• 05.05.2024
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Airbnb Kısa Süreli Kiralamalarda Vergilendirme / Airbnb Vergi İncelemesi

Bu videomda Airbnb Yasası kapsamında yapılan turizm amaçlı kısa süreli kiralamaların nasıl vergilendirileceğini anlattım. Kısa süreli kiralamayı yapanın şahıs işletmesi 01:07 veya tüzel kişi 02:14 olma ihtimallerini ayrı ayrı ele aldım. Ayrıca halen belirsizliğini koruyan ve tartışma konusu olan şu sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulundum. 00:39 Turizm amaçlı kısa süreli kiralamadan elde edilen kazanç “ticari kazanç” sayılacak mı? 01:39 Turizm amaçlı kısa süreli kiralamalarda yüzde kaç KDV uygulanacak? 02:37 Turizm amaçlı kısa süreli kiralamalarda “Konaklama Vergisi” ödenecek mi? Bunlara ek olarak videoda şu konular hakkında da bilgi edinebilirsiniz. 00:03 Airbnb Yasası/ Konutların turizm amaçlı kiralanması nedir? 01:10 Şahıs olarak yapılan kısa süreli kiralamalarda ne kadar Gelir Vergisi ödenecek? 02:11 Gerçek kişi, Airbnb Yasası kapsamındaki kiralamalarında hangi vergileri ödemelidir? 02:18 Anonim Şirket veya Limited Şirket olarak turizm amaçlı kısa süreli kiralama yapılırsa hangi vergiler ödenir? 03:23 Airbnb Yasası kapsamındaki kısa süreli kiralamalarda beyanname vermek gerekli midir? 03:43 Konutların turizm amaçlı kiralanması, Airbnb Yasası kapsamında vergi cezası var mı?

(0:00) Airbnb yasası değil de bilmiyor. Konutların turizm amaçlı kiralanması, kısa süreli kiralamalar, 100 gün ve altındaki kiralamalar için çokça video paylaştık, başka mecralarda da söyledik, yazdık, gazetelerde çıktı. (0:12) Birçok bu konuda iş yapan da izin belgesi başvurusunda bulunduğu, izin belgelerini alabilenler olduğu, alamayanlar olduğu, belki dava yoluna götürecekler, belki verilen izin belgelerinde hatalar var, bunların dava yoluna gitme ihtimali var.

(0:26) Bunlar hepsi çok detaylı konular ama işin çok önemli bir sonucu var. Vergilendirme ve gerçekten vergilendirme işin yapılabilmesine de çok ciddi etki yapacak. (0:39) Bakın burada çok önemli bir sonuç ortaya çıkacak.

Airbnb yasası kapsamında başvuru yapıp, izin belgesi alıp kiralama faaliyeti yapanlar vergi idaresi tarafından ticari kazanç kapsamında vergilendirilebilir. (0:54) Hatta vergi idaresine zaten görüşü bu doğrultuda. (0:59) Şimdi burada o zaman ne kadar vergi ödenecek? (1:03) Hemen söyleyeyim, eğer burada şahıs yapıyorsa bu işi %40'a varan gelir vergisi ödenmesi söz konusu, %15'den başlayan artan oranla.

(1:14) Yani gelir arttıkça vergi oranı da artıyor. %40'a varan gelir vergisinden bahsedebiliriz. (1:22) Ama sadece gelir vergisiyle kalmıyor.

(1:24) KDV de söz konusu. (1:27) Ticari kazançta normalde KDV oranı %20. (1:30) Bildiğiniz gibi %18'den %20'ye çıktı.

(1:33) Ancak işin ilginç tarafı konaklama için uygulanan KDV oranı %10. (1:38) O da %8 ile %10'a çıktı daha önce geçtiğimiz 2023 yılının temmuz ayında. (1:43) Acaba burada %20 mi %10 mu KDV oranı uygulanacak? (1:49) İşte bu tartışma konusu.

(1:51) Öncelikle zaten ticari kazanç sayılacak mı? (1:54) Bu da başka bir tartışma konusu. (1:55) Burada çok ciddi sürprizle karşılaşabilirsiniz. (1:58) İzin belgesi aldık, çok güzel.

(1:59) Evimizi kısa süreli kiralayacağız. (2:01) Airbnb kiralaması yapacağız. (2:03) Bir bakacaksınız çok ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya kalacaksınız.

(2:07) Onun için dikkatli olmakta fayda var. (2:09) Ne dedik? (2:10) Gelir vergisi. (2:11) Gerçek kişi ise gelir vergisi artı KDV.

(2:13) Eğer düzel kişi ise örneğin şirket, anonim şirketse, limiteş şirketse bu durumda da %25 oranında kurumlar vergisi yine artı KDV. (2:23) Dediğimiz gibi KDV'nin oranı konusunda tereddüt var. (2:26) %10 mu? (2:27) %20 mi? (2:28) Bakalım Maliye Bakanlığı nasıl bir görüş verecek burada.

(2:31) Aslında konaklama sektörü kapsamına sokuyorsak %10 KDV uygulanması gerekir. (2:37) Ama bu durumda konaklama vergisinden bahsedecek miyiz? (2:41) Bir de böyle bir tartışma konusu var.(2:42) Konaklama vergisi ile ilgili de yine kanalımızda ayrıntılı bir video var.

(2:46) Çokça aslında bilinmeyen sadece otelcilik sektörünün karşılaştığı bir vergi. (2:52) Şimdi şahıslar da bu vergiyi görebilirler. (2:56) Uygulama nasıl olacak derseniz yaz geldi artık.

(3:00) Birebir göreceğiz. (3:02) Vergiler ciddi anlamda bir yük oluşturabilir. (3:06) Önceden Airbnb kiralamalarında da ya beyan edilmeyebiliyordu (3:12) ya da gayrimenkul kiralamasına ilişkilen o genel kiralama hükümleri gereği (3:17) sadece bir beyanda bulunuyordu.

(3:19) KDV ödenmiyordu, fatura kesilmiyordu. (3:21) Ama şimdi ticari kazanç kapsamında olduğu için gelir vergisi mükellefiyse yani gerçek kişi ise (3:27) bu durumda 3 ayda bir geçici vergi, yıllık gelir vergisi beyannamesi. (3:32) Aynı zamanda KDV'ye tabi olacağı için her ayda KDV beyannamesi vermesi gerekiyor.

(3:39) Bu verilmeyen vergiler, verilmeyen beyanlameler nedeniyle ayrıca özellikçilik cezası da kesilebilir. (3:46) Düzenlenmeyen faturalar nedeniyle de yine özellikçilik cezası kesilebilir. (3:50) Bu konuda çok dikkatli olmakta fayda var.

(3:53) Girdim izin belgesini aldım ben bu faaliyeti yaparım demeyin. (3:57) Diğer taraftan olayın mali boyutunu da araştırmak lazım. (4:01) Bir faaliyete girmeden önce, bir işe başlamadan önce hem hukuki hem de mali araştırma yapmak, analiz etmekte fayda var.

(4:12) Bu ve benzeri içeriklerle yine kanalda sizlerle olacağız. (4:16) Abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/airbnb-kisa-sureli-kiralamalarda-vergilendirme-airbnb-vergi-incelemesi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/airbnb-kisa-sureli-kiralamalarda-vergilendirme-airbnb-vergi-incelemesi

Diğer Makaleler