• 16.05.2022
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Yurt Dışında Finans ve Vergi Mevzuatı

Bu videoda aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir:

-Mukimlik nedir?

-Mukimlik vergide ne açıdan önemlidir?

-Finansal hesap bilgilerinin otomatik paylaşımı nasıl yapılıyor?

-Yalnızca Türk bankaları mı bildirim yapıyor? Yabancı bankaların Türkiye’deki şubeleri bildirim yapıyor mu?

-Hangi ülkeler finansal hesap bilgilerinin otomatik paylaşımı kapsamındadır? Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere kapsamda mı?

-Mukim olduğumuz ülke bakımından Türkiye mi yoksa yabancı ülke mi daha avantajlı olur?

-Mukimlik nasıl olursa Türkiye’den bildirim yapılır/yapılmaz?

-Bankaya verilen hangi bilgiler mukimlik bakımından esas alınıyor?

-Bankaya mukimlik bildirimi yapmak zorunda mıyız?

-Otomatik bilgi paylaşımları ne zaman yapılıyor? Geriye dönük bilgi paylaşımı yapılıyor mu?

-Yıl içindeki banka hareketleri ve bankadaki paranın kaynağı bildiriliyor mu?

-Türkiye’de mukim olunursa yurtdışına bildirim yapılacak mı?

-Ev, arsa, fiziki altın, banka kasaları bildiriliyor mu?

-Bireysel emeklilik sözleşmeleri (BES) bildiriliyor mu?

-Kapatılan hesap bilgileri paylaşılıyor mu?

-Ortak hesaplarda nasıl bildirim yapılıyor?

-İlgili kişinin hangi bilgileri paylaşılıyor?

-Türkiye’den verilen bilgiler vergi dışındaki amaçlarla (örneğin vatandaşlıktan çıkarma) kullanılabilir mi?

-Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında mukimlik kavramının önemi nedir?

-Mukimlik belgesi nereden ve nasıl alınır?

-Gurbetçiler Türkiye’de vergi mükellefi midir?

-Türkiye’deki işyeri kira gelirleri nasıl vergilendirilir?

-Türkiye’deki konut kira gelirleri nasıl vergilendirilir?

-Konut kira gelirleri için beyanname verme zorunluluğu hangi tutardan başlar?

-Kiralar banka hesabına ödenmek zorunda mı?

-Gayrimenkulün eşe dosta karşılıksız tahsis halinde de vergi doğar mı?

-Türkiye’deki gayrimenkulün emlak vergisi bakımından vergilendirmesi nasıl oluyor?

-Gayrimenkul alım satımında vergi ödenir mi?

-Miras ve bağışta vergilendirme nasıl oluyor?

-Türkiye’deki vergilendirme bakımından varlık barışından yararlanmak mümkün mü?

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/yurt-disinda-finans-ve-vergi-mevzuati

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/yurt-disinda-finans-ve-vergi-mevzuati

Diğer Makaleler