• 14.12.2021
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Youtube vergi istisnası / Youtuber, influencer, fenomen, mobil oyuncu vergisi nasıl olacak?

Youtube vergi düzenlemesi nasıl olacak?

1 Ocak 2022'den itibaren başlayacak youtuber, influencer, fenomen, mobil oyuncu vergi istisnasının ayrıntıları.

Video içeriği hazırlandıktan sonra uygulamasının nasıl olacağı, vergi dairesine ve bankalara bildirimin nasıl yapılacağı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Söz konusu 318 Seri No.lu Tebliğ Taslağı ve eki İstisna Belgesi Örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ Taslağına göre istisnadan faydalanmak isteyenlerin;

vergi dairesine başvurarak "193 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 20/B MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ"ni alması, bu istisna belgesini bankaya ibraz etmesi, sonrasında da banka hesap bilgilerini de 1 ay içinde vergi dairesine iletmesi gerektiği belirtilmiş. Konuyla ilgili olarak Tebliğ Taslağının şu kısmı dikkat çekici:

"... istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden (EK-1)’de yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi'ni (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. Başvuruda bulunanların istisna kapsamına giren faaliyetleriyle ilgili olarak;

a) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin mezkûr madde hükmüne göre istisna edilen faaliyetler arasında olduğunun tespitini veya tesisini müteakip başvuru sahiplerine istisna belgeleri verilecektir.

b) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecektir."

Tebliğ Taslağı hakkında görüşler 27.12.2021 tarihine kadar alındıktan sonra Tebliğin son hali yayımlanacak.

Bu videoda aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir:

-Youtuber ve influencerlara yeni vergi mi geliyor?

-Vergi istisnası ne demek?

-İstisnadan kimler faydalanabilecek?

-İstisna kapsamındaki gelirler nelerdir?

-İstisnadan faydalanmak için ne yapılmalı?

-Kripto para ile alınan ödemeler istisna kapsamında mı?

-İstisnadan yararlanan vergi ödeyecek mi?

-istisna için miktar sınırı var mı?

-İstisna uygulaması ne zaman başlayacak?

-1 Ocak 2022'den önceki gelirlerin vergisi ne olacak?

-Geçmişe dönük vergi affı gelir mi?

-Vergi beyannamesi verilecek mi?

-Başka geliri olanlar istisnadan yararlanabilecek mi?

-İstisnadan yararlanmak zorunlu mu?

-İstisnadan haksız yere faydalanılırsa ne olur?

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/youtube-vergi-istisnasi-youtuber-influencer-fenomen-mobil-oyuncu-vergisi-nasil-olacak

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/youtube-vergi-istisnasi-youtuber-influencer-fenomen-mobil-oyuncu-vergisi-nasil-olacak

Diğer Makaleler