• 23.03.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık / Anayasa Mahkemesi iptal kararı / VUK 359 affı mı?

Bu videoda, vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlıktan faydalanmak için vergi davasından feragat edilmesine ilişkin şartı kısmen iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı, gerekçesi ve sonuçları hakkında bilgi verilmekte ve yorum yapılmaktadır.

Bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptal edilmesi gerektiğine ilişkin yorumları da içeren VUK 359, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, VUK'a Muhalefet diye de bilinen vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık hakkındaki video için tıklayınız.

Etkin pişmanlıktan yararlanma tablosu:

https://twitter.com/burakaslanpinar/status/1514319298860392448?s=20&t=VgE25FIHu5-9m6yiMyQxcQ

Konu hakkındaki güncel makaleler:

"Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Binlerce Kişi Hapisten Kurtulacak"

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/vergi-kacakciligi-suclarinda-binlerce-kisi-hapisten-kurtulacak

"Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık: Bedelli ve Şartlı Ceza İndirimi"

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/vergi-kacakciligi-suclarinda-etkin-pismanlik-bedelli-ve-sartli-ceza-indirimi

7394 sayılı Kanun'un TBMM'de kabul edilen hali:

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/guncel/7394-sayili-torba-kanunun-tbmm-de-kabul-edilen-son-hali

"TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçları" Kitabının 2. Baskısı ve içeriği

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/kitaplar/tck-nin-genel-hukumleri-cercevesinde-vergi-kacakciligi-suclari-2

23.03.2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28.09.2022 tarihli ve E.2022/59, K.2022/111 sayılı ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230323-3.pdf

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-kacakciligi-suclarinda-etkin-pismanlik-anayasa-mahkemesi-iptal-karari-vuk-359-affi-mi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-kacakciligi-suclarinda-etkin-pismanlik-anayasa-mahkemesi-iptal-karari-vuk-359-affi-mi

Diğer Makaleler