• Tarih: 15.04.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Çengelli İğne Ve Tıbbi Eldivensiz Trafiğe Çıkanlar “Men Edilir”

HÜRSES

“Ne ilgisi var çengelli iğneyle, tıbbi eldivenle trafiğe çıkmanın!” demeyin.

Aslında son derece ilgili. Trafiğe çıkan araçlarda bulundurulması gereken bazı belge ve gereçler var. Bunlardan biri de “ilkyardım seti”.

“Birkaç sargı bezi, yara bandı işte”diyip küçümsemeyin ilkyardım setini. İçeriği gayet kapsamlı.

İlgili Yönetmeliğin [1]10. maddesine göre araçlarda bulundurulması zorunlu ilkyardım malzemeleri şunlar:

- Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), 2 Adet

- Hidrofil gaz steril (10x10 cm 50'lik kutu), 1 Kutu

- Üçgen sargı, 3 Adet

- Antiseptik solüsyon (50 ml), 1 Adet

- Flaster(2 cm x 5 m), 1 Adet

- Çengelli İğne, 10 Adet

- Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 Adet

- Esmark bandajı, 1 Adet

- Turnike(En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), 1 Adet

- Yara bandı, 10 Adet

- Alüminyum yanık örtüsü, 1 Adet

- Tıbbi eldiven, 2 Çift

- El feneri, 1 Adet.

Çengelli İğne Sayısı “10”dan Azsa Trafikten Men Edilebilirsiniz

Söz konusu ilkyardım malzemelerinden biri dahi belirlenen şartlarda bulundurulmazsa yaptırımı çok ağır.

Yönetmeliğin 11. maddesindeki cezai işlem hükmü çok açık:

1- Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan sürücüler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.

2- Ayrıca, bu Yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve yükümlüklere uymayan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Bu durumda, araçta; yukarıda sayılan ilkyardım malzemelerinden biri hiç yoksa hatta 2 çift yerine 1 çift tıbbi eldiven, 10 adet yerine 3-4 adet çengelli iğne veya yara bandı varsa sürücüye ceza kesilmesi ve trafikten men edilmesi gerekiyor.

Yönetmeliği birebir uygulamak isteyen kolluk görevlilerinin elinde cetvel olması da şart. Çünkü sargı bezi veya flaster uygun ölçülerde olmayabilir. Ölçmek gerekebilir…

Uygulansa Sürücü Kalmaz

Elbette araçta bulundurulması gereken zorunlu malzemeler bunlarla sınırlı değil. Sayılanlar yalnızca ilkyardım malzemeleri. Bunlara; yangın tüpü, reflektör gibi çok sayıda başka malzeme de eklenebilir.

Ancak ilkyardım setinin başka bir özelliği var. Sürücülerde aranacak sağlık şartlarına ilişkin Yönetmelikte düzenlenmiş. Bu nedenle Yönetmelikteki çok önemli diğer şartlarla (sürücülerin göz sağlığı gibi) aynı yaptırıma tâbi olmuş.

Yönetmelik aynen uygulanacak olursa, birkaç çengelli iğne veya bir çift tıbbi eldiven nedeniyle neredeyse bütün sürücüler trafikten men edilebilir.

Böyle bir hükmün hukuka uygunluğu ise ayrı bir tartışma konusu.

Meseleyi tekrar gözden geçirmekte, ilkyardım malzemelerindeki eksikliklerin yaptırımını ayrıca belirlemekte fayda var. Ya da uygulanması mümkün olmayan, yalnızca yazıda kalan kuralı görmezden gelmeye devam edeceğiz.

[1]26.09.2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/cengelli-igne-ve-tibbi-eldivensiz-trafige-cikanlar-men-edilir

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/cengelli-igne-ve-tibbi-eldivensiz-trafige-cikanlar-men-edilir

Diğer Makaleler