• 26.05.2024
  • Av. Arb. Dr. Y.Burak ASLANPINAR

Vergi Davaları/Vergi Davası Nasıl Açılır?/Vergi Davalarında Dava Açma Süresi/Yürütmenin Durdurulması

Vergi Davaları/Vergi Davası Nasıl Açılır?/Vergi Davalarında Dava Açma Süresi/Yürütmenin Durdurulması

Bu videoda Vergi Hukuku kapsamındaki davalardan bahsettim. Pratikte çokça karşılaşılan dava türlerini tüm detaylarıyla aktardım. Videoda şu sorularınıza yanıt bulabilirsiniz :

Vergi mahkemesinde vergi davası nasıl açılır?

Vergi davası açılırken dikkat etmek gerekir?

Vergi davası dilekçesi nasıl hazırlanır?

Vergi davası duruşmalı mıdır?

Duruşmalı olursa nelere dikkat etmek gerekir?

Vergi mahkemesinin kararına karşı istinaf/temyiz mümkün müdür?

Videonun içeriği şu şekildedir :

00:47 Vergi incelemesi sonucu hangi dava açılır?

01:19 Vergi davası nerede açılır?

01:22 Vergi davası yazılı usule mi tabidir?

01:50 Vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilirse ne yapılması gerekiyor?

02:07 Vergi davası açıldıktan sonra haciz olur mu?

02:16 Vergi davası tahsil işlemlerini durdurur mu?

02:25 Vergi davası ne kadar sürer?

02:46 Vergi davası açıldıktan sonra yapılandırma yapılır mı?

03:08 Vergi davası açıldıktan sonra hangi dilekçeler verilir?

03:34 Vergi davası duruşmalı mıdır?

03:44 Vergi davasının duruşmalı olması için sınır ne kadar?

04:40 Vergi davası istinaf edilebilir mi?

05:25 Ödeme emrine karşı dava açılır mı?

05:38 Vergi davası açma süresi kaç gündür?

05:40 Vergi davasında yürütmenin durdurulması kararı verilir mi?

06:08 Hacze karşı kaç gün içerisinde dava açılır?

06:20 Hatalı veya fazla ödenen vergiye karşı dava açılır mı?

06:30 İhtirazi kayıt nedir?

07:14 Düzeltme/şikayet/vergi hatalarında dava nasıl açılır?

07:36 Fazla veya hatalı ödenen vergi iade alınabilir mi?

Vergi davası, vergi mahkemesinde dava nasıl açılır, nelere dikkat etmek gerekir, dilekçe nasıl hazırlanır, duruşma olur mu, duruşma olunca nelere dikkat etmek gerekiyor, mahkeme kararını verdiği istinafa temize gidilebilir mi, nasıl gidilir, mahkeme kararında nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bu konular hakkında hem meslektaşlarım hem de vergi mahkemesinde dava açacaklar için bir kısa, öz ama önemli noktaları içeren video hazırladık. Şimdi bu konulara sırasıyla ve başlıklarıyla değinelim. Vergi davası diye söylediğimiz dava aslında altında pek çok başka davalarda olabilir.

 

Alt başlıkları olabilir ama burada en çok açılacak vergi davalarından bahsedelim. O da dava açılacak işlemden yola çıkalım. Bir vergi incelemesi yapıldı örneğin.

 

Vergi incelemesi sonrasında vergi cezası kesildi hem de vergi istendi faiziyle birlikte. Bu vergi cezası bir katta olabilir veya naylon fatura, sahte belge dediğimiz vergi kaçakçılığı suçlarından kaynaklı üç katta olabilir. Hiç fark etmez olayın parasal boyutuyla ilgili vergi cezası, verginin faiziyle istenmesi işlemine karşı vergi mahkemesinde dava açılırken yine aslında aynı usule tabi.

 

Vergi mahkemesinde ilgili vergi dairesine bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde dava açılıyor yoksa o ile bağlı yerler var. Oralarda müracaat edilebiliyor. Yazılı usule tabi.

 

Mutlaka o hazırlanacak dilekçenin içeriğinde olması gereken hususlar var. Mesela bize vergi ceza ihbarnamesi geldi. Vergi tarihatı, vergi ile ilgili aynı zamanda vergi cezası ile ilgili.

 

Özel usulsüzlük cezası da olabilir bu arada, usulsüzlük cezası da olabilir. Bunlarla ilgili bize tebligat yapıldı. Vergi ceza ihbarnamesi geldi.

 

Vergi ceza ihbarnamesinin sayısını tarihini yazmış olmanız lazım. Vergi hangi döneme ilişkin, hangi tarihe ilişkin bunun yine dilekçede belirtilmesi gerekiyor. Verginin ve cezanın tutarının yazılmış olması gerekiyor.

 

Dava açtık vergi mahkemesinde. Şimdi bu arada haciz olur mu? Herhangi bir şekilde tahsilat yapılır mı? Vergi mahkemesinin böyle vergi davalarının böyle güzel bir tarafı var. Dava açmakla birlikte bütün tahsil işlemleri duruyor.

 

Ta ki vergi mahkemesi karar verene kadar. Vergi mahkemesi bu aralar, 2024 yılı için söylüyorum, ortalama 1 ila 1,5 yıl arasında karar veriyor. İşte mahkemenin durumuna, yoğunluğuna bulunduğu ile göre değişebiliyor.

 

Davanın aynı zamanda farklı olması da sonucu, süreyi etkileyebiliyor. Ama 1-1,5 yıl içerisinde herhangi bir tahsil işlemiyle karşılaşmayacaksınız. Vergi mahkemesinde dava açmakla birlikte.

 

Bu arada herhangi bir yapılandırma çıkarsa bunlardan da faydalanmak mümkün oluyor. Bu tüyü de vermiş olalım. Bu aşamada faydalanmak, taksitlendirmek daha avantajlı olabiliyor.

 

Dava öncesindeki bir uzlaştırmaya göre örneğin. Vergi mahkemesinde davayı açtınız. Dava dilekçesi hazırladınız.

 

Bu defa vergi dairesi, vergi idaresi, vergi dairesi başkanlığı, maliye bakanlığı olabilir, cevap dilekçesi, aslında kanundaki adıyla savunma dilekçesi veriyor. Dava dilekçesi, savunma dilekçesi. Savunma dilekçesine karşı dava yapacak taraf mükellef veya varsa avukatı bu defa savunmaya cevap.

 

İkinci dilekçeyi veriyor. En sonunda vergi dairesi tekrar bir dilekçe veriyor. Ve dilekçeler teatisi dediğimiz bu ikişer dilekçe aşaması sonlanıyor.

 

Duruşma istenmiş ise bir duruşma tutar sınırı var. Bu 2024 yılı için 270 bin lira ama bağlayıcı olmasın her yıl değişiyor. 270 bin liranın üzerindeki bir vergi davamız varsa mahkeme davayı duruşmalı görmek zorunda.

 

Duruşmalı olması durumunda, orada da hemen tüyolara değinelim, duruşma gününden sonra 15 gün içerisinde karar yazılıyor. Yani bir an önce karar veriliyor aslında. Duruşmalı isterseniz karar süreci yakınlaştırılmış oluyor.

 

Daha hızlı karar çıkmış oluyor. Artık bunu ister misiniz, istemez misiniz? Orada somut olayda işin uzmanının görüşüne bakmak lazım. Somut olayı değerlendirmek gerekiyor.

 

Vergi Mahkemesi kararını verdi. Burada da yine bir tutar sınırı var. Eğer bu tutar sınırının altındaysa kesinleşme söz konusu olabiliyor.

 

Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili yakın tarihte iptal kararları var. Bunlara bir bakmak lazım. Sonuçlarını değerlendirmek lazım.

 

Bu videoyu hangi tarihte izleyeceğinizi bilemediğim için, kim bağlayıcı olmasın ama Anayasa Mahkemesi bu arada bir karar verdi 2023-2024 yıllarında. Onu da söylemiş olalım. Vergi Mahkemesi'nin kararına karşı istinaf yoluna, yani Bölge İdaresi Mahkemesi'ne durum götürülebiliyor, dosya götürülebiliyor.

 

Yine bir tutarın üstündeyse bu defa 2024 yılı için 920.000 lira temize de danıştaya da dosyaya gidebiliyor. Yani aslında 3 dereceli bir sistem, 3 dereceli bir yargılama söz konusu olabiliyor. Bakın bu anlattığımız aslında vergi ceza ihbar namlesine karşı, vergi ceza, vergi incelemesi sonrası kesilecek cezaya, vergiye karşı açılacak dava için anlattık ama diğer vergi davaları için de geçerli.

 

O vergi davaları neler? En çok karşılaştığımız vergi davaları. Vergi ceza ihbarı namlesine karşı dava açılmamış olabilir. Vergi borcu kesinleşmiş olabilir.

 

Dolayısıyla tahsil aşamasında bir işlem yapılmış olabilir. Ödem emri gelmiş olabilir. Ödem emrine karşı da vergi mahkemesinde dava açılabilir.

 

Kanunda itiraz diye geçmekle birlikte buna yine vergi mahkemesinde açılan bir vergi davası diyebiliriz. Bu dava, vergi davası, vergi ceza ihbarı namlesine karşı 30 gün içerisinde açılabiliyordu. Bu dava ise 15 gün içerisinde açılabiliyor.

 

Önemli bir uyarı yapayım burada. Yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak gerekiyor. Ödeme emrine karşı açılacak davada eğer yürütmenin durdurulması kararlılığı olabilirse hacizden kurtulursunuz.

 

Yoksa haciz işlemiyle de karşılaşırsınız. Hemen haciz demişken, haciz işlemi yapıldığında bu haciz işlemine de elektronik haciz olabilir. Örneğin banka hesabına olabilir.

 

Veya başka bir, örneğin gayrimenkule ilişkin olabilir. Bir sorun taşıda ilişkin haciz olabilir. Burada da yine haciz işlemine karşı 30 gün içerisinde dava açılabiliyor.

 

Bu davada yürütmenin durdurulması talepli olması gerekiyor. Bir diğer vergi davası, sık karşılaşılan vergi davası türü, ben vergiyi beyan ediyorum. Beyan etmek durumundayım.

 

Kendi beyanım, normalde kendi beyanıma dava açamam. Ama ihtirazi kayıt dediğimiz bir beyan, kayıt koyuyorum. Diyorum ki, ben bu vergiyi beyan ediyorum.

 

Beyanameyi kendi isteğimle veriyor görünüyorum. Ama aslında haksız olduğunu düşünüyorum. Veya miktar olarak fazla olduğunu düşünüyorum.

 

Dava açma hakkımı da saklı tutuyorum. Dediğiniz ihtirazi kayıtla, yani vergiyi beyan ettim. Ama o sırada da yine 30 gün içerisinde dava açtım.

 

Beyan edilmeden ödenen bir vergi varsa, o durumda da ödeme de ihtirazi kayıt koyabiliyorsunuz. Yine 30 gün içerisinde dava açtığınızda, yürütmenin durdurulması talebi istemelisiniz ki, ödediğiniz para, beyan ettiğiniz sutarı ödemeden iptal ettirme veya ödediyseniz bir an önce geri alma hakkınız olsun. Bir önemli vergi davasına daha da ineyim bu arada.

 

Düzeltme, şikayet, vergi hatalarından kaynaklı işlemlere ilişkinde vergi davası açılabilir. Bunlar ne? Haksız yere fazladan vergi ödedim. Ama 2 yıl geçmiş, ben yeni fark ettim.

 

Veya işte sonradan ortaya çıktı. Belki bir anayasa mahkemesi kararı çıktı. Yeni bir yargı kararı ortaya çıktı.

 

İade alabileceğimi düşünüyorum. Bu durumda vergi dairesinde düzeltme dilekçesi veriyorsunuz. O reddederse bu sefer Maliye Bakanlığı'na başvuru yapıyorsunuz, şikayet yolu.

 

Bu Maliye Bakanlığı'nın reddetmesi üzerine veya sessiz kalıp reddetmiş sayılması üzerine de yine 30 gün içerisinde vergi davası açıp Geçmişe dönük faiziyle, üstelik de bu faiz yüksek hamle alacaklarına, kamu alacaklarına uygulanan faiz oranıyla iade alabiliyorsunuz. Fazladan ödediğiniz vergileri, vergi hukuku, vergi davaları gerçekten özel uzmanlık gerektiren bir alan. Onun için bununla ilgili mutlaka detaylı bilgi edinmekte.

 

Haklarınızın farkında olmakta fayda var. Dava açarken, dava devam ederken de çokça usulü hata yapıldığını görüyoruz. Bu usulü hatalardan dolayı da davanın reddi ya da dilekçenin reddi dediğimiz kararlarla karşılaşabiliyoruz.

 

Onun için mutlaka işe birerine yürümekte fayda var. Bu ve benzeri içerikler kanalımızda yine olacak. Eğer bir an önce erişmek, haberdar olmak istiyorsanız abone olun, takip takın.

 

Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-davalari-vergi-davasi-nasil-acilir-vergi-davalarinda-dava-acma-suresi-yurutmenin-durdurulmasi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-davalari-vergi-davasi-nasil-acilir-vergi-davalarinda-dava-acma-suresi-yurutmenin-durdurulmasi

Diğer Makaleler