• Tarih: 22.04.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Kesme İşareti Kaldırıldı, Resmi Gazete’de Yayımlandı!..

HÜRSES

>Resmi Gazete’nin 21 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan 27559. sayısıyla dil devrimi (!) yapıldı. Hâlâ haberiniz olmadıysa Resmi Gazete’nin internet sitesini (http://rega.basbakanlik.gov.tr/) açıp bakın.

>5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8. maddesinin 7. fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in bazı maddeleri, 21 Nisan Çarşamba günü yayımlanan başka bir Tebliğ ile değiştirilmiş.

>Buna göre, önceki Tebliğ’de yer alan;

>- “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumunu” olarak,

>- “T.C. kimlik numarası” ibaresi “T.C. Kimlik Numarası” olarak, 

>- “Resmi Gazete’de” ibaresi “Resmi Gazetede” olarak,

>- “izni” ibaresi “izin” olarak,

>- “Tebliğ’de” ibaresi “Tebliğde” olarak,

>- “etikleri” ibaresi “ettikleri” olarak,

>düzeltilmiş.

>“İzin” yerine “izni”, “ettikleri” yerine “etikleri” yazılmış olmasını, pek affedilir bir durum olmasa da, özensizlik olarak niteleyebiliriz. Bu yanlışlığın düzeltilmesinin ancak iki yıla yakın bir zaman sonra yapılması konusunda ise yorum sizin.

>Peki ya kesme işaretiyle alıp verilemeyen nedir? Yazım kurallarımızda bir değişiklik yapılmış da haberimiz olmamış mıdır?

>Hemen Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini (http://www.tdk.gov.tr/) tıkladık. Belki de gerçekten noktalama işaretleri bakımından dil devrimi yapılmıştı.

>Sitede “Yazım Kılavuzu” başlığı altında “Noktalama İşaretleri” diye bir de alt başlık var.

>Kesme işaretinin kullanılmasına ilişkin kurallardan, değişikliklerle ilgili olanlar şu şekilde:

>“1. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:

>…

>g. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, müzik vb.) adları: Nutuk’ta, Safahat’tan, Kiralık Konak’ta, Sinekli Bakkal’ı, Hürriyet’te, Resmî Gazete’de, Onuncu Yıl Marşı’nı, Yunus Emre Oratoryosu’nu, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü.

>ğ. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adları: Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Medeni Kanun’un, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü’nde, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’nin.

>UYARI: Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre... vb.”

>Durum gayet açık. “Resmi Gazete”den sonra kesme işareti kullanılacağı, sınırlı sayıdaki örneklerin içinde bile bulunuyor.

>Anlaşılan bir dil devrimi daha olmamış. Biz de bu yazımızda olduğu gibi “Resmi Gazetede” yerine “Resmi Gazete’de”, “Tebliğde” yerine “Tebliğ’de” biçiminde yazmaya devam ediyoruz.

>Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün armağanı. Tıpkı şu güzel sözler gibi:

>“"Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için; bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, alakalı olmasını isteriz."

> “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.”

>Hepimizin ama öncelikle çocuklarımızın bayramı olan bu mutlu günün sonraki yıldönümlerinde; çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına güzel bir ülke, zengin ama kirlenmemiş, dikkatle kullanılan tertemiz bir dil bırakabilmek dileğiyle…

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/kesme-isareti-kaldirildi-resmi-gazete-de-yayimlandi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/kesme-isareti-kaldirildi-resmi-gazete-de-yayimlandi

Diğer Makaleler