• Tarih: 12.11.2008
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Avukatlara Sağlık Zammı

HÜRSES

Elektrik, doğalgaz ve bu enerji kaynaklarına bağlı olarak birçok şeyin fiyatının artması herkesi etkileyecek. Bahsettiğimiz öyle herkesi etkileyecek bir zam değil. Avukatlara, “Sosyal Güvenlik Reformuna Hoşgeldin Zammı”.

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi ile toplumun her kesiminin hakları kırpıldı, sigortalılar için birçok yeni yükümlülük getirildi. Ama serbest (bağımsız) çalışan avukatlara başka bir ek yükümlülük var: Genel Sağlık Sigortası ödeme zorunluluğu.

Serbest çalışan avukatlar, 01.10.2008 tarihinden önce “topluluk sigortası” adı altında prim yatırıyorlardı. Artık (01.10.2008 tarihinden sonra); gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan diğer sigortalılar gibi eski adıyla Bağ-Kur’lu -yeni adıyla 5510 sayılı Kanun’un 4-1/b maddesi kapsamında- sayılacak ve buna göre primlerini yatıracaklar.

- Bağımsız çalışan avukatlar önceden; ister yalnızca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için %25 oranında, ister tüm sigorta kolları dahil olmak üzere %33,5 oranında topluluk sigortası primi yatırıyordu.

Bu isteğe bağlı durum, Ekim ayı primi ile birlikte genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da mecbur tutularak %33,5’te sabitleniyor.

Halin icabını somutlaştırırsak, 1 Ekim 2008 öncesinde asgari 160 YTL sigorta primi ödemek zorunda olan bir avukat, artık asgari 214 YTL ödemek zorunda.

- Fiilen avukatlık yapmadığı halde topluluk sigortası primi yatırarak sigortalılığını devam ettirme imkanı da kaldırılıyor.

Gelir vergisi mükellefi olmadığı tespit edilen avukatların 01.10.2008 tarihi itibariyla sigortalılıkları sona erdirilecek. Sigortalılığı bu şekilde sona erdirilenler, sigortalılıklarını isteğe bağlı sigorta kapsamında sürdürebilecekler.

- Yanında sigortalı çalıştıran avukatlar, çalıştırdıkları sigortalılardan prime esas kazancı en yüksek olanın kazancının altında kazanç beyan edemeyecek.

Bu şekilde beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde aradaki farka ait primler, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

- 01.10.2008 öncesinde topluluk sigortası yatırmakta olan avukatların yeni sisteme tescili, topluluk sigortası kayıtları esas alınarak yapılacak.

Ancak bu tescil işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi için serbest çalışan avukatların da 31.12.2008 tarihine kadar “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi”ni doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmelerinde fayda var.

  

Yeni Haklar da Var

Daha fazla prim ödeme zorunluluğu getiriliyor. Yeni haklar da tanınmalı değil mi?

Başta, yüklü bir miktar genel sağlık sigortası primi ödediğinden, sağlık yardımlarından yararlanılabilecek.

Primlerin ödenmiş olması şartıyla; iş göremezlik ödeneği, iş göremezlik geliri, bayan avukata hatta sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde erkek avukata emzirme ödeneği bu haklardan bazıları.

  

Serbest Çalışmayan Avukatlar

Avukatların tümü bağımsız çalışmıyor elbette. Hatta bu gidişle çoğu bağımsız çalışmıyor olacak. Bunlardan hizmet akdiyle bir işveren yanında çalışan avukatlar, tüm eski SSK’lıların olduğu gibi 5510 sayılı Kanun’un 4-1/a maddesi kapsamında sayılacaklar. Eskiden Emekli Sandığı mensubu olan avukatlar (657 sayılı Kanun’a göre çalışanlar) ise 4-1/c maddesi kapsamında olacaklar. Yani sigortalılık hak ve yükümlülükleri tüm diğer maaşlı, ücretlilerle aynı şekilde değişikliğe uğrayacak. Burada biraz insafa gelinmiş, “avukat da olsa ücretlinin sıkıntısı malum, daha da katlamayalım” denmiş sanki...

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/avukatlara-saglik-zammi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/avukatlara-saglik-zammi

Diğer Makaleler