• Tarih: 29.11.2021
  • Yazar: Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Sahte belge düzenleme suçu sanığına lehe bozma kararı verildikten sonra sanığın yokluğundan mahkumiyet kararı hukuka uygun değildir.

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2020/2341
Karar : 2021/10952
Tarih : 29.11.2021

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Sahte fatura düzenleme

A) 2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyizinin incelenmesinde:

Sanığa yüklenen “2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçunun Kanundaki cezasının türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen olağanüstü dava zamanaşımının, en aleyhe kabulle 31.12.2008 olan suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği ve bu itibarla sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Kanun’un 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen olağanüstü dava zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE,

B) 2009, 2010 ve 2011 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanığın temyizinin incelenmesinde:

Bozma kararı lehe olsa dahi sanığın duruşmadan haberdar edilmesi ve duruşmada savunma yapma hakkı tanınması gerektiği gözetilmeden, bozma ilamı ve duruşma tarihi sanığa tebliğ olunmadan yargılamaya devamla yokluğunda mahkumiyet kararı verilmek suretiyle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’nin 326/2 ve 308/8. maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin BOZULMASINA, 29.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/sahte-belge-duzenleme-sucu-sanigina-lehe-bozma-karari-verildikten-sonra-sanigin-yoklugundan-mahkumiyet-karari-hukuka-uygun-degildir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/sahte-belge-duzenleme-sucu-sanigina-lehe-bozma-karari-verildikten-sonra-sanigin-yoklugundan-mahkumiyet-karari-hukuka-uygun-degildir

Diğer Kararlar