• Tarih: 11.02.2009
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Emeklinin Yazlık Vergisi

Neredeyse her nefes alışımızda, her hareketimizde vergi ödüyoruz. Hatta zaman zaman verginin de vergisini ödüyoruz.

Yetmedi, şimdi de “yazlık vergisi” adıyla yeni bir vergi türü mü geliyor, acaba?  

Hayır, yeni bir vergi türü değil sözünü ettiğimiz. Yıllardır alınıyor. Bilinen adı ise emlak vergisi.  

Peki, neden “emeklinin” yazlık vergisi dedik? Bu vergi yalnızca emeklilere mi mahsus? 

Elbette hayır. Çalışanlar, yazlık ya da kışlık olsun zaten emlak vergisi veriyorlar. Ancak, emekli ve aşağıda sıralayacağımız bazı özellikli kişiler açısından durum farklı.

nbsp; 

Emekli, Özürlü, Gazi, Şehitlerin Dul ve Yetimleri İçin İstisna 

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyentek konuta sahip olan;  

-Emekliler,  

-Özürlüler,  

-Şehitlerin dul ve yetimleri,  

-Gaziler,  

-Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,  

için emlak vergisi oranı “sıfır”. Yani bu kişiler belli şartlarda emlak vergisi ödemiyor. (Emlak Vergisi Kanunu m. 8, 29.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)   Söz konusu sıfır vergi oranı yalnızca konutlar için geçerli. Arsalar için uygulanması mümkün değil (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.06.2007 tarihli ve B.07.1.GİB.0.66/6654-256-55392 sayılı Özelgesi)   İndirimli vergi oranının uygulanması için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olunan tek konut kiraya verilip kirada oturulması halinde de bu indirimli vergi oranından yararlanılabiliyor.   Birden fazla konutu olanlar veya birden fazla konutta hisse sahibi olanlar bu indirimden yararlanamıyor.   Uygulamada daha sık karşılaşıldığı için örneklerimizi emeklilerden verelim ve diyelim ki iki konutta çeyrek hisse sahibi bir emeklisiniz. Bu durumda iki konutta da hissenize isabet eden kısım için vergi ödemeniz gerekiyor (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 12.06.2007 tarihli ve B.07.1.GİB.0.66/6654-256-52977 sayılı Özelgesi).   Yani “2 çeyrek birden fazla eder hatta 2 çeyrek=2 tam” deniliyor!.. İstisnanın İstisnası   Emekli eşlerden her ikisinin de tapuda üzerine kayıtlı kışlık bir konut olması halinde, ikisi birden bu indirimden yararlanabiliyor. Ancak konu yazlık veya dağ evi iş olunca değişiyor. Yazlık vergisi diye adlandırdığımız uygulama da bu noktadan sonra ortaya çıkıyor. Eşlerin her ikisinin de emekli olduğu ve birinin kışlık, diğerinin ise yazlık konuta sahip olduğu bir durumda; sadece kışlık konuttan emlak vergisi alınmıyor. Yazlık konut için ise vergi ödenmesi gerekiyor.   Bir diğer ihtimal de emekli eşlerin yazlıktan başka bir evi bulunmaması. Bu durumda ise yazlık olan konutta sürekli oturulması kaydıyla indirimli orandan yararlanılabiliyor. Yani emekliyseniz ve bu yaşa kadar ancak Bodrum’da ufak bir yazlık alabilmişseniz; bir an önce Bodrum’a yerleşin, emlak vergisi ödemeyin…   Gerçek Dışı Taahhüdün Cezası Var   Bu arada belirtmekte fayda var. İndirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunarak indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınıyor (43 ve 44 no’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği). Aslında bu uygulamayla, emekli olsanız bile yazlığınız varsa zengin sayılıyorsunuz. Çünkü servet üzerinden alınan vergilerden ödüyorsunuz. Olsun, emeklinin de “zenginim” demeye, bu hissi tatmaya hakkı var. Yoksa yok mu?

*Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ ve Özelgelerin tam metnine “www.yaklasim.com” adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/emeklinin-yazlik-vergisi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/emeklinin-yazlik-vergisi

Diğer Makaleler