• Tarih: 27.07.2017
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümü Kararları

>İstinaf hükümlerinin 20.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte idari yargıda Bölge İdare Mahkemelerinin iş yükü arttı.

>Bu iş yükünün tek bir dairede toplanması doğru olmayacağından, tıpkı Danıştay’da olduğu gibi daireler oluşturularak bu daireler arasında iş bölümü yapıldı.

>Örneğin; Ankara Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde 12 İdari Dava Dairesi, 4 Vergi Dava Dairesi olmak üzere toplam 16 Dava Dairesi oluşturulup bunlar arasında iş bölümü yapıldı.

>Ankara Bölge İdare Mahkemesi iş bölümü kararı örneğinden vergi uyuşmazlıkları bakımından devam edecek olursak; gelir ve kurumlar vergisi uyuşmazlıklarına Ankara 1. Vergi Dava Dairesi bakarken, KDV’den kaynaklanan uyuşmazlıklar Ankara 2. Vergi Dava Dairesi’nde görülecek.

>Ankara 3. Vergi Dava Dairesi 6183 sayılı Kanun’dan kaynaklanan işlere, 4. Vergi Dava Dairesi ise ilk 3. vergi dairesinin bakmadığı vergi uyuşmazlıklarından (MTV, ÖTV, Emlak Vergisi, Damga Vergisi uyuşmazlıkları gibi) kaynaklanan işlere bakacak.

>Tüm Bölge İdare Mahkemelerinin iş bölümüne ilişkin kararları ve dava daireleri arasındaki görev dağılımları şu şekilde:

Ankara Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Konya Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/bolge-idare-mahkemeleri-is-bolumu-kararlari

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/bolge-idare-mahkemeleri-is-bolumu-kararlari

Diğer Makaleler