• 02.10.2022
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Uçuş ve Seyahat Hakları

Bu videoda aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir:

-Yolcu hakları hangi hukuki dayanaklarla koruma altına alınmıştır?

-Tüm ülkelere yapılan uçuşlar yolcu hakları kapsamında mıdır?

-Yabancı hava işletmelerinden alınan gidiş-dönüş biletleri tek bilet olarak kabul edilir mi?

-Biriktirilen mil veya puanlarla alınan biletler içinde tazminat hakkı doğar mı?

-Kapasite fazlası rezervasyon (overbooking) sebebiyle uçuşa kabul edilmeme durumunda uçuştan gönüllü vazgeçen yolcu hakları nelerdir?

-İradesi dışında overbooking sebebiyle uçuşa kabul edilmeyen yolcunun hakları nelerdir?

-Uçağın rötar yapması halinde yolcuların hakları nelerdir?

-Uçak rötar yaptığında tazminat hakkı doğar mı ?

-Uçuş iptali durumunda ne gibi haklar mevcuttur?

-Yolcu, biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirilirse ne olur?

-Paket tur düzenleyicisinin bilgilendirme yükümlülüğü var mıdır?

-Paket tur sözleşmesinde yer alan fiyat sonradan arttırılabilir mi?

-Paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarında değişiklik olması halinde katılımcı kabul etmek zorunda mıdır ?

-Paket turun iptali durumunda katılımcının ne gibi haklar mevcuttur?

-Paket tur sözleşmesinde anlaşılan hizmetlerin eksik ifası durumda ne olur?

-Katılımcı paket tur sözleşmesini başkasına devredebilir mi?

-Katılımcının sözleşmeyi feshetme hakkı var mıdır?

-İptal edilen paket tur tatil sözleşmelerine rağmen tüketicinin kredi kartından tahsilat yapılabilir mi?

-Acente paket tur tatil sözleşmesini iptal etmiyor veya para iadesi yapmıyor ise ne yapmalıyız?

-Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde katılımcının hakları nelerdir?

-Paket tur sözleşmesinde hukuki sorunların doğması halinde tüketicilerin başvurabileceği merciiler nelerdir?

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/ucus-ve-seyahat-haklari

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/ucus-ve-seyahat-haklari

Diğer Makaleler