre, 31.05.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) kredi kartı borcu dolayısıyla kendisine ödeme için ihtar çekilmiş ya da haklarında icra takibi başlatılmış kişiler bu borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

Yani kredi kartının borcunun asgari tutarını ödeyenler aftan yararlanamayacak!..

Borçlular yeniden yapılandırılan borçlarını tek seferde ödeyebilecekleri gibi 6, 12, 24 veya 36 ay vadeli, düşük faizli taksitler halinde de ödeyebilecekler.

Aftan yararlanmak isteyenlerin 7 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 60 gün içinde bankalara, bankaların avukatlarına, varlık yönetim şirketlerine veya temsilcilerine yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Borç Nasıl Hesaplanacak?

 Ödeme planına esas borç tutarı, Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak.

Ayrıca borç icra takibine konu olmuş ise;

  • - Takip masraflarının,
  • - Dava masraf ve harçlarının,
  • - İcra takibi sonucunda takibi yapan avukatın hak edeceği nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde 25’inin (dörtte birinin) de ödenmesi gerekiyor (Avukatın emeğinin karşılığı olan vekalet ücretinden kesinti yapılmasını öngören, hiç adil olmayan bu konuyu yarınki yazımızda inceleyeceğiz).

Ödeme Planı Yapılınca İcra İşlemleri Duracak

Yapılan ödeme planı doğrultusunda, taksit tutarlarının ödenmesi şartıyla ve o ana kadar yapılmış işlemler saklı kalmak kaydıyla icra işlemleri duracak. İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen süreler işlemeyecek.

Borçlunun yeniden yapılandırma öncesinde borç için yaptığı itirazlar ortadan kalkacak.

Ödeme planına karşı itirazda bulunulabilmesi ise borçlunun ödemelerini aksatmaması koşuluyla mümkün olacak.

Taksit Ödemesini 3 Ay Aksatan Yandı

1 yıl içerisinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde affın getirdiği hakların banka tarafından ortadan kaldırılması mümkün olacak. Bu durumda banka, çoğalan faizlerle birlikte eski usul icra takibine geçebilecek.

Bir bakıma af getiren geçici maddenin son fıkrası ise bir hayli ilginç:

“Bu madde, Kanun’un yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez.”

Bu fıkra ile kastedilen nedir? Borçlular daha önce yaptıkları ödemeleri mahsup edebilecekler mi, edemeyecekler mi? Banka “borcunuza istinaden daha önce yaptığınız ödemeler boşa gitti” derse ne olacak?

Sade ve borçlu vatandaşa yönelik hazırlanan kanun maddesinde, suistimal edilmesi mümkün ifadeler yerine açık ve anlaşılır hükümler yer alsa daha iyi olmaz mıydı?

Aftan Yalnızca İcralık Olanlar Yararlanabilecek

 Düzenleme, 31 Mayıs 2009 ve öncesinde ödeme için ihtar çekilmiş ya da haklarında icra takibi başlatılmış borçlular için geçerli.

Bir şekilde bulup buluşturup iyi niyetle borcun asgari tutarını ödeyen borçluların suçu, günahı nedir?

Düzenleme ile kredi kartı borcu olanların borçlarından kurtulabilmesi mi yoksa bankaların alacaklarını daha rahat tahsil edebilmesi mi amaçlanıyor?

Tartışmaya açık soru işaretleri bunlarla sınırlı değil.

Mesela alacaklı ya da borçlu yani borcun tarafı olmayan avukatın kanuni vekalet ücretinden kesinti yapılması hukuka uygun mudur? Bu son sorunun cevabını yarınki yazımızda arayacağız.


Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/kredi-karti-affi-yalnizca-icralik-olanlar-icin

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/kredi-karti-affi-yalnizca-icralik-olanlar-icin

Diğer Makaleler