• Tarih: 03.04.2016
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

İntifa Hakkı Ve Kuru Mülkiyetin Değeri

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir gayrimenkulün (kuru ya da çıplak mülkiyetinin) değeri nedir?

Bu sorunun 3 cevabı olabilir:

1) Harçlar Kanunu bakımından gayrimenkulün tam mülkiyetli değerinin 1/3’ü (HK md. 64/son).

Yani intifa hakkıyla yüklü kuru mülkiyet ile ilgili tapuda yapılan işlem için 1/3 oranında harç ödenir.

2) Vergi Usul Kanunu bakımından, intifa hakkı sahibinin yaşına göre 3/10’u ile 9/10’u arasında (VUK md. 296). Bu hesaplama, bir tablo üzerinde şu şekilde gösterilebilir:

İntifa Hakkı Sahibinin Yaşı

İntifa Hakkının Değeri

Kuru Mülkiyetin Değeri

(Gayrimenkul Vergi Değerinin)

(Gayrimenkul Vergi Değerinin)

0-19

7/10’u

3/10’u

20-30

6/10’u

4/10’u

31-40

5/10’u

5/10’u

41-50

4/10’u

6/10’u

51-60

3/10’u

7/10’u

61-70

2/10’u

8/10’u

71 ve üzeri

1/10’u

9/10’u

Özetle tapu harcı ödenmesi söz konusuysa Harçlar Kanunu hükmü, veraset ve intikal vergisi gibi bir vergi ödenmesi söz konusuysa da VUK hükmü uygulanıyor (Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içerenmakaleye buradan ulaşabilirsiniz).

3) Peki ya mesele harç veya vergiyi ilgilendirmiyorsa hangi hüküm uygulanacak? Örneğin bir tasarrufun iptali davasında veya mirasa ilişkin bir başka davada, yine basit bir şekilde 1/3 mü esas alınacak yoksa yaş hesabına mı girilecek?

Aslında ilk iki durumu da kapsayan 3. cevap “gerçek değer” olmalı. Bu değerin nasıl hesaplanacağı ise ayrı bir tartışma konusu...

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/intifa-hakki-ve-kuru-mulkiyetin-degeri

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/intifa-hakki-ve-kuru-mulkiyetin-degeri

Diğer Makaleler