• 18.04.2022
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Vergi kaçakçılığı suçunda onbinlerce kişi hapis cezasından kurtulacak / VUK 359 son durum 2022

Vergi kaçakçılığı suçlarında onbinlerce kişiyi hapse girmekten kurtaracak hatta cezaevindekileri çıkaracak yeni düzenlemeler yapıldı.

Videoda bu değişikliklerden söz edilerek en önemlisi olan "zincirleme suç" düzenlemesi, etkileri, yapılacaklar, uygulamadaki püf noktalar anlatılıyor.

Videoda değinilen konu başlıkları şu şekildedir:

-7394 sayılı Kanun ile "Vergi Kaçakçılığı Suç ve Cezaları"na ilişkin VUK madde 359'da yapılan önemli değişiklikler neler?

-Zincirleme suç nedir?

-Etkin pişmanlık düzenlemesi nasıl?

-Vergi kaçakçılığında hapis cezası ağırlaştı mı? Ceza üst sınırı yukarı çıkınca ne olur?

-Vergi Usul Kanunu madde 359'da zincirleme suç düzenlemesi neden gerekti? Önceki yargı uygulaması neydi?

-Yeni düzenlemeyle zincirleme suçta ne değişti? Şüpheli, sanık ve hükümlü lehine ne sonuç doğuracak? Soruşturması ve yargılaması devam edenler için hüküm nasıl uygulanacak?

-Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş infaz aşamasındaki kişiler ne yapmalı? Uyarlama yargılaması ve infazın durdurulması nasıl olur?

-Zincirleme suç ile etkin pişmanlık birlikte uygulanabilir mi?

Konuyla ilgili özet olarak, 7394 sayılı Torba Kanun ile Vergi Usul Kanunu (VUK) madde 359'da yapılan değişiklikler 3 başlıkta toplanabilir:

1) Farklı yıllarda vergi kaçakçılığı suçu işlenmiş olsa da zincirleme suç hükümleri uygulanarak tek ceza verilebilecek. Örneğin naylon fatura olarak da bilinen sahte fatura düzenleme veya kullanma suçunda birden fazla takvim yılında fiil varsa her yıl için ayrı ceza verilmesi yönündeki uygulama son bulacak. Aynı suç işleme kararı kapsamındaya tek ceza verilebilecek.

2) Vergi kaçakçılığı suçlarında "etkin pişmanlık" düzenlemesi getirildi. Böylece vergi, ceza, gecikme faizi ve gecikme zammını ödeyip vergi davasında feragat edenler/vazgeçenler hakkındaki hapis cezasında 1/2 veya 1/3 oranında indirim yapılabilecek.

3) Vergi kaçakçılığı suçlarında hapis cezasının üst limitler 3 yıl olanlar 5 yıla, 5 yıl olanlar 8 yıla çıkarıldı. Bunun en önemli etkisi, ceza davasındaki zamanaşımının 22,5 yıla çıkacak olması.

Bu videoda söz konusu yeni düzenleme ve değişikliklerden ilki olan "zincirleme suç" düzenlemesi ve etkileri anlatılıyor. Soruşturma yani savcılık aşamasında olan şüpheliler ile ceza mahkemesi yani kovuşturma aşamasında olan sanıklar lehlerindeki düzenlemeden hemen yararlanabilir.

Mahkumiyet hükmü kesinleşip cezaevine girmiş ya da girecek olan infaz aşamasındaki hükümlüler ise öncelikle ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile "infazın durdurulması" istenebilir. Böylece cezaevine girmiş olan hükümlüler hapisten çıkabilir yani tahliye olabilir. Aynı zamanda "uyarlama yarrgılaması" talep edilerek daha önce verilmiş olan cezalar çok az olacak şekilde güncellenebilir.

Konu hakkındaki güncel makaleler:

"Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Binlerce Kişi Hapisten Kurtulacak"

"Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık: Bedelli ve Şartlı Ceza İndirimi"

7394 sayılı Kanun'un TBMM'de kabul edilen son hali

"TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçları" Kitabı ve içeriği

"Vergi Kaçakçılığı Suçları" başlıklı 6 Kasım 2020 tarihli TBBTV Canlı Yayını Youtube Videosu

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-kacakciligi-sucunda-onbinlerce-kisi-hapis-cezasindan-kurtulacak-vuk-359-son-durum-2022

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-kacakciligi-sucunda-onbinlerce-kisi-hapis-cezasindan-kurtulacak-vuk-359-son-durum-2022

Diğer Makaleler