Miras hukuku, gerçek kişilerin ölümü veya ölüme benzer hallerin gerçekleşmesiyle birlikte doğacak olan her türlü hakkın ve hukuksal ilişkilerin tayinini düzenleyen hukuk alanıdır. Bu anlamda miras hukuku yalnızca hakların intikallerini değil, ölenin borçlarını da içeren tüm hukuki ilişkileri kapsar.

Ölüm veya ölüme benzer hallerin gerçekleşmesiyle birlikte mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma, mirasta saklı pay ve mal paylaşımı, tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi, tereke malları üzerindeki ortaklığın giderilmesi veya elbirliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi gibi çözüm yollarıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Miras hukukuyla ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın en kısa sürede, en etkili şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla danışmanlık ve avukatlık hizmeti Aslanpınar Hukuk Danışmanlık tarafından alanında uzman ekibiyle sunulmaktadır.

Miras Hukukundan Kaynaklı Davalar ve Danışmanlık Hizmetleri Randevu Talebi
Randevu Talebi
Randevu sistemini kullanarak web sitemiz üzerinden randevu alıp hukuki işlerinizi sesli, görüntülü ya da yüz yüze olacak şekilde avukatlarımızla birebir görüşerek çözebilirsiniz.