• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanununa Göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığının işlerinin yapım aşamasında damga vergisi alınmayacak mı ?

MADDE 13- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işine ilişkin olarak çıkılacak veya daha önce ihaleye çıkılmış ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ihale (son teklif verme) tarihi geçmemiş ihalelerde, alınan ihale kararları ve Başkanlık ile işi yüklenenler arasında düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden müstesnadır.”

 

  • Damga vergisi nedir ?

 

Kişilerin kendi aralarında ya da devlettle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler ya da kağıtlar üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir.

 

  • Toplu Konutlara vergi muafiyeti mi getirildi ?

 

Genel anlamda Toplu Konutlardan yararlanacak kişiler için fayda sağlayacak bir değişiklik olmasa da yapım işlerini üstlenenler için muafiyet getirilmiştir. Yapım işin üstlenmiş olan veya yakın zamanda üstlenecek gerçek veya tüzel kişiler için damga vergisi yükümlülüğü kaldırılmış oldu.  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilmiş ve ihaleyi yüklenenler ile yapılmış sözleşmelerde devlete ödenecek vergiden muafiyet sağlanarak mali yükümlülükler azaltılmıştır.özleşme aşamasında; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği satış bedeli üzerinden hesaplanan tutara ait yatırılması zorunlu olan ihale karar pulu ‰5.69 (Binde Beş Nokta Altmış Dokuz) ve sözleşme damga vergisi ‰9.48 (Binde Dokuz Nokta Kırk Sekiz) tutarını ödeyecekken bu ödemelerden muafiyet sağlanmıştır.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanununa-gore-toplu-konut-idaresi-baskanliginin-islerinin-yapim-asamasinda-damga-vergisi-alinmayacak-mi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanununa-gore-toplu-konut-idaresi-baskanliginin-islerinin-yapim-asamasinda-damga-vergisi-alinmayacak-mi

Diğer Makaleler