• 16.04.2024
  • Av. Arb. Dr. Y.Burak ASLANPINAR , Mine DEMİREZEN, Neyir Şeyda Musal, Alper BULUR, Ferhat Yıldırım, Yetkin İNANÖZ, Mahabad MİROĞLU GÜR, Pelin YÜCEL, Yurdagül GÜNDOĞAN, İhsan Berkhan, Çağlayan ORHANER DÜNDAR, Zişan USLU, Hülya Demir YALEZE, Dursun YASSIKAYA, İrfan Medet AKPINAR, Kayhan YILDIRIM, Ünsal SIĞRI, Selda KUTLAY, Recep Duran, Hamdi Can Ünsal, Eylem ÜLGEN, Tülay ARKAN, Aliye TERZİ YILMAZ, Şirin YARIMÇAM, Ayşe ÇAKICI, Sever KÖZ, Ali Erinç SOYER, Aşiyan SÜLEYMANOĞLU, Seçil Kaynak Doğuş, Cansu Peker, Elife KAZANCI, Yasemin TANIR, Harun UYANIKOĞLU, Mehmet Ali BARANLI, Hülya SAPMAZ, Sinem HACIEMİNOĞLU, Deniz YAĞMUR, Aytül ARIKAN, Sevgi KANYILMAZ, Şerife ÖZCAN TEKELİ, M. Turgay BİLGE, Hülya BASRİ, Buğrahan DİKİCİ, Mustafa Topaloğlu, Esra HAMAMCIOĞLU, Argun KARAMANLIOĞLU, Çağrı Ayhan ŞENEL, Yonca Fatma YÜCEL, Neriman UYGUR, Prof.Dr.Ozan Can, Pervin Somer, Şebnem Akçınar, Alpaslan ÖZARSLAN, Mehmet Serhan Özdemir, Agah Kürşat Karauz, Şebnem Akipek Öcal, Nezih DAĞDEVİREN, Pervin YILDIZ, Yusuf GÖZEL, Dilek Yumrutaş, Volkan AKSU, Salim Baki, Nur Özden, Ayşe Dilek ERGÜLER, Nihal Coşkun, Nejdet GÖĞÜSDERE, Okşan Gülşen KÖMÜRCÜ, Nihat ŞİMŞEK, Yakup ERİKEL, M. Tufan UZ, Şükran TAVLAŞ, Şeref TEKELİOĞLU, Salih ÜNAL, Sülün GÜÇER, Gökçe ÖZDEMİR KAHRAMAN, Canan Özge PARLAK KERESTECİ, Serdar SERÇE, Ebru GÜNEŞ TANRIVERE, Ece TEPE, Merve TANRIVERE ÖZGÜNEY, Aslıhan Işıl YALINKILINÇ, Emine Aybüken YILDIRIM, Abdulkadir GÜZEL, Esin Kılıç, Gamze Başak ÜNAL

AVUKATIN ÖZ‐EL KİTABI (ARABULUCULUK BAŞVURU REHBERİ)

avukatin-oz-el-kitabi-arabuluculuk-basvuru-rehberi-on-kapak-01-1709709696

ÖNSÖZ YERİNE

Edward Norten Lorenz kaos teorisinde; “Amazon Ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması, ABD’de fırtına kopmasına neden olabilir.” der. Bazen iletişimde bir yere dokunuruz, dokunduğumuz yer başka bir yere dokunur, bir farkındalık yaşarız ve/veya yaşatırız. Ortaya çıkan yeni mevsim yayılır, doğru mevsimde kendi mevsimini bulan insan ağacını seçer, ormana gider.

Bu kitapta, uygulamanın getirdiği süreç kazanımlarını uygulamacıların dilinden; farkındalığın, bilinçsiz yetkinliğin oluşumunu ve toplumsal alışkanlıklarının değişimini, yazarların satır aralarındaki cümlelerinden gördük. Takım olarak oynamayı kendiliğinden bildiğini gördüğümüz hocalarımız ve meslektaşlarımızla, iş bölümü sonucu oluşan eserin artmış tadını yaşadık.

Topluluğun zorluktan çok, doğru iletişimle kolaylaştırıcı gücünü hissetmek; arabuluculuğun ilmek ilmek içinde yer aldığımızı gösterdi.  Ne yaptığını bilen insanlarla çalıştığını ve onları özgür bıraktığını gösteren Platon Hukuk yayınevi sahibi Mesut Bey de işi sahiplenmemizin köklendirici güvenini sağladı.

Yayınevimiz, Mesut Bey, kıymetli yazarlarımız, yazar olarak bu kitapta yer alamasa da etkileşimle her cümlemizde yer alan birçok meslektaşımız, kolaylaştırıcılığınız, hevesiniz hissettirdikleriniz için teşekkür ederiz. Yorumlarla, uygulamalarla, okuyucularla genişleyerek büyüyeceğine inandığımız bu eserimizi hepimizin adına sunuyoruz.

ARABULUCULUK VE VERGİ (Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR) .......................................... 363

1. Giriş............................................................................................. 363

2. Arabuluculuk Ücretinin Vergilendirilmesi................................... 364

2.1. Dava Şartı ile İhtiyari Arabuluculuk Usulü Arasındaki Farklılık ............................................................................. 364

2.2. İhtiyari Arabuluculuk Faaliyetinin Vergilendirilmesi ............ 365

2.2.1. Gelir Vergisi Bakımından ................................................. 365

2.2.2. KDV Bakımından ............................................................. 366

2.3. Dava Şartı Olan Arabuluculuk Faaliyetinin Vergilendirilmesi ................................................................... 366

2.3.1. Gelir Vergisi Bakımından ................................................. 366

2.3.2. KDV Bakımından ............................................................. 370

2.3.3. Makbuz ve Belge Düzeni Bakımından ............................. 371

2.4. Kamu Görevlilerine Yapılan Arabuluculuk Ücreti Ödemelerine İlişkin Özel Hükmün Değerlendirilmesi .......... 371

2.5. Dava Şartı Arabuluculukta Anlaşma Olması Halinde Arabuluculara Ödenen Ücretin Yargılama Gideri Sayılmasının Önemi ............................................................... 372

2.6. Dava Şartı Olan Arabuluculukta Arabuluculuk Ücretinin Vergilendirilmesine Yönelik Çözüm Önerisi......... 373

3. Arabuluculukta KDV Tevkifatı Uygulaması ................................ 374

3.1. Genel Olarak KDV Tevkifatı ................................................. 374

3.2. Arabuluculuk Faaliyetinin KDV Tevkifatı Kapsamında Değerlendirilmesi .................................................................. 375

4. Arabuluculuk Anlaşmasının Vergi ve Harç Avantajları ................ 378

4.1. Gider Yazma Avantajı ............................................................ 378

4.2. İşçi – İşveren Anlaşmalarında Gelir Vergisi Avantajı ............ 378

4.3. Katma Değer Vergisi Avantajı ............................................... 379

4.4. Damga Vergisi Avantajı ......................................................... 379

4.5. Harç Avantajı .......................................................................... 380

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/kitaplar/avukatin-oz-el-kitabi-arabuluculuk-basvuru-rehberi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/kitaplar/avukatin-oz-el-kitabi-arabuluculuk-basvuru-rehberi

Diğer Makaleler