• Tarih: 06.08.2008
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Ev Sahipleri Artık Kapıya Dayanmayacak

HÜRSES

Ev sahipleri kapıya dayanırdı eskiden kira geciktirildiğinde. Duruma göre bazen kibar, bazen de sert olurlardı. İçeri davet edip bir çay ikram ederken, hazırlandıysa zarfın içinde iç çeke çeke uzatılıverirdi kira bedelleri. Filmler çekilirdi kiracılar, ev sahipleri üzerine. Ev sahipleriyle kiracıların birbirini artık görmez olduğu günümüzde pek az yaşanan bu sahneye tamamiyle bir son verilecek gibi görünüyor.

29.07.2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.11.2008 tarihinden itibaren kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya PTT yoluyla yapılması ve bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi (belgelendirilmesi) zorunluluğu getirildi.

Tebliğe göre;

-Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

-İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların (kiranın miktarı ne kadar olursa olsun) ödeme ve tahsilatlarını banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle belgelemesi zorunlu olacak.Bu zorunluluk, 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren hem gayrimenkul sahipleri hem de kiracılar için söz konusu.

Banka veya PTT aracı kılınarak; para yatırma ya da havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan ödeme ve tahsilatların karşılığında alınan dekont veya hesap bildirim cetvelleri, kira ödendiğini ya da tahsil edildiğini tevsik edici belgeler olarak kabul edilecek. İnternet aracılığıyla yapılan ödemeler ve tahsilatlar da yine bu kapsamda tutulacak. Hatta otomatik ödeme talimatı verilmesi suretiyle de belgeleme mümkün. Yeter ki bankadan veya PTT’den kiranın ödendiğine ya da tahsil edildiğine dair belgeyi temin edin. Ancak ödemenin havaleyle yapılması durumunda, bankaya göre, 10 ilâ 50 YTL arasında değişen havale masrafı, kiracılarla mal sahipleri arasında sorun yaratabilir gibi görünüyor. Bankalarla sık iş yapanların bir çok yoldan bunu aşabileceği kuşkusuz ama herhangi bir bankada hesabı dahi olmayanların mağduriyetinin engellenmesi için düzenleme yapılması doğru olabilir.

Belgeleme zorunluluğu olmayanlar ise;

-Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL' nin altındaki konut kira geliri,

-Tabiatı itibariyle mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar,

-Söz konusu ödemelerin aynî olarak yapılması şeklinde belirlenmiş.

Bu koşullara uyulmadan ödeme veya tahsilat yapılması halinde, uymayan kiracı ve gayrimenkul sahiplerine, 2008 yılı için;

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 YTL'den,

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 YTL'den,

-Bu iki durumun dışında kalanlar hakkında 320 YTL'den

az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'i oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Cezalar 2009 yılı için değişecek elbette. Değişeceği söylenen başka bir şey de; konutlar için 500 YTL olarak belirlenen sınırın, kademeli olarak önce 400 YTL ve arkasından 300 YTL’ye ineceği. Özellikle büyükşehirlerde bu fiyata kiralık ev bulabilmek pek mümkün olmadığına göre; kavgası, gürültüsüyle de olsa filmlere konu olan nostaljik ev sahibi-kiracı ilişkileri tükenecek gibi görünüyor.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/ev-sahipleri-artik-kapiya-dayanmayacak

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/ev-sahipleri-artik-kapiya-dayanmayacak

Diğer Makaleler