• Tarih: 02.07.2008
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Vergi Borçluları Asılacak

HÜRSES

Hemen korkmayın. İdam cezası tabii ki kalktı. Bu asılma; darağacına değil, vergi dairesinin ilan panosuna ve internet sitesine, cismen değil ismen.

29.06.2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2007 – 31 Mayıs 2008 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınarak vergi borçluları ifşa edilecek (ifşa etmek: gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilan etmek, afişe etmek, reklam etmek).

Maliye Bakanlığı durumu ifşa veya teşhir değil, kulağa daha sevimli gelen “açıklama” şeklinde nitelendirmeyi tercih ediyor. Tebliğ’de öyle isimlendirildiğine göre biz de açıklama demeyi uygun buluyoruz.

Yalnızca 150.000 YTL ve üzeri  borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin açıklanması söz konusu. Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin açıklanacak borçlarının olup olmadığının belirlenmesinde bu vergi dairelerine olan borçları birleştirilmeyeceğinden, 150.000 YTL’lik alt sınır her vergi dairesi için ayrı ayrı göz önüne alınacak. Yani toplamda ne kadar olursa olsun her vergi dairesindeki tek tek değerlendirilecek, diğer vergi dairelerindeki borçlar dikkate alınmayacak.

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler ile bu tarhiyatlara ilişkin olarak kesilen cezalar, kesinleşmeleri halinde açıklanacak. Tarhiyatların dava konusu yapılması halinde kesinleşme, yargı yolunun tükenmesi halinde gerçekleşecek. Yani Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ya da Danıştay nezdinde henüz ihtilaflı olan tarhiyatlar açıklanmayacak.

İlan ise farklı tarihlerde iki şekilde yapılacak:

1) Öncelikle 15 Temmuz 2008 ila 15 Ağustos 2008 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle),

2)1 Eylül 2008 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde.

Tebliğ’de 2008 yılındaki açıklama kapsamına girmeyecek, istisna tutulacak vergi borçları da beş bent halinde sayılmış. Buna göre;

a)Vergi Barışı Kanunu uyarınca taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan borçlar,

b)Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı’na takas ve mahsup başvurusunda bulunup başvuruları da kabul edilenbelediyeler ve bağlı kuruluşların 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesindeki borçları,

c)KOBİ’lerin taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan borçları,

d) 5766 sayılı Kanunla taksitlendirilen spor kulüplerinin borçları,

e) 5766 sayılı Kanunla ertelenen İmarzedelerin borçları,

açıklama kapsamına alınmayacak.

Sözün özü; bir vergi dairesine 150.000 YTL ve daha fazla vergi borcunuz varsa, tarhiyata karşı dava açma süreniz geçmişse veya hiç yargı yoluna başvurmamışsanız ya da başvurmanıza rağmen aleyhinize karar çıkıp yargı yolu tüketilmişse, son saydığımız beş istisnadan hiçbiri de durumunuza uymuyorsa; bütün Türkiye’nin, sıkça duyar olduğumuz tabirle 70 milyonun, sizi ve sizin vergi borcunuzu öğrenmesi işten bile değil.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/vergi-borclulari-asilacak

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/vergi-borclulari-asilacak

Diğer Makaleler