• 22.06.2024
  • Av. Arb. Dr. Y.Burak ASLANPINAR

Arabuluculukta İlk Oturuma Katılmazsam Ne Olur? / Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

Arabuluculuk İlk Toplantısına Katılmamanızın Sonuçları Nelerdir? (Anayasa Mahkemesi Kararı ile Güncel!)

Bu videoda, arabuluculuk ilk toplantısına katılmamanın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini ve bu konudaki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının neleri değiştirdiğini ele alacağız.

Arabuluculuk İlk Toplantısı Nedir?

Arabuluculuk ilk toplantısı, arabuluculuk sürecinin ilk aşamasıdır. Bu toplantıda arabulucu, taraflarla tanışır, uyuşmazlığın konusunu ve tarafların taleplerini dinler ve arabuluculuk sürecini açıklar.

Arabuluculuk İlk Toplantısına Katılmamanız Durumunda Ne Olur?

Anayasa Mahkemesi Kararı: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A maddesinin 11. fıkrası, daha önce arabuluculuk ilk toplantısına katılmayan tarafların, yargılama giderlerinden tamamen sorumlu tutulmalarını ve vekalet ücretlerinden mahrum bırakılmalarını öngörmekteydi. Ancak, 11 Nisan 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi bu fıkrayı iptal etti. Bu iptal kararı ile birlikte, arabuluculuk ilk toplantısına katılmayan taraflar, sadece yargılama giderlerinden sorumlu tutulacak ve vekalet ücreti alabileceklerdir.

Arabuluculuk Faaliyeti Sona Erer: Arabuluculuk Kanunu'nun 11. maddesine göre, taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması halinde arabuluculuk faaliyeti sona erer. Bu durumda, taraflar uyuşmazlıklarını mahkemede çözmek zorunda kalabilirler.

Davanın Açılmasında Gecikme Olabilir: Arabuluculuk zorunlu bir uyuşmazlık çözüm yöntemi ise, arabuluculuk ilk toplantısına katılınmaması halinde davanın açılması gecikebilir. Çünkü, zorunlu arabuluculuk şartı yerine getirilmeden dava açılamaz.

Sonuç olarak: Arabuluculuk ilk toplantısına katılmamanız, davada haklı olsanız bile size bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, arabuluculuk ilk toplantısına katılmanız ve sürece aktif olarak katılmanız önemlidir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı arabuluculuk ilk toplantısına katılmayan taraflar için bazı hakları geri getirmiş olsa da, arabuluculuğa katılmanın faydaları hala devam etmektedir. Arabuluculuk, tarafların kendi çözümlerini üretmelerine ve uzlaşmacı bir şekilde anlaşmaya varmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. Bu sayede taraflar, mahkemelerde yaşanan zaman kaybından ve masraflardan tasarruf edebilirler. Videomda bu konuyu daha detaylı olarak ele aldım. Arabuluculuk hakkında daha fazla bilgi edinmek için videomu izlemeyi unutmayın.

Anayasa Mahkemesi Kararı: https://www.aslanpinar.com/bilgi-bank...

Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Mali ve hukuki konularda olan çeşitli videolarım için kanalımı ziyaret edebilirsiniz.

Arabuluculukta İlk Oturuma Katılmazsam Ne Olur? / Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

Arabulucu beni oturuma davet etti, gelin hadi konuşalım dedi, gitmezsem ne olur? Ara bulucuk toplantısına katılmazsam bunun yaptırımı nedir? Taraflar bu konuyu tam olarak bilmeyebiliyorlar, bilgilendirilmiyor olabilirler. Aynı zamanda meslektaşlarım için de, avukat ve ara bulucular için de geçerli, ara buluculukta ilk oturuma katılmama durumunda oluşan yaptırım Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Sonuçları ne olacak? Bu videoda bunlara değineceğim.

 

Hem arabulucuk görüşmesine katılacak herhangi bir taraf için net, açık bir anlatım olmaya çalışılacak. Hem arabulucuk görüşmesine katılacak herhangi bir kişi bu anlatımlardan ne sonuçla karşılaşabileceğini anlasın istiyorum. Hem de meslektaşlarım Anayasa Mahkemesi kararının sonuçlarını görsün.

 

Genel bir anlatımla bahsedeceğim. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ama iptal hükmünü 9 aya ertelediği, yani 18 Ocak 2025'de tam anlamıyla iptal olmuş bir hüküm var. Bu hüküm de şunu söylüyor.

 

Arabuluculuk ilk toplantısına, dava şartı ara bulucuk, zorunlu ara bulucuk olması gerekiyor. Yani dava açmadan önce ara bulucunun zorunlu olduğu durumlar. Bu durumlarda ara buluculuk görüşmesine katılmayan mazeretsiz olarak, bakın geçerli bir mazereti olmadan katılmayan taraf davada haklı çıksa bile, yargılama giderlerinden sorumlu tutuluyor.

 

Aynı zamanda bu taraf da yine de vekalet ücretine hükmedilmiyor. Karşı taraf vekalet ücreti dediğimiz bir ücret. Bunları açıklayalım.

 

Normalde davada haksız çıkan taraf, yargılamadaki giderlerden sorumlu oluyor. Bilekiş ücreti olabilir, harçlar olabilir, başka giderler olabilir. Gider avansı konusunda ödenen giderler olabilir.

 

Bunlardan sorumlu oluyor. Aynı zamanda haklı çıkan tarafın avukatı varsa, ona karşı vekalet ücreti dediğimiz ücret ödemek durumunda kalıyor. Bu genel kural.

 

Ama dava şartı ara buluculuk olan uyuşmazlıklarda, işçi işveren, ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları yeni bir rolüye girdi. Kira uyuşmazlıkları, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesi, izale-i şuyu da buna dahil, uyuşmazlıkları ve tarımsal sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklar, dava şartına dair, dava açmadan önce ara bulucuya başvurmak zorunlu. Bu toplantı, arabulucunun davet ettiği ilk toplantıya katılmayanlar da, davada tamamen haklı çıksa bile, kanundaki açık hüküm gereği, yargılama giderlerinin tamamından sorumlu oluyordu.

 

Aynı zamanda karşı taraf avukatı olarak da haklı çıksa bile, vekalet ücreti alamıyordu avukatın. Avukatın suçu ne diyeceksiniz? Bu başka bir tartışma konusu zaten Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti. Anayasa Mahkemesi iptal ederken dedi ki, burada bir belirli bir oran olması gerekiyor, tamamından sorumlu olması.

 

Ayrı bir tartışma konusu vs. Gerekçesi, burada linki koyarız, bakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir ufak bir yazımız da var, buna da bakabilirsiniz.

 

O gerekçeye çok girmeyeceğim. Bu konuda kanun koyucu meclis zaten bir düzenleme de yapacak. Ama dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli bir konu var.

 

Bu hüküm Arabuluculuk Kanunu'nda olan hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ne zaman iptal edildi? 2024 yılında, 18 Nisan'da yayınlanan kararla. 2024 yılında iptal edildi.

 

Peki, aynı hüküm İş Mahkemeleri Kanunu'nda, yani işçi işveren uyuşmazlıklarında dava şartına ilişkin, aslında ilk dava şartı zorunda Arabuluculuk diye bilinen arabuluculuğun yürürlüğe girdiği İş Mahkemeleri Kanunu'da vardı. Oradaki hüküm iptal edildi mi? Hayır. O hüküm iptal edilmedi.

 

Üstelik, 2018 yılında Anayasa Mahkemesi'ne birebir aynı cümlelerin iptali talebiyle başvuru yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi o dönemde iptal etmemişti. Şimdi geldik 2024 yılında Anayasa Mahkemesi bu defa aynı hükümle Ara Bulucuk Kanunu'da yer alıyor.

 

Bunları iptal etti. Bu durumda eğer meclis düzenleme yaparken sadece Arabuluculuk Kanunu'ndaki hüküm iptal edildi, onu yenileyim deyip, İş Mahkemeleri Kanunu'ndaki, işçi işveren uyuşmazlıklarındaki hükmü yenilemezse çok ciddi bir adaletsiz olacaklar. Hadi diyeceksiniz ki Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmedi.

 

Bunu niye iptal etti? Ben de bilmiyorum açıkçası. Ama Anayasa Mahkemesi'nin artık bir kararı var. Bu karar ve gerekçesi doğrultusunda Kuvvetler Aralığı ülkesi çerçevesinde meclisin yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.

 

Meclis bu yeni düzenleme yaparken, kanunu koyarken de gerekçeği dikkate alması gerekiyor. Olması gereken Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçesi dikkate alarak İş Mahkemeleri Kanunu'nu düzenlemeli. Peki, yürürlüğünü 9 ay ertelemişti demiştik.

 

Bu aradaki durumlar ne olacak? Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'ya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiş bir kanun hükmü var. Ama yürürlük, iptal yürürlüğü ertelendiği için, yani kanun hala hazırda yürürlükte olduğu için ne olacak? Bu da Anayasa Mahkemesi kararlarının bu yürürlük ertelemedeki boşluk. Tam boşluk değil aslında, yürürlükte kalıyor.

 

Ama bir taraftan da Anayasa'ya aykırı tespit etmiş Anayasa Mahkemesi. Burada yapılması gereken ilk şey, bir an önce mecliste yeni bir kanun hükmünün çıkarılması. Çünkü bu durumda kişiler de şunu söyleyebilir.

 

Anayasa Mahkemesi iptal etti, oradaki kanun hükmünü bana hala niye uyguluyorsun diyebilirler. Bu bir aslında hukuk felsefesi, sosyolojisi tartışması olabilecek bir konu. Ama pozitif hukuk anlamında baktığımızda hala hazırda kanun hükmü yürürlükte görünüyor.

 

Arabuluculuk, dava şartı arabuluculukla ilgili önemli bir hükümdü. Özellikle ara bulucuların o tarafları o masaya oturtmakta kullandığı, evet bakın gelmezseniz ilk oturma bir katılın. İsterseniz anlaşmazsınız ama gelmezseniz yaptırımı var.

 

diyerek aslında tarafları oturmakta, tarafları o toplantıya getirtmekte kullandığı önemli bir argümandı. Bakalım nasıl bir düzenleme yapılacak ama şu anda böyle bir ikilik var. Bunu hatırlatmış olalım, işverendeki hüküm hala iptal edilmedi söylemiş olalım.

 

Arabuluculuk ilk toplantısına taraflar için söylüyorum, katılmayan taraflar hala yaptırıma tabi tutulabilir. Bu ve benzeri içerikleri takip etmek için abone olup takipte kalın. Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/arabuluculukta-ilk-oturuma-katilmazsam-ne-olur-anayasa-mahkemesi-iptal-karari

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/arabuluculukta-ilk-oturuma-katilmazsam-ne-olur-anayasa-mahkemesi-iptal-karari

Diğer Makaleler