• Tarih: 06.01.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Damga Vergisi Zammı Dördüz Doğurdu

HÜRSES

Buna göre, 2009 yılı için belirlenen yüzde 2,2 oranındaki yeniden değerleme, ayrıca bir düzenleme yapılmasaydı 2010 yılında uygulanacaktı. Ancak birçok kalemde ayrı düzenleme yapıldı, vergiler zam üstüne zamlandı.

Bunlardan biri de damga vergisi.

Maktu Damga Vergisine Zam

Damga Vergisi Kanunu’na ek (1) Sayılı Tablo’da yer alan maktu vergileryüzde 10 oranında artırıldı.Yeniden değerleme oranı olan yüzde 2,2’nin neredeyse 4 katı kadar daha olan bu artışla damga vergisi zammı dördüz doğurmuş oldu[1].

Nisbi Damga Vergisine de Zam!

Zamdan yalnızca maktu biçimde alınan damga vergileri etkilenmedi. Kağıtlar (sözleşmeler, kararlar, mazbatalar, beyannameler vs.) üzerinden nisbi oranda alınan damga vergilerinin oranı da yüzde 10 artırıldı.

Örneğin 100.000 TL gibi belli bir parayı içeren sözleşmeden 2009 yılında binde 7,5 yani 750 TL damga vergisi alınıyorken; 2010 yılında bu oran binde 8,25’e yani 825 TL’ye çıkmış oldu.

Kira sözleşmelerinden alınan binde 1,5 oranındaki damga vergisi de binde 1,65’e çıktı. Bu durumda 10.000 TL’lik kira sözleşmesinden dolayı 2009 yılında 150 TL damga vergisi ödenirken, bu yıl 165 TL ödenecek.

Resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların ihale kararlarında yazılı olan miktarın ise binde 4,5’i değil binde 4,95’i oranında damga vergisi ödenecek. Buna göre, 10 milyon TL’lik bir ihale kararında 45.000 TL yerine 49.500 TL damga vergisi ödenmesi gerekecek. Hem alınan vergi hem de zam hiç de azımsanacak gibi değil!

Aslında, ayrıca düzenleme yapılmasaydı yalnızca yeniden değerleme oranında (yüzde 2,2) maktu vergiler artacaktı (Nisbi vergiler zaten miktar üzerinden yüzde olarak alındığı için yeniden değerlenmiyor).

Bakanlar Kurulu Kararı ile hem maktu vergilerdeki zam dörde katlanmış, hem de nisbi damga vergisi oranları yüzde 10 artırılmış oldu.

Akaryakıta, köprü ücretlerine yapılan zammı herkes duyar, görür. Ama damga vergisine yapılan yüksek zam arada kaynadı sanki…

[1]29.12.2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan maktu damga vergisi miktarlarının 53 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeni haline “www.yaklasim.com”dan ulaşabilirsiniz.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/damga-vergisi-zammi-dorduz-dogurdu

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/damga-vergisi-zammi-dorduz-dogurdu

Diğer Makaleler