• Tarih: 19.11.2021
  • Yazar: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Velayet Hakkı Anne ve Babaya Tanınmış Bir Hak Olduğu İçin Ortak Velayetin Dedeye Verilmesi Mümkün Değildir

T.C.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2021/3898

Karar: 2021/5281

Tarih: 23.06.2021

VELAYET HAKKI
BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN DEDEYE VERİLMESİ VELAYET HAKKI EVLAT EDİNME HARİÇ ANNE VE BABA DIŞINDA KİMSEYE VERİLEMEZ

(4721s.MKm. 166,335,336,404)

ÖZET

07.08.2021 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de ve 08.08.2021 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Yargıtay: Dedeye velayet olmaz” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Velayet hakkının anne ve babaya dair olduğu, evlat edinme dışında kimseye verilemeyeceği, çocuk üzerinde ne kadar emeği ya da yakınlığı olursa olsun amca, hala, teyze, dede, büyükanne, büyükbaba velayet ancak vasi olabilir.

İNCELENEN KARARIN:
MAHKEMESİ : Gölbaşı
(Adıyaman) 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ : 10.07.2020
NUMARASI : 2019/300 Esas 2020/101
DAVACI : Mustafa Canpolat
DAVALI : Zeynep Canpolat
DAVA TÜRÜ : Boşanma
TEMYİZ EDEN : Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Hakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli yazısı ile istenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar TMK 166/3 maddesine göre boşanmışlar, mahkemece ortak çocuklar Abuzer Miraç Canbolat ve Gamze Canbolat’ın velayetleri çocukların dedesi olan Fahri Şireci'ye verilmiş, karar her iki tarafın temyiz etmemesi üzerine 30.09.2020 tarihinde kesinleştirilmiş, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının 02.03.2021 tarihli talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli yazısı ile karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş dosya Dairemize gönderilmiştir.

TMK'nun 335. maddesine göre ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. 336. maddede ise “evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikle kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir” hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 404. maddesinde velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.

Somut olayda; taraflar mahkemeye sundukları anlaşmalı boşanma protokolünde ortak çocuklar Abuzer Miraç Canbolat ve Gamze Canbolat’ın velayetlerinin dedeleri Fahri Şireci’ye verilmesini kararlaştırmışlar,mahkeme de protokol hükmü gibi ortak çocukların velayetlerinin dede Fahri Şireci'ye verilmesine karar vermiştir. Türk Medeni Kanunundaki düzenlemelere göre velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç olmak üzere, anne ve baba dışında kimseye tevdi olunamayacağından, mahkemece ortak çocuklar Abuzer Miraç Canbolat ve Gamze Canbolat’ın velayetlerinin dedeleri Fahri Şireci'ye verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir,

SONUÇ : Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 23.06.2021 (Çrş.)

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/aile-ve-miras-hukuku/velayet-hakki-anne-ve-babaya-taninmis-bir-hak-oldugu-icin-ortak-velayetin-dedeye-verilmesi-mumkun-degildir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/aile-ve-miras-hukuku/velayet-hakki-anne-ve-babaya-taninmis-bir-hak-oldugu-icin-ortak-velayetin-dedeye-verilmesi-mumkun-degildir

Diğer Kararlar