• Tarih: 01.05.2016
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Limited Şirket Vergi Borcunda Şirket-Kanuni Temsilci-Ortak Sırasına "Usulünce" Uyulmadıysa İhbarname Veya Ödeme Emri İptal Edilir

Limited şirketin vergi borcu için;

1) Öncelikle “şirket malvarlığına” gidilmesi,

Şirketin malvarlığından borcun tahsil edilmesinin mümkün olmadığı somut bir biçimde belirlendikten sonra, bu kez;

2) Vergilendirme ile ilgili “ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin” takip edilmesi,

Kanuni temsilcinin/temsilcilerin varlığından da vergi borcu tahsil edilemezse, son olarak;

3) Şirket ortağının “ilgili olduğu döneme göre” ve “sermaye miktarı veya sermaye hissesi göz önünde bulundurularak” takip yapılması mümkündür.

Bu silsile adım adım ve usulüne uygun takip edilmezse düzenlenen ihbarname veya ödeme emri yargı organları tarafından iptal edilmektedir.

Nitekim bu yönde verilmiş çok sayıdaki Danıştay kararından biri olan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 30.04.2014 tarihli ve E:2014/144, K:2014/307 sayılı Kararı şu şekildedir:

"Limited şirketin vergi borcunun öncelikle şirketin mal varlığından tahsiline çalışılması, vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız olduğunun tespit edilmesi halinde ise, vergilendirme ile ilgili ödevleri yerine getirmekle sorumlu bulunmasına karşın, bu ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin takip edilmesi gerekmekte, şayet kanuni temsilcinin varlığından da vergi borcu tahsil edilemezse, ancak bu aşamada ortağın ilgili olduğu döneme göre sermaye miktarı veya sermaye hissesi göz önünde bulundurularak takip edilmesinin mümkün olduğu, vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiğinin anlaşılması üzerine şirketin kanuni temsilcisi adına ödeme emirleri düzenlendiği, daha sonra ortak olan davacının takip edildiği belirtildiğinden, şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının şirket ortağına başvurulmadan önce şirketin kanuni temsilcisi nezdinde yapılan takibat neticesinde tahsilinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunun araştırılması ve bunun sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir."

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/limited-sirket-vergi-borcunda-sirket-kanuni-temsilci-ortak-sirasina-usulunce-uyulmadiysa-ihbarname-veya-odeme-emri-iptal-edilir

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/limited-sirket-vergi-borcunda-sirket-kanuni-temsilci-ortak-sirasina-usulunce-uyulmadiysa-ihbarname-veya-odeme-emri-iptal-edilir

Diğer Makaleler