• Tarih: 08.04.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Yatırım İndiriminde Dava Açanlar Kazanıyor

HÜRSES

Yatırım indirimi istisnası uygulaması 2006 yılından itibaren kalktı. Ancak söz konusu istisna kaldırılmadan önce yatırım yapmış olup bu yatırımları kazançlarından indiremeyenler vardı. Kazançlarının yetersiz olması nedeniyle yatırım indirimi istisnasından faydalanamayan bu mükellefler için, kanunla, “sadece 2006, 2007, 2008 yıllarında” indirim yapabilecekleri yönünde bir sınırlama getirildi.

Kazanılmış hak niteliğinde olan yatırım indiriminin kullanılmasının 3 yılla sınırlanması Anayasa’ya ve hukuka aykırıydı. 2009 yılına gelinmiş olmasına rağmen hâlâ kazanç beyan edemeyen dolayısıyla yatırım indiriminin kendisine sağlayacağı avantajdan yararlanamayan mükellefler vardı.

Konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, sınırlayıcı olan bu hükmü iptal etti.

Buraya kadar olan kısım, vergi hukukunda Türkiye’nin önde gelen kalemleri tarafından defalarca dile getirildi.

“Yatırım indiriminin kullanımının bu şekilde kısıtlanması hukuk devletiyle bağdaşmaz. Yargı yoluna gidin, kazanırsınız” denildi.

Biz de hem Yaklaşım Dergisi’nde hem de bu köşede birçok kez bu konuyu yazdık.

Durumdan muzdarip olan çok sayıda mükellef, ihtirazi kayıtla beyanname verip dava açtı. Sonuçta, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının da yayımlanmasıyla birlikte adalet tecelli etmeye başladı.

Vergi Mahkemeleri Tahakkuk İşlemlerini İptal Ediyor

Mahkemeler, yatırım indirimi istisnasının kullanılamaması nedeniyle ortaya çıkan vergi tahakkuku işlemini iptal ediyor.

Nitekim İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin aynı yöndeki iki kararının özeti şu şekilde:

“İptal kararı sonucu oluşan hukuki duruma göre kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyen yatırım indirimi istisnası tutarları, üç yılla sınırlı kalmaksızın indirilebilir hale geldiğinden, davacının 2009/1-3(2009/4-6) dönemi için verdiği kurum geçici beyannamesindeki ihtirazi kaydı kabul edilmeksizin yapılan dava konusu tahakkuk işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın  kabulüne, dava konusu … TL tutarındaki tahakkukun kaldırılmasına … karar verildi.”[1][2]

Dava açıp tahakkuk işlemini iptal ettiren mükellefler, iade veya mahsup yoluyla haklarını geri alabiliyorlar.

Haksızlık Yargıda Giderildi

Her ne kadar sistemden, haksızlıklardan şikayet etsek de çoğu zaman biz de yargıya haksızlık ediyoruz sanki…

Ortada bir haksızlık varsa ve kaldırılması mümkünse, doğru olan; öncelikle “hak aramak”, daha sonra yakınmak.

Yatırım indirimi konusunda (Anayasa’ya aykırı) kanun hükmüne rağmen yargı önünde hakkını arayanlar kazandı.

Eğer hukuk devletiysek bundan sonra da öyle olacaktır.

[1]İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin 29.01.2010 tarihli ve E:2009/2786, K:2010/175 sayılı Kararı (2009/1-3 dönemi kurum geçici vergisi tahakkuku işleminin iptaline ilişkin).

[2] İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin 29.01.2010 tarihli ve E:2009/2041, K:2010/174 sayılı Kararı (2009/4-6 dönemi kurum geçici vergisi tahakkuku işleminin iptaline ilişkin).

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yatirim-indiriminde-dava-acanlar-kazaniyor

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yatirim-indiriminde-dava-acanlar-kazaniyor

Diğer Makaleler