• 25.03.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Vergi Affı 2023 I Dava Konusu / İhtilaflı Vergi ve Cezaların Borç Yapılandırması

Bu videoda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı / borç yapılandırması / matrah ve vergi artırımı olan 7440 sayılı Torba Kanundaki dava konusu olmuş (ihtilaflı) gelir, kurumlar, katma değer, gümrük vergisi gibi vergiler, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, idari para cezası, ecrimisil, bunların gecikme faizleri ve zamları bakımından nasıl yapılandırma/taksitlendirme olacağı anlatılıyor.

Bu videoda aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir:

-Yapılandırma kapsamında olan dava ve cezalar hangileri?

-Son başvuru tarihi ne zaman?

-Önemli tarihler nelerdir?

-Yapılandırma nasıl bozulur?

-Yapılandırma bozulursa ne olur?

-Başvuru nereye yapılacak?

-Davada nasıl karar verilecek?

-Karar verilmesine yer olmadığı (KVYO) kararının sonuçları neler?

-Yapılandırmadan yararlanılan davalardaki avukatlık vekalet ücretleri ne olur?

-Borç ödendiyse iade edilir mi?

-Haciz ve teminatların durumu ne olur?

-Vergi, ceza ve faizlerin ne kadarı silinecek? Yüzde kaçı ödenecek? Davanın durumuna göre fark var mı?

-İzaha davet, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla beyan sonrası dava açma durumunda yapılandırmadan nasıl yararlanılır?

-Kesinleşmiş alacak ile dava konusu edilenlerin farkı nedir?

-İhtirazi kayıtla beyan nedir?

-Ödeme emrine karşı açılan davada yapılandırma nasıl olur?

-Davaya devam mı etmeli feragatle yapılandırmaya mı başvurmalı? Hangisi daha avantajlı?

Dava aşamasındaki vergi ve cezaların yapılandırılmasına ilişkin soru-cevap şeklindeki makaleye ve ilgili tablolara şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanununa-gore-dava-asamasindaki-vergi-ve-cezalar-nasil-yapilandirilacak

7440 sayılı Kanunun tam metnine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/guncel/vergi-affi-borc-yapilandirmasi-matrah-artirimi-hakkindaki-yeni-torba-kanun-tam-metin-2023-son-resmi-gazetede-yayimlanan

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-affi-2023-i-dava-konusu-ihtilafli-vergi-ve-cezalarin-borc-yapilandirmasi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/vergi-affi-2023-i-dava-konusu-ihtilafli-vergi-ve-cezalarin-borc-yapilandirmasi

Diğer Makaleler