• Tarih: 05.11.2008
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Af Yok, Sezon Sonu Kampanyası Var

HÜRSES

Ne zaman vergi borçlarıyla ilgili bir düzenleme olsa hemen af söylentileri çıkıyor. “Vergi Affı” başlıkları atılıyor. Borcu olan mükellef ilk önce heyecan, sonra hayal kırıklığı yaşıyor.

Bu seferki düzenleme de af değil. Hatta uzlaşma bile değil. Vergi borçlarında taksitlendirme, erteleme, ödeme kolaylığı yalnızca. Malum, aflar örtülü oluyor (!)

Kredi kartına şu kadar ay taksit yapıyoruz, şu kadar ay ödemenizi erteliyoruz şeklinde sezon sonu veya tadilat nedeniyle kampanyalar olur ya…

İşte o hesap, kanun çıkarılmasına dahi gerek kalmadan, kanunun verdiği yetkiyle Maliye Bakanlığı bir tebliğ yayımlamış. Halihazırda kriz nedeniyle sezon sonu kampanyası yapmış.

Tebliğe göre;

- 1 Eylül 2008 itibariyle vadesi gelmiş ama ödenmemiş tüm amme alacakları için %3 faiz ile eşit taksitler halinde 18 aylık ödeme süresi tanınıyor. İlk taksit 2008’in Aralık ayında ödenecek.

- Tüm amme alacakları kapsamından 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tutulmuş. Kamuoyuna yansıdığı gibi damga vergisi tümüyle müstesna değil yani.

- Mükelleflerin tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmesi, 28 Kasım 2008 Cuma mesai bitimine kadar tüm borçları için bağlı bulundukları vergi dairesine (birden çok vergi dairesine kayıtlı olunması halinde hepsine ayrı başvuru gerekiyor) yazılı talepte bulunması ile mümkün. Yazılı başvuru, aynı sürenin sonuna dek posta veya APS yoluyla da yapılabilecek.

Ancak faiz, başvuru tarihine kadar olan süre için hesaplanacağından, son günü beklemeden bir an önce dilekçe vermekte fayda var (dilekçe örneği www.gib.gov.tr adresinde mevcut).

- Tecil ve taksitlendirme talepleri amme alacağının tutarına bakılmaksızın değerlendirmeye alınacak. Vergi dairelerine bu konuda inisiyatif tanınmamış.

- Belli şartlar altında, daha önce tecil edilmiş amme alacakları için de bu tebliğden faydalanmak mümkün.

- Uzlaşma (5736 sayılı Kanun’un 1 ve 2. maddesi) kapsamında taksitlendirilen amme alacakları kapsam dışında tutulmuş.

 

Avantajı ne?

Az da olsa kriz döneminde hazineye, yıl sonuna gelindiğinde bütçeye katkı sağlanması amaçlanmış belli ki.

Mükellef açısından ise sezon sonu kampanyası denilebilir. Borç taksitlere bölünecek, düşük faiz işletilecek. Vergi ve cezaların zamlandığı yeni sezona girildiği şu dönemde, geçmiş dönem borçlarından kurtulmak için sezon sonu kampanyası iyi bir fırsat olabilir.

Ama “artı taksit” yapan kredi kartları gibi sigorta prim borcu veya futbol kulübü vergi borcunuz varsa zaten 10 yıla kadar taksitlendirme imkânı sizin. Ya da iyi pazarlık gücüyle uzlaşmadan faydalanabilmişseniz sezon sonu kampanyasına tenezzül etmezsiniz.

Peki ya vergisini düzgün ve zamanında ödeyenler? İşte onlara ne sezon sonu, ne sezon başı, ne faizsiz, ne de artı taksitli bir kampanya yok ne yazık ki!..

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/af-yok-sezon-sonu-kampanyasi-var

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/af-yok-sezon-sonu-kampanyasi-var

Diğer Makaleler