• 09.03.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Vergi Affı Torba Kanununda Depremden Etkilenenlere 9 Kolaylık

Vergi Affı Torba Kanununda Depremden Etkilenenlere 9 Kolaylık

Vergi, SGK, GSS prim, trafik cezası affı ve yapılandırması hakkındaki Torba Kanun'a TBMM'de eklenen maddeler ile depremden etkilenenler için vergi ve harç istisnası, borç silinmesi gibi kolaylıklar eklendi. Bu videoda söz konusu son dakika düzenlemeleri anlatılıyor.

Kanunun ve gerekçelerinin tam metnine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/guncel/vergi-affi-borc-yapilandirmasi-matrah-artirimi-hakkindaki-yeni-torba-kanun-tam-metin-2023

Torba Kanunda TBMM'de yapılan son dakika değişikliklerine ise şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/guncel/vergi-affi-borc-yapilandirmasi-matrah-artirimi-hakkindaki-yeni-kanun-teklifindeki-son-dakika-degisiklikleri

Vergi affı, vergi sigorta primi, GSS borç yapılandırması, 2000 TL altındaki kamu olacaklarının silinmesi, örneğin trafik cezaları gibi birçok düzenlemeyi içeren matra arttırımı da yine bunlara dahil, torba kanuna nihayet depremden etkilenenlerle ilgili önemli bir madde eklendi. 9 başlık altında toparlayabileceğimiz kolaylıklar getirildi. Bir de ek vergi var, %10 dolayında bir ek vergi olacak, kurumlar vergisi mükellefleri için.

 

İsterseniz kolaylıklardan başlayalım. Mücbir sebep ilan edilen il ve ilçelerde olmak üzere bu kolaylıklar getirildi. Bunu öncelikle belirtmek isterim.

 

Olağanüstü hal ilan edilen 10 il vardı. Mücbir sebep ilan edilen yerler ise bu 10 ile Elazığ ilinin eklenmesi, 11 il ve Sivas'ın Gür'ün ilçesinde bahsedeceğimiz bu 9 kolaylık geçerli. Bu 9 kolaylıktan birincisi 6 Şubat 2023 yani depremin gerçekleştiği gün ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında çalışanlara yapılan aynı yardımların tamamı nakdi yardımların ise 50.000 TL'ye kadar olan kısmında gelir vergisi alınmayacak, damga vergisi alınmayacak, sigorta primine de esas kabul edilmeyecek.

 

Bu birinci kolaylık. İkinci kolaylık bahsettiğimiz 11 il ve ilçede yerleşim yeri olanlar için yani artık onlar maalesef artık evlerinde oturacak durumda değiller, başka yerlere gitmişler ve onlara da bedelsiz kira alınmaksızın yer tahsil edilmiş. Normalde bizim kanunlarımızda öyle bedelsiz kimse kimseye ev vermeyeceği için bundan emsel bedel üzerinden kira ödenmesi ve kiranın gelir vergisinin ödenmesi gerektiği düzenlemesi var.

 

Bu uygulamada yani depremden etkilenenlerin başka bir konutta, başka bir örneğin Ankara'ya geldiler, Ankara'da bedelsiz yer tahsil edildi kendisine. Bununla bedelsiz yer tahsil edenden gelir vergisi, kira gelir vergisi istenmeyecek. Bu ikinci kolaylık.

 

Üçüncü kolaylık depremde vefat edenlerin yakınlarına bireysel emeklilik, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri tarafından ödenecek tutarlar üzerinden artık vergi alınmayacak deprem nedeniyle yalnız vefat eden kişilerin yakınları. Dördüncü kolayla geldiğimizde depremde vefat edenlerin yakınlarına intikal eden mallarla ilgili veraset intikal vergisi alınmayacak. Veraset intikal vergisinden müstesna tutulmuş, istisna edilmiş.

 

Beşinci kolaylık bu baya önemli aslında özellikle şirketler bakımından. Şimdi defter ve belgelerin birçoğu gitti. Oysa defter ve belgeleri ibraz edemezseniz hem hapis cezası var hem de vergi tarih edilebilir.

 

Aynı zamanda bunun parasal anlamda cezası istenebilir. Bu düzenleme gereğince zahi belgesi alınması gerekiyor. Bu normalde de olan bir şey.

 

Örneğin işyerimizde yangın çıktı zahi belgesi almanız gerekiyor ama bir sürü prosedürü var. Mahkemeler bu konuda ciddi anlamda kanıt istiyorlar. Deprem olan bölgeler için geçerli olmak üzere zahi belgesi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar başvurulu ile birlikte kolaylıkla verilecek.

 

Hatta mahkemeye başvurmaya gerek kalmadan bazı idarelere başvurulu ya da bu belgenin alınması mümkün olacak. Altıncı kolaylık depremden etkilenenlerle ilgili şirket merkezlerini, şubeleri nakletmek ya da tasfiye etmek isteyenler için, bunlara ilişkin terkin işlemi yapmak isteyenler için alınması gereken harçlar ve diğer ücretler ticaret sicillerinde alınmayacak. Yedinci kolaylık aslında bununla yine paralel.

 

Esnaf ve sanatkarlarla yine aynı şekilde tasfiye terkin işlemlerinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar burada yalnız. Bu şekilde harçlar ve diğer ücretler alınmayacak. Müşbir sebep ilan edilen bu 11 il ve ilçede, ilçe Sivas'ın Gürgün ilçesi bildiğiniz gibi, buralarda alacakları olanlar bu alacaklarına ilişkin tespitle birlikte pasifte karşılık ayırabiliyorlar.

 

Böyle bir düzenleme var. Bu da alacaklı olanlar açısından. Yani aslında depremden doğrudan etkilenmeyen şirketler alacakları için bir kolaylık olarak görülebilir.

 

Belki de en önemli düzenleme 9. kolaylık olarak depremden etkilenenler için bunu söyleyebiliriz. Depremde yıkılan, ağır hasar alan, orta hasar alan binalarla ilgili emlak vergileri, çevre temizlik vergileri ve taşınmaz varlıklarına katkı payı silinecek. Yine aynı şekilde kullanılamaz hale gelen motorlu taşıtlar üzerinden de motorlu taşıtlar vergisi alınmayacak, terkin edilecek.

 

Bunu da söylemiş olalım. Eğer motorlu taşıtlar vergisi borcunuz varsa bir de buna üstelik belki ceza kesilebilir, faiz işleyebilir. Bunların o ceza ve faiz kısımları da terkin edilecek, silinecek.

 

9 kolaylıktan bahsettik. Hepsi önemli düzenlemeler gerçekten. Belki başka şeyler de yapılabilirdi ama şu anda torba kanununa bir ay geçmiş olsa da bunların eklenmiş olması önemli.

 

Yalnız çok önemli bir de bunun sonucu var gibi duruyor. Aynı madde de düzenlenmiş torba kanunda. Ek vergi geliyor %10 oranında.

 

2022 matrahı üzerinden alınacak üstelik. Bu geriye dönük alınabilir bir vergi gibi görünüyor. Geçmişi yürüyor gibi anayasa aykırılık var mı? Bunlarla ilgili belki daha sonra detaylı bir içerik çekeriz.

 

Ancak %10 ek vergi geldi. Baya bir maddi yükü olacak gibi görünüyor. Vergi affı yapılandırması, borçların silmesiyle ilgili bu torba kanununa ilgili birçok video içerik daha oluşturacağız.

 

Çok merak edilenler var. Çok kapsamlı bir kanun. Kanun henüz yayınlanmadı.

 

Henüz yürürlüğe girmedi. 9 Mart 2023 tarihi itibariyle bu video çektiğimiz yakın tarihte yayınlanmasını, yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Başvurmak için kanunda belirlenmiş süreler Nisan sonundan Mayıs sonuna.

 

Yine ilk taksit ödeme süresi Mayıs sonundan Haziran sonuna ertelendi. Bunu da söylemiş olalım. Bu konularla ilgili yeni içeriklerde görüşmek üzere.

 

Abone olun, takipte kalın.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-affi-torba-kanununda-depremden-etkilenenlere-9-kolaylik

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-affi-torba-kanununda-depremden-etkilenenlere-9-kolaylik

Diğer Makaleler