• 28.04.2024
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Vergi ve Vergi Cezada Zamanaşımı 2024 / Vergi Borcu Ne Zaman Silinir? / Hapis Cezasında Zamanaşımı

Bu videoda vergide ve vergi cezada zamanaşımı konusunu anlattım. Vergi ve vergi cezadaki zamanaşımına ilişkin dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindim. Önemli birçok bilgiyi elimden geldiğince örneklerle sizlere açıklayarak tek bir videoya sığdırmaya çalıştım. Bu videoda vergi ve cezayla ilgili aşağıda sayılan 5 ayrı zamanaşımını basit, anlaşılır ama önemli ayrıntıları belirterek anlatttım. - Tarh / Tahakkuk Zamanaşımı (vergi borcunun istenebilmesi) - Tahsil Zamanaşımı (vergi borcunun tahsil edilebilmesi, haciz uygulanabilmesi) - Düzeltme Zamanaşımı (haksız alınan verginin faiziyle geri alınması) - Vergi Cezası Zamanaşımı (vergi ziyaı, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesilebilmesi) - Ceza Davası Zamanaşımı (vergi kaçakçılığı suçlarında hapis cezası verilebilmesi) Vergi ve vergi cezada zamanaşımı konusunda çokça sorulan şu soruların yanıtlarını vermeye çalıştım : 00:17 Kaç tane zamanaşımı türü vardır? 01:08 Vergide tarh/tahakkuk zamanaşımı ne kadar? 01:20 Vergide tarh/tahakkuk zamanaşımı ne zamandan itibaren işlemeye başlar? 02:17 Ne zamana kadar vergi incelemesi yapılabilir? 02:43 Zamanaşımını durduran sebepler nelerdir? 03:57 Zamanaşımının tüyosu nedir? Buna DİKKAT! 05:07 Vergide tahsil zamanaşımı nedir? 05:17 Vergide tahsil zamanaşımı hangi kanunda düzenlenmiştir? 05:33 Vergide tahsil zamanaşımı ne zamandan itibaren işler? 06:06 vergide tahsil zamanaşımını kesen sebepler nelerdir? 06:10 Zamanaşımının kesilmesiyle durması aynı şey midir? 08:00 Haksız veya gereksiz yere ödenmiş vergiyi istemenin zamanaşımı kaç yıldır ? 08:17 Vergide düzeltme zamanaşımı ne zamandan itibaren hesaplanır? 08:31 Haksız yere ödenilen vergi cezası kaç yıl içinde geri istenebilir? 08:43 Vergi cezada zamanaşımı ne kadar? 08:53 Vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasında zamanaşımı ne kadar? 08:59 Usulsüzlük cezasında zamanaşımı kaç yıldır? 09:30 Vergi kaçakçılığı suçlarında hapis cezası bakımından zamanaşımı ne kadar? 09:47 Dava zamanaşımı ne kadar? 09:50 Vergi kaçakçılığı suçlarında hapis cezası kaç yıl? 10:13 Vergi kaçakçılığı suçlarında zamanaşımı geçtiyse ne olur? 10:42 Üst sınırı 8 yıl olan hapis cezalarında zamanaşımı ne kadar? 10:55 Zamanaşımını kesen nedenler nelerdir? 10:59 Vergi cezada zamanaşımı kesilirse ne olur? 11:25 Hapis cezası üst sınırı 8 yıl olmayan hallerde zamanaşımı kaç yıl? 12:45 Suç tarihinden itibaren kaç yıl sonra zamanaşımı geçer? Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Vergi Hukuku ve diğer hukuki konulardaki videolarım için kanalımı ziyaret edebilirsiniz.

Çok sorulan, çok merak edilen, çok ince detayları olan aynı zamanda ciddi fark yaratabilecek bir konu vergide ve vergi cezada zaman aşımı. (0:12) Bir konu derken aslında 5 ayrı başlıktan bahsedeceğiz. (0:17) Birincisi vergide tarz zaman aşımı veya vergi alacağının istenebilmesi için olan zaman aşımı.

(0:23) İkincisi vergi alacağı doğmuş ama tahsil edilebilmesi için olan zaman aşımı. (0:29) Bu zaman aşımı geçtiyse örneğin silinebilir borcunuz. (0:33) Üçüncüsü vergide düzeltme zaman aşımı.

(0:36) Yani haksız yere alınmış bir vergi var. Bunu ne kadar zamanda geri isteyebilirsiniz. (0:43) Dördüncüsü vergi cezası bakımından zaman aşımı, parasal ceza bakımından ne kadar sürede kesilebilir, ne kadar süre geçtikten sonra ceza kesilemez.

(0:53) Beşincisi de vergide hapis cezası var ya, vergi kaçakçılığı suçlarında. (0:58) Buradaki zaman aşımı nasıl olacak? Bunları tek tek anlatacağız. (1:04) Hepsinin önemli noktalara da değineceğiz.

(1:08) Şimdi birincisi vergi alacağındaki zaman aşımı, tahz zaman aşımı, tahkut zaman aşımı diye de söylenir. (1:14) Böyle teknik terimlerle yormadan basit bir şekilde izah etmeye çalışacağım. (1:19) Vergi alacağını doğuran olayın gerçekleştiği zamandan, vergi alacağının doğduğu tarihten itibaren bir sonraki yıldan saymaya başlıyoruz.

(1:30) Ve beş yılın sonunda zaman aşımı doluyor. (1:33) Son bir örnekle gidelim. (1:35) Benim 2021 yılında doğmuş, vergi doğuran olay gerçekleşmiş.

(1:41) Yani gelirim oluşmuş gelir vergisi için. (1:43) 2021 yılında. (1:45) Bu gelir vergisinin alacağın oluşması için, tahrik edilmesi, tahrik edilmesi, benden istenebilmesi için, (1:52) zaman aşımı 2021 yılına ilişkin gelir vergisi için 2022'den başlar.

(1:58) Dolayısıyla 2022, 2023, 2024, 2025, 2026'nın 31 aralığında geçtiğinizde artık bu vergi alacağı istenemez. (2:09) Burada önemli olan konu, bir vergi incelemesi de ancak bu kadar süre içinde yapılabilir. (2:15) Yani 2021 yılında bir gelir vergisinde kayıp varsa, kaçak varsa, bunun tespit edilebilmesi için vergi incelemesi ancak (2:25) 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 diye saydık.

(2:30) 2026'nın 31 aralığına kadar yapılabilir. (2:33) Daha sonra vergi incelemesi yapılamaz zaman aşımından dolayı. (2:38) Bu genel kural, bu zaman aşımını bir de durduran, daha sonraki zaman aşımlarında da bahsedeceğiz.

(2:43) Bir de durduran bir sebep var. (2:45) Yani zaman aşımı bir yere kadar geliyor, işliyor, işliyor, işliyor. (2:48) O sebep oluşunca duruyor.

(2:51) Sonra tekrar aynı yerden devam ediyor. (2:53) Yine örnek verelim. (2:54) 2022 yılına ilişkin bir yine gelir vergisi olsun.

(2:58) 2023'den itibaren saymaya başladık. (3:00) 2023, 2024, 2025 yılında takdir komisyonuna gittiyse örneğin takdir edilmesi için, (3:10) yani vergiyi doğuran matrahın belirlenmesi için takdir komisyonuna sevk ediliyor. (3:16) Takdir komisyonu dediğimiz bir komisyon var.

(3:17) Bunlar toplanıyorlar. (3:18) Diyorlar ki burada vergiyi doğuracak parasal tutar budur diye tespit ediyorlar. (3:24) O takdir komisyonu kararını verip vergi dairesinde tekrar dosyayı teslim edene kadar arada süre duruyor.

(3:30) Durmak demek sıfırlanmak demek değil. (3:33) Kaldığı yerden durma sebebi geçtikten sonra devam edecek demek. (3:37) 3 yıl geçmişti.

(3:38) Takdir komisyonunda örneğin 6 ay kaldı. (3:41) Aslında 3 buçuk yıl oluyor baktığınızda ama(3:43) o 6 ay hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. (3:45) 6 aydan sonra 3 yılın bir sonraki yılından itibaren saymaya başlıyoruz.

(3:49) Yani 4. yıla geçmiş oluyoruz. (3:53) Zaman aşımında durma, tarz zaman aşımı bakımından bu şekilde. (3:57) Ama burada çok önemli.

(3:58) İşte tüyolardan da bahsedeceğiz demiştik. (4:00) Burada önemli bir tüyo var. (4:02) Sırf zaman aşımının dolmasına günler kala vergi dairesi bazen dosyayı takdir komisyonuna gönderebiliyor.

(4:10) Yani aslında takdir komisyonuna gitmeyecek bir dosya, takdir komisyonun bir değer tespit etmesine gerek yok. (4:16) Ama ne yaptı? (4:17) Mesela az önceki örneğimizde yine gidelim. (4:19) 2022 yılına ilişkin bir gelir vergisi (4:21) 2026 yılın sonunda zaman aşımına uğrayacaktı.

(4:24) İnceleme yetişmeyecek, işlemler yetişmeyecek. (4:28) İşte 2026 yılının örneğin 20 aralığında durdurmak için takdir komisyonuna gönderiyor vergi dairesi. (4:37) Bu durumda yargıya götürüldüğü zaman yargı diyor ki burada artık zaman aşımı olmuştur.

(4:42) Siz sadece zaman aşımını durdurmak için takdir komisyonuna gönderemezsin. (4:47) Ey idari bunu kullanamazsın. (4:49) O zaman birinci en önemli belki zaman aşımı, (4:52) çünkü inceleme yapılabilmesi için de geçerli olan zaman aşımı, (4:56) tarz zaman aşımı bu şekilde vergi alacağının istenebilmesini engelliyor.

(5:00) Zaman aşımı süresi dolduysa artık bu vergi alacağı istenemiyor. (5:05) İkincisi bir vergi tarh edildi, tahakkuk edildi. (5:09) Yani ödenebilecek bir aşamaya geldi.

(5:12) Ama tahsil edilmesi için de bir zaman aşımı var. (5:15) Buna da tahsil zaman aşımı diyoruz.(5:17) Tarz zaman aşımı vergi usulü kanundaydı.

(5:19) Bu 6183 sayılı anlayacakların tahsil usulü hakkında kanun. (5:24) Yani kamu olacaklarının icrasına, tahsiline ilişkin bir kanundan bahsediyoruz. (5:30) Bu kanunda zaman aşımının tanımı biraz daha farklı.

(5:34) Bu da vaadesinden itibaren saymaya başlıyor. (5:38) Az önceki örnekten yine devam edelim.(5:40) 2022'nin gelir vergisinin vaadesi (5:43) 2023 yılında değil mi? (5:45) Bir sonraki yıl beyan edilip ödeniyor.

(5:47) Dolayısıyla burada vaadesinin rastladığı yıldan sonra saydığımız için (5:51) artık taa 2028 yılına kadar zaman aşımı işlemeye devam ediyor. (5:57) 2028 yılından sonra zaman aşımı olmuş oluyor. (6:00) Dolayısıyla burada tahsil zaman aşımında daha uzun bir zaman aşımından bahsediyoruz.

(6:06) Üstelik tahsil zaman aşımında zaman aşımını kesen nedenler var. (6:11) Durma ile kesme farklıdır. (6:13) Durma az önce bahsetmiştik.

(6:15) Bir sürede zaman aşımını durduran neden oluşuyor. (6:18) Sonra aynı yerden saymaya devam ediyor. (6:20) Kesmedeyse sıfırlıyor.

(6:22) Zaman aşımını kesen bir sebep varsa bu durumda tekrar o sebep geçtikten sonra (6:28) sıfırdan başlayacak. (6:30) O 5 yılı tekrar baştan saymamız gerekiyor. (6:33) İşte burada haciz uygulanması, ödeme emri gönderilmesi, teminat verilmesi, (6:40) haciz dışında icrai başka işlemler yapılması, mahkeme kararına göre bir durum oluşması (6:47) gibi nedenlerle zaman aşımı kesilebiliyor.

(6:52) Yani sıfırdan tekrar sayılmaya başlaması gerekiyor. (6:56) En önemli tahsil zaman aşımını kesen nedense ödeme. (7:02) İşte burada ödemede de her zaman aşımda olduğu gibi özel bir neden var.

(7:08) Tahsil zaman aşımını ödeme kesiyor ama ödemenin gerçekten mükellef tarafından yapılmış olması da (7:16) önem arz ediyor. (7:17) Aksi takdirde mahkemeler bunu iptal edebiliyor. (7:20) Örnek verelim benim 20 milyon TL borcum var.

(7:23) Gitmişim tam zaman aşımının oluşmasına 3 gün kala 5 gün kala (7:28) vergi dairesine 300 lira 500 lira para yatırmışım. (7:31) Bu gerçekten hayatın olağan akışına aykırı. (7:34) Bunu niye yapıyorlar, niye böyle bir durum var derseniz (7:37) vergi dairesi çalışanları borçlar zaman aşımına uğramasın diye (7:42) kendileri de bazen ceplerinden yatırdığı oluyor.

(7:45) Bunlar tespit edildiği için çok rahat söylüyorum. (7:47) Mahkeme kararına da yansımış. (7:49) Bu durumda mahkeme diyor ki zaman aşımı olmuştur.

(7:51) Tahsil zaman aşımı gerçekleşmiştir. (7:53) Vergi borcu yok. (7:55) Tahsil zaman aşımından sonra bir önemli zaman aşımı da düzeltme zaman aşımı.

(8:00) Bu haksız yere ödenmiş verginin geri istenebilmesi için, (8:07) faiziyle alınabilmesi için talepte bulunma zaman aşımı diyebiliriz. (8:11) Bu da yine tahsil zaman aşımı. (8:13) Vergi alacağının istenmesine ilişkin zaman aşımına bağlı.

(8:16) Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıldan itibaren (8:21) ertesi yıldan sayarak 5 yıl boyunca da bu düzeltme zaman aşımı içerisinde (8:26) vergiyi geri isteyebiliyoruz. (8:28) Üstelik yüksek faiziyle geri isteyebiliyoruz. (8:31) Ceza ödendiyse bunu da haksız yere ödediyseniz yine aynı şekilde 5 yıl içerisinde geri isteyebiliyorsunuz.

(8:39) O zaman tahsil ve düzeltme zaman aşımından sonra bir de vergi ziyar cezası, (8:44) özel usulsüzlük cezası bakımından yani parasal vergi cezaları bakımından zaman aşımından bahsedelim. (8:51) Buradaki zaman aşımı da vergi ziyar cezası ve özel usulsüzlük cezasında 5 yıl,(8:59) usulsüzlük cezasında ise 2 yıl. (9:01) Bunların ayrıntılarına girmeyelim ama bunu bilmiş olalım.

(9:05) Bunlar farklı kanunlarda, farklı kanun maddelerinde düzenleniyor. (9:10) Vergi 5 yılda istenebiliyordu. (9:13) Vergi doğuran olayın gerçekleştiği tarihten itibaren sonraki yıldan başlıyoruz.

(9:17) Aynı şeyin vergi ziyar cezası genelde o bir kat oluyor ya o da yine 5 yıl sayılıyor. (9:23) Özel usulsüzlük cezası da yine aynı şekilde usulsüzlük cezası 2 yıl. (9:28) Gelelim çok önemli bir konuya vergi kaçakçılığı suçlarında hapis cezası bakımından zaman aşımı.

(9:37) Burada işte artık ceza kanununa gidiyoruz. (9:41) Dava zaman aşımı ve ceza zaman aşımının değerlendirilmesi gerekiyor. (9:44) Kötü olan dava zaman aşımının olduğu için ondan bahsedeceğim.

(9:49) Vergi usulü kanunu 359. maddesinde şu anda 2024 yılı itibariyle 18 aydan başlayan 8 yıla varan cezalar var. (10:00) Ceza kanunu da diyor ki ben kanunda üst sınırı neyse cezanın ona göre zaman aşımını belirlerim.

(10:07) Eğer zaman aşımı geçtiyse gerçekleştirdiyse düşme dediğimiz bir karar veriliyor. (10:14) Beraat gibi değil ama neticede aslına bakarsanız sonuçlara benzer. (10:18) Kişi hakkında hapis cezası verilmemiş gibi oluyor.

(10:22) Dolayısıyla eğer ceza zaman aşımı veya dava zaman aşımı olursa artık hapis söz konusu olmuyor. (10:31) Hatta bu konuda aslında ceza almamış gibi oluyorsunuz. (10:35) Burada baktığımızda 18 aydan başlıyor.

(10:38) 8 yıla kadar çıkıyorsa 3 sınırı 8 yıl olan hapis cezası bakımından 3 sınırı 8 yıl olanlar için 15 yıla kadar zaman aşımı süresi geçmiş olması gerekiyor. (10:51) Burada da yine zaman aşımını kesen nedenler var. (10:55) Örneğin ifade verilmesi, mahkemede iddianame hazırlanması gibi.

(10:58) Bu durumda da zaman aşımı en az yarısı kadar tekrar uzayabiliyor. (11:03) Yani 22.5 yıla kadar çıkıyor. (11:06) Ama bu şu andaki durum için ve 3 sınırı 8 yıl olan hapis cezası gerektiren durumlar için.

(11:12) Söz konusu örneğin defter ve belgeleri ibraz etmeme, gizleme dediğimiz verkaç akşalı suçlarında veya (11:19) muhteviyatı itibariyle yanıtıcı belge kullanma düzenleme verkaç akşalı suçlarında 3 sınır 8 yıl değil. (11:26) Bu durumda zaman aşımı sadece 8 yıl en fazla yarısı kadar uzuyor. (11:32) Suç tarihinden itibaren 12 yıl geçtiyse artık zaman aşımına uğramıştır.

(11:37) O kişiye hapis cezası verilemez. (11:40) Verilen hapis cezası bölge adliye mahkemesi istinaftan da geçmiş olması yani kesinleşmiş olması lazım. (11:46) Kesinleşmediyse yine hapse girme söz konusu olmayacak.

(11:51) Şimdi burada çok önemli bir konu var. (11:54) 2022'de verkaç akşalı suçlarında etkin pişmanlık ödeme halinde cezanın indirilmesi düzenlemesi geldi. (12:01) O düzenlemeyi getiren kanunla bu hapis cezaların 3 sınırları yükseltildi.

(12:07) Burada baktığımızda daha önceki durumda verkaç akşalı suçlarına ilişkin 359. maddede bütün hapis cezaların 3 sınırı 5 yıldır. (12:16) Dolayısıyla 15 Nisan 2022'den önce işlenmiş bir vergi kaçakçılığı suçu varsa 359 kapsamında bu durumda 8 yıl bir zaman aşımı süresi dolduysa artık ceza verilemez.

(12:36) Kesme nedeni varsa örneğin dediğim gibi iddianamenin hazırlanması ifade verilmesi gibi bu durumda da en fazla yarısı kadar uzuyor. (12:44) Yani suç tarihinden itibare 12 yıl geçtiyse artık o kişiye hapis cezası verilemez. (12:52) Bu çok önemli bir konu.

Çok bilinmiyor. Mahkemeler de bazen göz ağrıda edebiliyorlar. (12:57) Bazen tam karar verilecekken yeni bir husus değerlendiriyor.

Orada zaman aşımı okumuyor. (13:02) Düşme kararı dolayısıyla aslında hiç ceza almamış gibi oluyorsunuz. (13:06) Vergide, vergi cezada zaman aşımı çok önemli.

(13:10) Mümkün olduğu kadar basit bir şekilde ve aşağı yukarı her önemli noktaya değinerek tek bir videoya sığdırmaya çalıştım. (13:18) Bu konularda çok merak edilen ayrıntı gereken başka hususlar olursa onlara ilişkinde ayrı videolarımız olabilir. (13:27) Küçük küçük kısa kısa videolarımız da olabilir.

(13:30) Bu konularda vergi hukukunda, vergi ceza hukukunda yine ayrıntılı ve özel bilgiler edinmek istiyorsanız kısa ve öz şekilde kanala takip edin. (13:41) Abone olun. Kaçırmayın.

Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-ve-vergi-cezada-zamanasimi-2024-vergi-borcu-ne-zaman-silinir-hapis-cezasinda-zamanasimi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-ve-vergi-cezada-zamanasimi-2024-vergi-borcu-ne-zaman-silinir-hapis-cezasinda-zamanasimi

Diğer Makaleler