• Tarih: 11.03.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Elektronik Fatura (E-Fatura)

Uzun süredir çalışmaları yapılan “Elektronik Fatura” uygulamasına ilişkin Tebliğ geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlandı[1].

Tebliğ’de usul ve esasları belirlenen e-Fatura uygulamasının ana hatları şu şekilde:

- Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş fatura olarak tanımlanan e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olacak.

- Fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi Tebliğ’de yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilecekler. Ancak aynı mal veya hizmet satışı işleminde, kağıt fatura ile e-Fatura bir arada düzenlenemeyecek.

- Müşterinin talep etmesi durumunda kağıt fatura verilmesi zorunlu olacak.

- Başlangıçta (şu aşamada) yalnızca anonim ve limited şirketler elektronik fatura gönderip alabilecekler.

- e-Fatura, yalnızca uygulamaya kayıtlı müşteriler içindüzenlenebilecek.

- e-Fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri; mükelleflerin bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura uygulamasına entegre edilmesi yoluyla veya “www.efatura.gov.tr” internet adresindeki “e-Fatura Portalı” aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

- e-Faturanınkağıda basılarak saklanması gerekmeyecek.

- Mükellefin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, e-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilecek.

- e-Faturalar, mükelleflerin bilgi işlem sistemlerinde saklanacak.

Uygulamaya ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin daha ayrıntılı bilgi, “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yer alıyor.

[1]“e-Fatura”nın usul ve esaslarının belirlendiği 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 05.03.2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/elektronik-fatura-e-fatura

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/elektronik-fatura-e-fatura

Diğer Makaleler