• 02.02.2022
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Sosyal Medya Mülkiyeti / Dijital Fikri Mülkiyet Hukuku / Sanal Arazi Metaverse / YouTube / Instagram

Mülkiyet hukuku uzmanı ve bu konudaki en faydalı YouTube kanalının sahibi kıymetli dostum Av. Murat Tezcan ile Youtube, instagram, twitter gibi sosyal medya hesapları üzerindeki dijital fikri mülkiyeti, sanal araziler yani metaverse üzerindeki mülkiyeti konuştuk. Sohbette sosyal medya hesaplarının satılmasından miras kalmasına, çalınmasına değerlemesine, sosyal medya hizmet sağlayıcılarının sözleşme ve sorumluluklarına, bu konulardaki Türk ve yabancı mahkeme kararlarına kadar pek çok konuyu değerlendirdik.

Sohbette cevabını aranan ve konuşulan konu başlıklarından bazıları şu şekilde:

-Sosyal medya hesapları üzerinde mülkiyet hakkı söz konusu olabilir mi?

-Sosyal medya mülkiyetine ilişkin ihtilaflar yargı kararlarında yer alıyor mu?

-Sosyal medya hizmet sağlayıcılarının, kullanıcılarının onayına sunduğu sözleşmelerin varlığı halinde sosyal medya mülkiyetinden bahsedilebilir mi?

-Sosyal medya hizmet sağlayıcısının kullanıcılarının hesaplarını kısıtlaması halinde dava açılabilir mi?

-Sosyal medya hesabı çalındığında kimin sorumluluğu söz konusu olur?

-Yayımlanan son tebliğde mobil oyuncuların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi nasıl olacak?

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/sosyal-medya-mulkiyeti-dijital-fikri-mulkiyet-hukuku-sanal-arazi-metaverse-youtube-instagram

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/sosyal-medya-mulkiyeti-dijital-fikri-mulkiyet-hukuku-sanal-arazi-metaverse-youtube-instagram

Diğer Makaleler