• 21.02.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

DASK olmayan depremzedeye hak sahipliği konut ve kredi imkanı olsun/DASK ödemesi ne kadar karşılar?

DASK yani zorunlu deprem sigortası olmayan depremzedeler 7269 sayılı Kanun'un 29/8. maddesi gereğince hak sahipliği olmadığı için konut ve kredi alamayabilirler. Bu konuda acilen bir düzenleme yapılarak bu imkan sağlanmalı ve DASK olmayan depremzedelere de konut yaptırılmalı ve kredi verilmelidir. Bunun için yine 7269 sayılı Kanun'un geçici 26. maddesine bir ekleme yapılarak imkan sağlanabilir.

11 Soruda DASK nedir?

İlgili hükümler: 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun md. 29/1: Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir.

...

md. 29/8: Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, bu Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/dask-olmayan-depremzedeye-hak-sahiplig-i-konut-ve-kredi-imkani-olsun-dask-odemesi-ne-kadar-karsilar

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/dask-olmayan-depremzedeye-hak-sahiplig-i-konut-ve-kredi-imkani-olsun-dask-odemesi-ne-kadar-karsilar

Diğer Makaleler