• Tarih: 27.05.2009
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Bankalardaki Bilgileri Güncelleme İçin Verilen Süre Yine Uzatıldı

HÜRSES

>Milletçe işlerimizi erteleriz. Kendi işlerimizi ertelemeye alıştığımızdan olsa gerek, başkalarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken de ertelenebileceği hissi vardı bilinçaltımızda. “Başkaları”nın kapsamına devlet bile girer. Sonuçta devlet dairelerinde çalışanlar, idareciler de bizdendir.

>Görevlerimizi, sıkı sıkıya tembihlenen süresinde yerine getirmeyiz. “Nasıl olsa süre uzatılır”, “af çıkar”, “uzlaşırız bir şekilde” sesleri içten içe çınlar zihnimizde.

>“Bugünün işini yarına bırakma” deriz büyük bir kararlılıkla ama zıttı olan “sabah (yarın) ola, hayrola” lafını uygulamayı yeğleriz.

>Aslında hayra dönük beklentiler pek de boşuna değildir. Aflar, uzlaşmalar, ertelemeler o kadar sık karşımıza çıkıyor ki…

>Bekleyenler kârlı çıkabiliyor, işini zamanında yapanlar ise pişmanlık duyabiliyor. Örneğin, gündemdeki kat irtifakından kat mülkiyetine geçme konusunda, gecikmiş olmakla birlikte nispeten erken davranıp tapu dairelerinde saatlerce sıra bekleyenler; söz konusu süre uzatılırsa “keşke biraz daha bekleyip işimizi rahat rahat yapsaydık” diyebilirler.

>Nitekim benzer bir durumla Resmi Gazete’nin 26.05.2009 tarihli sayısında karşılaştık. Bankalar ve diğer yükümlülerle sürekli iş yapanların (bankalarda hesabı olanlar gibi) kimlik tespiti için verilen son gün, 3. kez uzatıldı>[1]>.

>İlgili Yönetmelik>[2]> yayımlandığında 01.10.2008 olan son gün; önce 31.12.2008 tarihine, sonra 01.06.2009 ve nihayetinde 01.09.2009 tarihine kadar uzatıldı. Son günün uzatılmasının nedeni “uygulamanın vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ve bu nedenle de herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi” olarak gösterilmiş. Bakalım 1 Eylül 2009’a kadar bu çekince ortadan kalkacak mı, yoksa bir erteleme daha mı olacak?

>Kimlik Tespiti Yapma Zorunluluğu Kimler İçin Geçerli

>Kimlik tespiti zorunluluğu hakkında hiç bilginiz olmasa dahi mutlaka hesabınız bulunduğu bankalardan mesaj, e-posta, telefonla uyarı gelmiştir. Güncel adresinizin yer aldığı bir fatura veya ikametgâh belgesini bankaya iletmeniz gerektiği, size de bildirilmiştir.

>Yükümlüler yalnızca bankalarla sınırlı değil.

>Bankalar dışındaki banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri, ikrazatçılar, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, PTT, kargo şirketleri, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler (emlakçılar), spor kulüpleri, noterler, bazı işlemlerle sınırlı kalmak kaydıyla serbest avukatlar, çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler vs. daha birçok yükümlünün; sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespitini ilgili mevzuata göre yapması gerekiyor.

>Kanunda, bu yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmemesi halinde, yükümlü kuruluşlar ve görevlileri için 2.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülmüş.

>Yükümlülerle iş yapmak isteyen kişilerin gerekli bilgileri vermemesi durumunda ise iş ilişkisinin sonlandırılması gerekiyor.

>Yine de Ertelemeyin

>Siz en iyisi bugünün işini yarına bırakmayın. Bazen yarın daha hayroluyor, doğrudur. Ama yarına kadar geçen zamanda içiniz rahat etsin. Yarın olduğunda, ertelenmiş bugünün işiyle değil yarının işiyle uğraşın.

>[1]> 26.05.2009 tarihli ve 27239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8).

>[2]>Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır).

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/bankalardaki-bilgileri-guncelleme-icin-verilen-sure-yine-uzatildi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/bankalardaki-bilgileri-guncelleme-icin-verilen-sure-yine-uzatildi

Diğer Makaleler