• 08.04.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Emlak Vergisi Ödemesini Geri Alabilirsiniz I Belediye Vergi, Harç Muafiyeti I Vergi Affı 2023

Bu videoda, belediyelere ödenen emlak vergisi ve diğer birçok vergi, harç ve katılma payı hakkındaki bilinmeyen bir muafiyetten söz ediliyor.

Söz konusu muafiyet gereği; büyükşehir belediyesi olan 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) vergi, resim, harç ve katılım paylarındaki hiç ödememe durumu ile içme ve kullanma su paralarında indirimli ödeme imkanından söz ediliyor.

Videoda ayrıca, ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olan vergi, harç, katılım payı. ve su paralarının iadesinin nasıl alınabileceği de anlatılıyor.

Videoda yer alan başlıca soru ve cevaplar aşağıdaki gibidir:

-Hangi vergi, harç ve katılım paylarında muafiyet var?

-Kimler, hangi belediye sınırlarında/bölgede yaşayanlar ödememesi gerekiyor?

-Ödenmemesi gerektiği halde yapılan ödemeler geri alınabilir mi? Ne kadar süre içinde nasıl başvuru yapılması gerekiyor?

çme ve kullanma sularındaki muafiyet nasıl?

-Muafiyet uygulaması hangi tarihler için geçerli? Hangi tarihe kadar devam edecek?

Muafiyet kapsamında ödenmemesi gereken ve geriye dönük faiziyle iade alınabilecek vergi, resim ve katılma (katılım) payları şu şekildedir:

Vergiler

– İlan ve Reklam Vergisi

– Eğlence Vergisi

– Haberleşme Vergisi

– Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

– Yangın Sigortası Vergisi

– Çevre Temizlik Vergisi

Harçlar

– İşgal Harcı

– Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı

– Kaynak Suları Harcı

– Tellallık Harcı

– Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı

– Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

– Bina İnşaat Harcı

– Kayıt ve Suret Harcı

– İmarla İlgili Harçlar (parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı, yapı kullanma izni harcı)

– İşyeri Açma İzni Harcı

– Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı

– Sağlık Belgesi Harcı

Katılım Payları

– Yol Harcamalarına Katılım Payı

– Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı

– Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payı

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/emlak-vergisi-odemesini-geri-alabilirsiniz-i-belediye-vergi-harc-muafiyeti-i-vergi-affi-2023

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/emlak-vergisi-odemesini-geri-alabilirsiniz-i-belediye-vergi-harc-muafiyeti-i-vergi-affi-2023

Diğer Makaleler