• 05.07.2022
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Varlık Barışı Nedir?

Varlık barışı nedir? 30 Haziran'a kadar neler yapılması gerekiyor?

Burak Aslanpınar ile Hukuk #5 "Varlık Barışı Nedir?"

Varlık Barışı son günü 30 Haziran olan yeni bir düzenleme var. Nedir bu son Varlık Barışı? 30 Hazirana kadar neler yapılması gerekiyor? Bunları çok kısa kısa söyleyeceğiz. Tüyoları vereceğiz.

 

Merhaba, Burak Aslanpınar ben. Avukatım, ağırlıklı vergi hukuku, idare hukuku üzerine çalışıyorum. Yine bu alanda akademik çalışmalar yürütüyorum.

 

Bugün Kent TV'de yaptığımız programda size çok önemli bir avantajlı düzenlemeden bahsedeceğim vergi konusunda. Varlık Barışı son günü 30 Haziran olan yeni bir düzenleme var. Bu 30 Hazirana kadar faydalanılması halinde ciddi anlamda koruma sağlayabilecek, vergi incelemesi, vergi tarihiyatı yapılmayacak avantajlar sağlıyor.

 

Nedir bu son Varlık Barışı? Bu avantajdan faydalanmak için 30 Hazirana kadar neler yapılması gerekiyor? Bunları çok kısa kısa söyleyeceğiz. Tüyoları vereceğiz. Şimdi öncelikle Varlık Barışı dediğimiz uygulama Türkiye'de yıllardır çeşitli kanunlarla gelen bir uygulama.

 

Şöyle oluyor genelde. Yurt dışındaki şu varlıklarınızı Türkiye'ye getirin. Bunu beyan edin.

 

Bunun üzerinden %1 veya %2 vergi ödeyin. Biz de bu konularla ilgili tekrar vergi incelemesi, vergi tarihiyatı yapmayalım diyor. Vergi idaresi devlet.

 

Bir diğer ihtimalde yurt içindeki Türkiye'deki varlıklarınızı beyan edin. Bunlar hakkında bir miktar vergi ödemesi yapın. Daha sonra bunlarla ilgili de bir inceleme yapılmasın, tarihat yapılmasın, ceza kesilmesin deniyor.

 

Benzer bir uygulama 30 Haziranda yine son bulacak. 30 Hazirana kadar bildirimi yapılması gerekiyor ama bu defa daha avantajlı bir düzenleme var. O da şu, bu düzenlemede vergi ödenmesi de söz konusu değil.

 

Yani hiçbir ödeme yapmadan böyle bir uygulamadan, böyle bir avantajdan yararlanabilirsiniz son varlık barışı uygulamasıyla. 7256 sayılı kanunla geldi bu düzenleme. Bir geçici hükümle getirildi.

 

Biz şöyle inceleyelim isterseniz. Yurt dışı varlıkların varlık barışıyla ekonomiye kazandırılması. Yurt dışında var olan varlıkların varlık barışıyla ekonomiye kazandırılması.

 

İkiye ayırarak bahsedersek. Yurt dışındakiler para olabilir, altın olabilir, bir menkul kıymet olabilir, sermaye piyasası aracı olabilir. Bunların bildirimi yapılıp gerekli miktarın bankaya yatırılmasıyla ve beyanda bulunmasıyla varlık barışından yararlanmış oluyorsunuz.

 

Bu konularla ilgili bir daha vergi incelemesi yapılmıyor. Ama vergi tarihiyatı ve cezası söz konusu olmuyor. Yurt içindeki ve daha çok şu anda ilgi çekeceğini düşündüğüm konu ise yine para, altın, menkul kıymetler, sermaye piyasası araçları taşınırlar olduğu gibi aynı zamanda taşınmazlar da yurt içi varlık barışı avantajından yararlanmak için bildirilebilecek değerler.

 

Ne yapıyoruz? Bu konularla ilgili vergi idaresine bildirim yapılıyor. Bu vergi dairesine yapılacak bildirim interaktif vergi dairesi üzerinden online olarak yapılabileceği gibi doğrudan vergi dairesine gidip o ek 2 diye gösterilen formül olarak yapabilirsiniz. Bu bildirimi yaptıktan sonra örnek vererek ilerleyelim.

 

1 milyon TL'ye ben bir bildirim yaptım. Dedim ki benim serbest meslek faaliyetini elde ettiğim gelirdi ve bu söz konusu miktarı ben daha önce bildirmedim. Şimdi varlık barışından dolayı bunu bildiriyorum.

 

Bu 1 milyon TL'yi bildirdikten sonra daha sonra yapılabilecek bir vergi incelemesi ihtimali o varlıkla ilgili ortadan kalkmış oluyor. Aynı zamanda bir vergi incelemesi yapılması söz konusu olursa da yine matrahta o 1 milyonun değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı farklı yorumlamalar olabiliyor.

 

Vergi dairesi de, vergi daireleri de yorumlarına farklı davranabiliyor. Gelir dairesi başkanı da yine aynı şekilde ama bunlar dava yoluyla giderilebilmiyor. Genel olarak şunu söyleyebilirim.

 

Bir miktar parayı bildirdiniz. Bir miktar TL karşılığı örneğin döviz bildirdiniz. Amerikan doları bildirdiniz.

 

Euro bildirdiniz. Buna ilişkin bankaya paranızı yatırdınız. Tefsik ettiniz.

 

Dekontu getirdiniz. Beyanınızı eklediniz. Artık o miktar kadar bir korunma elde etmiş oluyorsunuz.

 

Ciddi anlamda bir avantaj. O gelirle ilgili ise aslında tam bir korunma elde ediyorsunuz. Çünkü vergi incelemesi yapılması mümkün değil.

 

Bu düzenlemeden faydalanabilecek pek çok kişi var. Şimdi yurtdışı düzenlemelerinde gerçek ve tüzel kişiler demiş. Hiç mükellefiyet bile söylememiş.

 

Dolayısıyla yurtdışı düzenlemesi yurtdışından getirilecek varlık barışına ilişkin değerlerde herkes faydalanabilir. Hem gerçek kişiler hem işte şirketler, tüzel kişiler faydalanabilir. Yurtdışında ise gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri diyor.

 

Dolayısıyla mükellefiyet şartı var gibi görünüyor. Ama bir yorum olarak söyleyeyim. Daha önce bu şekilde mahkeme kararları da çıkmıştı.

 

Kişi hakkında halihazırda bir vergi mükellefiyeti olmayabilir. Ama vergi mükellefiyeti gerektirecek bir faaliyeti vardır. Örneğin işte konuta ilişkin iş yerleri vardır.

 

Buradan kira toplayıp bunu beyan etmesi gerekiyordur. Gayrimenkul sermaye iradı, GMSI dediğimiz bir mükellefiyeti vardır. Olması gerekiyordur.

 

Ama bu mükellefiyetini yerine getirmemiştir, açtırmamıştır, beyan etmiyordur. Yine bunlar da varlık barışından yararlanarak bu korumayı elde edebilirler. Ciddi anlamda avantajlı bir düzenleme.

 

Youtuber'lar örneğin, Instagram'dan gelir elde eden influencer'lar, işte TikTok'tan gelir elde edenler yine aynı şekilde önceki döneme ilişkin bundan yararlanabilirler. Özellikle yeni bir vergi istisnası geldi bunlarda. Youtuber'lara, influencer'lara ilişkin yani sosyal medya içerik üreticilerine ilişkin.

 

Vergi istisnasının başladığı dönem öncesine ilişkin sıkıntılar yaşanıyordu. Dolayısıyla öncesine ilişkin bu varlık barışından da yararlanmaları mümkün. Çok da sorulan sorulardan biri KDV ile ilgili acaba bir avantaj elde ediyor muyuz? Bu da ihtilaflı biraz.

 

Hani gelir vergisi, kurumlar vergisi bakımından tamam avantaj elde ettik. Biz de mükellefiz ama KDV ile ilgili daha sonra sıkıntı yaşar mıyız? Benim yorumum yine aynı şekilde KDV bakımından da avantaj sağladı. Yani KDV bakımından da varlık barışından yararlanıp bir inceleme, tahriyat, cezayla karşılaşmayacağınız yönünde, aksi yönde görüşler olsa da mahkeme kararları yine yararlanabileceğimiz doğrultusunda.

 

Yani bazı takıldığımız noktalar olabiliyor, farklı yorumlar olabiliyor ama bu durumda da yargıya taşındığında mesele üstesinden gelinebilecek bir hal almış oluyor açıkçası. Bunları söyleyebiliriz. Varlık barışından yararlanmak için hem beyan için hem de bankaya para yatırmak için son gün 30 Haziran 2022.

 

Daha önce 2021'di. Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisiyle uzatıldı. 30 Haziran 2022'ye kadar.

 

30 Haziran 2022'ye kadar varlık barışından yararlanır. Benim şu kadar bir gelirim vardı, kazancım vardı bunu beyan etmedim. Şimdi beyan ediyorum derseniz o kadarlık bir koruma elde edersiniz.

 

Hatta o gelir türüyle ilgili tamamıyla vergi incelemesinden, tarihiyattan, cezadan kurtulursunuz. Çok kişi bilmiyor bunu. Bence faydalanın ciddi avantajlı bir düzenleme.

 

Yeni programlarda yeni konularla, güncel konularla tekrar Kent TV'de olacağız. Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/varlik-barisi-nedir

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/varlik-barisi-nedir

Diğer Makaleler