• Tarih: 16.12.2009
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

“Karşılıksız Çek”E Af (Gibi…) - I

HÜRSES

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılananlara hatta hapiste yatanlara af çıktı. Burada sözünü ettiğimiz af, tam hukuki anlamıyla bir af değil elbette. Ama parası olanlara “af gibi kolaylık” diyebiliriz. Bu kanunu büyük umutlarla bekleyen on binlerce kişiyi hayal kırıklığına uğratmış olsa da…

Yeni Çek Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 5941 kanun numarasını aldı. Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Kanun’un geçici maddesine göre, karşılıksız çek keşide etmekten dolayı 1 Kasım 2009 (01.11.2009) tarihi itibariyle haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesin bir hükümle mahkum olanlar, hapis cezasından kurtulabilecekler (5941 sayılı Yeni Çek Kanunu’nun geçici 2. maddesi).

Savcılık tarafından yapılan soruşturmaya 2 Kasım 2009 ve sonrası bir tarihte başlanılmış olması halinde ise bu hükümden yararlanılamayacak!

Düzenlediği çekin karşılıksız çıkması nedeniyle hapis cezasına çarptırılanlara, halen ceza mahkemesinde yargılananlara (kovuşturması devam edenlere) veya soruşturması devam edenlere af hükmünün uygulanabilmesi iki şekilde mümkün:

1) Şikayet Eden Kişiyle (Şikayetçiyle) Anlaşma Yapmak (5941 sayılı Yeni Çek Yasası geçici md. 2/1-a)

a-Şikayetçi ile karşılıksız çek keşide eden, borcun ödenmesi konusunda anlaşmayapacak. Maddede “belirli bir miktarın belirli vadelerde ödenmesi” ifadesi kullanıldığında taraflar arasındaki anlaşmaya göre vadeli bir ödeme planı da yapılabilir. Örneğin iki taksit halinde yapılacak ödemenin ilk taksitinin 1 ay sonra, ikinci taksitinin ise 10 ay sonra ödenmesi üzerinde anlaşılmış olabilir. Bu konuda bir kısıtlama yok.

b-Yapılan anlaşmanın bir nüshası, “şikayetçi veya yasal temsilcisi tarafından” en geç 1 Nisan 2010 (01.04.2010) tarihine kadar Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilecek.

c-Anlaşmada belirlenen süre kadar (Örneğe göre 10 ay boyunca);

-Soruşturmanın durmasına (soruşturma aşamasında olanlar için),

-Kovuşturmanın durmasına (yargılaması mahkemede devam edenler için),

-Hükmün infazının ertelenmesine (hakkında hapis cezası verilmiş ama henüz hapse girmemiş olanlar için),

-Hükmün infazının durdurulmasına (hapiste olanlar için),

karar verilecek. Yani karşılıksız çek suçundan hapis yatanlar dışarı çıkabilecek.

Bu arada dava ve ceza zamanaşımı işlemeyecek.

d-Anlaşılan miktar zamanında ödenirse;

-Kovuşturmaya yer olmadığına (soruşturma aşamasında olanlar için),

-Davanın düşmesine (yargılaması devam edenler için),

-Hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmasına (hakkında hapis cezası verilmiş olanlar için),

karar verilecek.

e-Anlaşılan miktarın zamanında ödenmemesi halinde şikayetçinin başvurusu ilesoruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilecek. Bir başka deyişle; hapisten çıkanların tekrar hapse girmesi söz konusu olacak.

f-Ayrıca bu maddeden yararlananlar hakkında “Yurtdışı Çıkış Yasağı” konulabilecek.

Devamı yarınki yazımızda…

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/karsiliksiz-cek-e-af-gibi-i

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/karsiliksiz-cek-e-af-gibi-i

Diğer Makaleler