• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb . Dr. Y.Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanunu değişikliği ile Kredi Yurtlar Kurumu kredi borcundan faiz alınmayacak mı ?

MADDE 12- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği hâlde ödenmemiş bulunanların asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına dair usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

  • Kimler, hangi koşullarda bu madde hükmünden yararlanabilir?

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi almış ve geri ödeme dönemi vadesi yürürlüğe girme tarihine kadar gelmiş olan kişiler bu madde hükmünden yararlanabilir .

 

  • Hüküm ile KYK borçları affa mı uğradı ?

 

Kanuna eklenen geçici madde ile kredi ödemesinin vadesini doldurmuş hatta geçirmiş kişilere karşı uygulanacak gecikme zammı gibi ek mali külfetlerin ortadan kaldırılması amaçlanarak ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Borçlar hala aktif şekilde mevcut olmakla birlikte faiz gibi,gecikme zammı gibi külfetler belirtilen aralıklarda ortadan kaldırılarak borç sahiplerine avantaj olabilecek hale getirilmiştir.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanunu-degisikligi-ile-kredi-yurtlar-kurumu-kredi-borcundan-faiz-alinmayacak-mi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanunu-degisikligi-ile-kredi-yurtlar-kurumu-kredi-borcundan-faiz-alinmayacak-mi

Diğer Makaleler