• 19.02.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Bir Bilmece: Deprem nedeniyle dava açma, icra ve arabuluculuk sürelerinin durması / Seçim olacak mı?

Bu videoda; Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem nedeniyle 06.02.2023 tarihinden itibaren dava, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, zamanaşımı gibi hukuki sürelerin durmasına ilişkin alınan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde 06.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerine kadar duran sürelerin hangileri olduğu anlatılıyor. Durmayan sürelere dair istisnai düzenlemelerden de söz ediliyor.

Videoda cevabına yer verilen bazı sorular şu şekildedir:

-Süreleri durduran düzenlemenin hukuki dayanağı nedir?

-Deprem nedeniyle duran süreler hangileridir?

-Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 10 ildeki yargı ve icra işleri bakımından sürelerin durması

-OHAL ilan edilen 10 ilde yaşayan kişiler ve baroya kayıtlı avukatlar bakımından sürelerin durması

-Deprem anında OHAL ilan edilen 10 ilde bulunan taraf ve avukatlar bakımından sürelerin durması

-Deprem bölgesinde yakınları olanlar ve yardıma gidenler bakımından sürelerin durması

-6 Mart 2023 ve 6 Nisan 2023 tarihlerine kadar duran süreler özet olarak nasıl olacak?

-Sürelerin durduğu durumlarda işlem yapılabilir mi? Dava veya icra takibi açılabilir mi?

-Sürelerin durmadığı yargısal işler ve durumlar nelerdir?

-TBMM milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin işler bakımından süreler duracak mı?

-Seçimler 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak mı?

-Duruşma, murafaa ve müzakereler ne olacak? Sürelerin durduğu dönemde yapılacak mı?

-İcra satış günü sürelerin durduğu döneme denk gelmişse ne olacak?

-Sürelerin durduğu dönemde yapılan ödemeler ne olacak?

-Konkordato işlemleri devam edecek mi?

-OHAL ilan edilen bölgedeki yakalama emirlerinin durumu

-Gözaltı, tutuklama ve tahliye süreleri ile ilgili OHAL kapsamında yapılan süre değişiklikleri

-Sürelerin durduğu dönemde avukatlar ne yapmalı? Mazeret ya da beyan dilekçesi vermeli mi?

-Arabuluculuk ve uzlaştırma süreleri duracak mı? Arabulucu, taraflar ve avukatlar bakımından ne yapılması gerekiyor?

-Sürelerin durduğu dönemde arabuluculuk toplantısı yapılabilir mi?

-Taraflarda veya vekillerden depremle ve OHAL bölgesi ile ilgisine ilişkin belge istenilmeli mi?

-Duran sürelerin hukuki son günlere etkisi nasıl olacak?

-İşe iade davaları ve arabuluculuk süreleri

-OHAL ilan edilen 10 ildeki yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yerine yetkili yer belirlenmesi

-Süreler dururken işlem yapılabilir mi?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük 2 deprem sonrasında Adana, Adıyaman. Diyarbakır. Gaziantep, Hatay. Kahramanmaraş, Kilis, Malatya. Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 11.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için tıklayınız.

CB Kararnamesi ile ilgili kısa özet için tıklayınız.

Deprem nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin 06.02.2023 tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı için tıklayınız.

Deprem nedeniyle alınan ek tedbirlere ilişkin 07.02.2023 tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı için tıklayınız.

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen OHAL Kararına istinaden alınan 12.02.2023 tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı için tıklayınız.

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen OHAL Kararına istinaden alınan 13.02.2023 tarihli Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/bir-bilmece-deprem-nedeniyle-dava-acma-icra-ve-arabuluculuk-surelerinin-durmasi-secim-olacak-mi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/bir-bilmece-deprem-nedeniyle-dava-acma-icra-ve-arabuluculuk-surelerinin-durmasi-secim-olacak-mi

Diğer Makaleler