• 12.04.2021
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

İdari Yargılama Usulü Hukuku (Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukat Eğitimi - 12 Nisan 2021)

Adsız

http://medya.barobirlik.org.tr/videolar/egitimmerkezi/Videolar/20210329_Staj/20210412_AV.%20DR.%20Y.%20BURAK%20ASLANPINAR%20%C4%B0DAR%C4%B0%20YARGILAMA%20USUL%C3%9C_14.04.2021_15.03.mp4

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/idari-yargilama-usulu-hukuku-turkiye-barolar-birligi-stajyer-avukat-egitimi-12-nisan-2021

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/idari-yargilama-usulu-hukuku-turkiye-barolar-birligi-stajyer-avukat-egitimi-12-nisan-2021

Diğer Makaleler