• Tarih: 27.11.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Av. Dila Sultan ÇİLESİZ

12 Soruda Değerli Konut Vergisi

12 SORUDA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

1. Değerli Konut Vergisi Nedir?

Değerli konut vergisi, tapuda mesken olarak gözüken taşınmazlar bakımından bir kişinin birden fazla meskeni varsa ve konutun değeri kanuni sınırın üzerindeyse sınırın üstünde kalan kısım için alınacak olan vergidir.

2. İşyeri İçin Değerli Konut Vergisi Alınır Mı?

Değerli konut vergisi, yalnızca konutlar bakımından alınacak olup bir taşınmaz tapuda mesken olarak gözükmesine rağmen işyeri olarak kullanılsa dahi fiiliyatta işyeri olduğundan değerli konut vergisinden muaftır.

3. Konutun Değerli Konut Olarak Kabul Edilme Sınırı Nedir?

Bir kişi üzerinde tek bir mesken olduğu takdirde değerli konut vergisi ödenmesi söz konusu değildir. Bir kişinin üzerinde en az iki mesken olmakla birlikte taşınmazın değeri, 2023 yılı için 9.967.000 TL’yi geçmiyorsa değerli konut vergisi ödenmeyecektir. Buna karşın konutun değeri 9.967.000 TL’yi geçiyorsa bu sınırın üzerinde olan meblağ kanuni oranlara uygun olarak değerli konut vergisi ödenecektir.

4. Değerli Konut Vergisi Oranları Ne Şekildedir?

2023 yılı değerli konut vergisi için kabul edilen kanuni sınır 9.967.000 TL olup;

  • Değeri 9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olan konutlar bakımından 9.967.000 TL’yi aşan kısım için binde 3,
  • Değeri 14.951.000 TL ile 19.936.000 TL arasında olan konutların 14.951.000 TL’si için 14.952 TL, fazlası için ise binde 6
  • Değeri 19.936.000 TL’den fazla olan konutlar bakımından 19.936.000 TL için 44.862 TL, fazlası için ise binde 10

Değerli konut vergisi ödenecektir.

5. Her İki Konutun Kanuni Sınır Üzerinde Olması Halinde Ne Olacak?

Her iki konutun da kanuni sınır olan 9.967.000 TL’nin üzerinde olması halinde muafiyet öngörülmüş olup değeri daha düşük olan konut bakımından değerli konut vergisi ödenmeyecektir.

6. Değerli Konut Vergisinin Mükellefi Kimdir?

Değerli konut vergisinin mükellefi;

  • Konutun maliki, yani taşınmaz üzerine kayıtlı olarak gözüken kişi,
  • Konut üzerinde bir intifa hakkı varsa bu halde intifa hakkı sahibi,
  • Hem malik hem de intifa hakkı sahibinin ortada olmaması halinde ise taşınmazdan malik gibi yararlanan kişidir.

7. Müteahhitler Değerli Konut Vergisi Öder Mi?

Müteahhitler bakımından özellikli bir durum vardır. Yeni yapılan konutlarda ilk defa devir ve tescil varsa bu zamana kadar bir değerli konut vergisi ödenmeyecek. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri bakımından da müteahhit için aynı durum geçerlidir. Öte yandan konutun ilk defa satışı yapılmasa bile kiraya verilmiş olması halinde vergiden muafiyeti söz konusu değildir.

8. Paylı Mülkiyet Söz Konusuysa Ne Olacak?

Konut üzerinde paylı mülkiyet söz konusuysa her bir paydaş hissesi oranında değerli konut vergisinden sorumlu olacaktır.

9. Elbirliği Mülkiyeti Söz Konusuysa Ne Olacak?

Elbirliği mülkiyeti söz konusuysa maliklerden her biri müteselsilen tüm verginin ödenmesinden sorumlu olacak olup değer, toplam gayrimenkul üzerinden belirlenecektir.

10. Değerli konut vergisi ne zaman beyan edilir ve ödenir?

Değerli konut vergisi, beyana tabi bir vergi türü olduğundan vergi mükelleflerinin 20 Şubat tarihinde beyanname vermesi gerekmektedir. İki eşit taksitle ödenecek olan değerli konut vergisinin ilk taksiti şubat ayında, ikinci taksiti ise ağustos ayındadır.

 

11. Değerli konut vergisi ödememek veya az ödemek için dava açılabilir mi?

Bir konutun değerli konut vergisine tabi olup olmadığını belirleyen “değer” aslında taşınmazın emlak vergisi değerini ifade etmektedir. Emlak vergisi değerine ise zamanında dava açılmamış olabilir. Bu durumda eğer ki değerli konut vergisi ödenmemesi gerektiği, mevcut vergiden daha azının ödenmesi gerektiği veya bir muafiyet söz konusu olduğu düşünülüyorsa dava açma hakkının saklı kalması için değerli konut vergisine ilişkin beyanname ihtirazi kayıtla verilmelidir.

12. Fazladan ödenmiş olan vergiler geri alınabilir mi?

Değerli konut vergisi ödenememesi gerektiği halde ya da daha az ödenmesi gerektiği halde yüksek meblağlı bir vergi ödenmişse bu vergiler geriye dönük olmak üzere 5 yıl boyunca istenebilmektedir.

 

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/12-soruda-degerli-konut-vergisi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/12-soruda-degerli-konut-vergisi

Diğer Makaleler