• Tarih: 03.02.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Apartmanda Köpek Beslenir Mi?

HÜRSES

Muhsin Amca’nın tek dostu, can yoldaşı Zeytin. Hiç ayrılmazlar. Gezintiye çıkarlar günde 3-4 kez. İki karışı bile etmeyen boyuyla bu tüylü ufaklık da olmasa Muhsin Bey kimsesiz kalacak.

Karşı komşu Berk Bey ise genç bir işadamı. En değerli iki varlıkları, çocukları İrem ve Mert. İrem Zeytinle çok iyi anlaşsa da Mert’in için aynı şey söylenemez. Hatta geçen gün Zeytin, kendisini kızdıran Mert’in elinde küçük bir diş izi bırakmış. Berk Bey de hemen karşı komşusunun kapısına dayanmış. Bir tartışmadır gidiyor. “Apartmanda hayvan besleyemezsiniz. Yasaktır. Diretirseniz; dava açar, attırırız köpeğinizi” şeklindeki kendinden emin çıkışına; Muhsin Amca, “Beslerim efendim. Kanunen bir engel yok. Ayrıca el kadar hayvanın ne zararı var size?” diye karşılık veriyor.

Yükselen seslerle uzayıp giden tartışma şu soruları akla getiriyor:

Kim haklı? Gerçekten apartman dairesinde köpek beslenemez mi? Bu konuya ilişkin bir kanun hükmü var mı? Konu mahkemeye kadar taşınırsa ne yönde karar verilebilir?

Apartmanda Hayvan Beslemeye Kanunen Bir Engel Var mı?

Apartman sakinlerinin birbirlerine karşı yükümlülükleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş. Kanun’un 18. maddesine göre;

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Kanun’da apartmanda kedi, köpek vs. hayvan beslemeyi doğrudan yasaklayan bir hüküm yok. Ancak beslenen hayvanın davranışlarının diğer kat maliklerini rahatsız etmemesi, komşuluk tahammülü sınırlarını aşmaması gerekiyor.

Örneğin köpeğin; komşuları ısırması, bahçe ve asansör gibi ortak yerlere pislemesi, tahammül sınırlarını aşacak biçimde havlaması, komşuları (özellikle çocukları) korkutacak şekilde devamlı olarak kovalaması rahatsız edici davranışlar olarak görülerek, mahkeme tarafından, köpeğin uzaklaştırılmasına karar verilebiliyor[1].

Rahatsız etmeme şartı, yönetim planında ayrı bir hüküm olmaması halinde aranıyor. Apartmanın yönetim planında hayvan beslenemeyeceği konusunda doğrudan bir kısıtlama getirilmişse (genellikle 27. maddesi ile), bütün kat malikleri söz konusu yasağa uymak zorunda. Yani yönetim planında apartmanda hayvan beslenemeyeceği şeklinde bir hüküm varsa diğer şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın hayvanın uzaklaştırmasına karar verilebiliyor[2]. Bu yöndeki bir taleple her kat malikinin dava açma hakkı var[3].

Hayvanları Seviyoruz Ama…

Yanlış anlaşılmasın hayvan düşmanı değiliz. Aksine, çok iyi anlaşırız. İnsanların çoğu zaman hayvanlardan daha rahatsız edici olduğunun farkındayız.

İnsanların tersine, hayvanların karşılıksız sevebilmesi; onların insanlardan daha iyi birer dost olabildiğini gösteriyor. Bunu da biliyoruz.

>Niyetimiz, Muhsin Amca ile Berk Bey’in tartışmasından yola çıkarak, konuya mahkemelerin bakış açısını, yorum yapmadan, anlatmaktı.

[1] Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 07.07.2008 tarihli ve E:2008/4963, K:2008/8075 sayılı; 13.04.1995 tarihli ve E:1995/3870, K:1995/4585 sayılı; 12.09.1995 tarihli ve E:1995/8815, K:1995/8554 sayılı; 15.02.1993 tarihli ve E:1992/13261, K:1993/1653 sayılı Kararları

[2]Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19.02.1982 tarihli ve E:1981/5-780, K:1982/131 sayılı Kararı.

[3]Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 17.03.2003 tarihli ve E:2003/1531, K:2003/1910 sayılı Kararı.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/apartmanda-kopek-beslenir-mi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/apartmanda-kopek-beslenir-mi

Diğer Makaleler