• 29.04.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Evli kadın soyadını kullanabilecek/AYM kararı sonrası aile ve çocuk soyismi,kütük,soybağı ne olacak?

Evlenen kadının kocasının soyadını almasıyla ilgili Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptalin yürürlüğü 9 ay ertelendi.

Bu videoda söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında oluşacak durum, kısa, net ve kolay anlaşılır şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yapılacak yeni kanuni düzenleme bakımından İsviçre Medeni Kanunu dikkate alınarak öneri getirilmiştir.

Videodaki soru, cevap ve başlıklar aşağıda yer almaktadır:

Bu videoda aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir:

-Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesini iptal kararı sonrasında ne olacak?

-AYM’nin iptal hükmünün yürürlüğünü 9 ay ertelenmesi ne anlama geliyor?

-Soybağı, kütük nasıl olacak?

-Aile soyadı nasıl olacak?

-İsviçre Medeni Kanunu’ndaki örnek düzenleme

-Çocuğun soyadı ne olacak?

28.04.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 22.02.2023 tarihli ve E:2022/155, K:2023/38 sayılı Kararı ile iptal edilen TMK'nın 187. maddesi şu şekildeydi: "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir."

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/evli-kadin-soyadini-kullanabilecek-aym-karari-sonrasi-aile-ve-cocuk-soyismi-kutuk-soybagi-ne-olacak

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/evli-kadin-soyadini-kullanabilecek-aym-karari-sonrasi-aile-ve-cocuk-soyismi-kutuk-soybagi-ne-olacak

Diğer Makaleler